Ethnoglobus » АНАЛИТИКА » İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ

İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ

image
Vidadi Mustafayev

İran İslam Respublikasında 11 esfənd 1402\1 mart 2024-cü il tarixində İslam Şura Məclisinə növbəti,12-ci seçkilər keçiriləcəkdir.

Seçkilərə 8 gün qalmış namizədlərin təbliğat kampaniyası başlamış və seçkilərə bir gün qalmış başa çatacaqdır.

Konstitusiya Məhkəməsi və Mərkəzi Seçki Komissiyası funksiyalarını yerinə yetirən və seçkilərdə kimlərin iştirak edəcəyi haqqında son qərarı verən Nəzarət Şurası(Şuraye Negəhban) bu dəfə böyük “alicənablıq” və “səxavət” göstərərək rekord sayda-15290 iddiaçının deputatlığa namizədliyini  təsdiq etmişdir.Sonuncu rekord, 12000-dən çox namizəd,  2016-cı ildə( 10-cu çağırış seçkilərdə )qeydə alınmışdır.

Namizədlərin çoxluğu ilk nəzərdə geniş və kəskin rəqabət mühiti yaratmağa  şərait yaratmağa hesablanmışdır.

Lakin bu ilki seçkilərin əsas özəlliyi cəmiyyətin orta təbəqlərini ,ali təhsilli hissəsini təmsil edən islahatçı adalndırılan qüvvələrin  öz passiv seçki( seçilmək) hüququndan istifadə etməkdən imtina etməzi ilə səciyyələnir. Bunun əsas səbəbi  siyasi sistemin daxilən ziddiyyətli olmasında-Ali hakimiyyətin və Məhkəmə hakimiyyətinin  ruhanilərin inhisarına verilməsi və cəmiyyətin həyatının bir çox sahələrinin,xüsusən mədəni- məişət sferası və insanların şəxsi həyatı üzərində İslam prinsip və normalarının nəzarətinin qanuniləşdirilməsində axtarmaq lazımdır.Başqa sözlə, XXI əsrdə yaşayan iranlılar VII əsr qaydaları ilə yaşamağa məcbur edilirlər.

Bununla belə artıq 1989-cu ildən başlayaraq hakimiyyət uğrunda mübarizədə hakim elitanı təmsil edən qüvvələr daxilində islahatçı kimi tanınan qüvvələr İcra hakimiyyətinə nəzarəıti öz əllərinə alaraq iqtisadi sahədə islahatlara – dövlət sektorundan özəl sektora keçidə və bazar iqtisadiyyatı qanunlarını həyata keçirməyə başlamış və cəmiyyətin həyatında böyük  makroiqtisadi problemlərin meydana çıxmasına səbəb olmuşlar.Onlardan sonra icra hakimiyyətinə nəzarəti davam etdirən(1997-2005) islahatçıların digər qrupu siyasi islahatlara start vermiş,söz və əqidə azadlığını təmin etməyə cəhd göstərmişlər.Yeni şərait cəmiyyətdə siyasi sistemə qarşı geniş etirazların mövcudluğunu üzə çıxarmış və həmin proseslər sistemin varlığı üçün təhlükə hesab edildiyindən sistemin imkan verdiyi vasitəlrlə İcra hakimiyyətinin fəaliyyətini əsaslı şəkildə məhdudlaşdırmağa nail olunmuşdur.


İstər Əsas qanunda nəzərdə tutulmamış iqtisadi islahatalar, istərsə də sistem çərçivəsində, onun potensialını üzə çıxaramaq məqsədi ilə aparılan siyasi, mədəni islahatalar onun varlığına  təhdid yaratdığından,əvvəlcə  növbəti parlament, sonra prezident seçkilərində(2005)  iqtisadi,xüsusən siyasi,vətəndaş cəmiyyəti sahəsində  həyata keçirilən islahatalara qarşı çıxan və artıq mühafizəkar və ya fundamentalist adlandırılan qüvvələrin üstünlüyü Nəzarət Şurasının birbaşa səyi nəticəzində təmin edilmişdir.

Mühafizəkarlar siyasi və mədəni sahədə keçirilmiş islahatların nəticələrini aradan qaldırmağa ciddi səy göstərdiyindən islahat qolunun sosial bazasında geniş narazılaqlar yaratmış və onlar həmin vəziyyətin təsbit edilməsinin qarşısını almaq üçün nəvbəti prezident seçkilərində(2009) İcra hakimiyyətinə nəzarəti bərpa etmək üçün böyük təşkilati, təbliğat və təşviqat kampaniyası apararaq seçkilərdə qalib gəldiklərini elan etdilər.Lakin mühafizəkarlar və onların başında duran Ali lider\Rəhbər mühafizəkarların qalib gəldiyini rəsmən elan etdikdən sonra islahatçı qüvvələr səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə geniş etiraz aksiyasına başlamış , etirazlar iğtişaşlara çevrilmiş, hakimiyyət etirazçılara qarşı geniş repressiyalar keçirmiş  və aylarla davam edən etiraz və iğtişaşlar zamanı çoxlu sayda insan öldürülmüş, yaralanmış ,həbs olunmuşdur. Həmin günlərdə əsas islahatçı təşkikatlar qadağan edilmiş, tanınmış və nüfuzlu islahatçılar  həbs edilərək müxtəllif müddətlərə azadlqfdan məhrum edilmişdilər.Prezidentliyə əsas namizəd və qalib gəldiyi elan olunan,keçmi baş nazir(1981-1989)M.H.Musəvi ev dustağı edilmiş və indiyə kimi heç bir məhkəmə keçirilmədən həmin vəziyyətdə qalmaqda davam edir.Prezidentliyə digər namizəd,keçmiş parlament spikeri(2000-2004) M.Kərrubi də həmin vaxtdan eyni şərtlər daxilində ev dustaqlığında  qalmaqdadır.

İslahatçılara qarşı repressiyalar geniş ideoloji kampaniya ilə müşaiyət olunmuş və islahatçı təşkiat və siasətçilər İran İslam Respublikasının sisyasi sistemini devirməkdə ittiham olunurdular.

Həmin vaxtdan  mühafizəkar dairələr islahatçılara qarşı  geniş ideolji mübarizəni davam etdirirlər.Ölkədə baş verən bütün problemlər, etirazlar, iğtişaşlar birbaşa və dolayısı ilə islahatçıarın antimill,antirejim, antisistemi fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir.

Bunu 2013-cü ildə prezident seçilmiş yarı mühafuizəkar, yarı mötədil  H.Ruhaninin  fəaliyytinə qarş geniş cəbhədə aparılan mübarizədə də  görmək olardı.

H.Ruhani hökuməti islahatçı olmasa da, islahatçılara meyldə ittiham edilərək  fəaliyyəti qarşısnda silsilə maneələr yaradılırdı.

Bunun nəticəsində 2016 cı ildə  paralament seçkilərində nisbi üstünlüyə malik olan mühafizəkarlar 2020-ci il seçkilərində mütləq əksəriyyətə nail olmuşdular.

Bunu ardınca 2021- ci ildə mühafizəkarların prezidentliyə 5 namizədindən biri, cəmiyytdə heç bir nüfuzu olmayan 2 islahatçı namizədə mütləq üstsnlüklə qalib gəlmişdir.

Siyasi,ideoloji təzyiq və qara piyar kampaniyası ilə üzləşən islahatçılar 2020-ci ildə olduğu kimi bu dəfə də parlament seçkilərində deputat kürsüləri uğrunda mübarizədə iştirak etməkdən imtina etmişlər.

Beləliklə 2020-ci ildə olduğu kimi indi də parlament seçkilərində yalnız mühafizəkar qüvvələrin nümayəndələri  və həmin qüvvələrə qoşulmuş insanlar rəqabət aparacaqlar.

Belə vəziyyət cəmiyyətin əsas təbəqələrinin parlamentdə təmsil olunmayacağını təmin edir.

Bununla belə  seçki kampaniyası başlayandan və xüsusən namizədlərin təşviqat kampaniyasına start verildikdən sonra hakimiyyətin bütün nümayəndələri xalqı seçkilərdə fəal iştirak etməyə dəvət edir.Həmişə oduğu kimi bu dəfə də seçkiləri İran rejimi ilə onun xarici düşmənləri arasında  mübarizə meydanı kimi təsvir edir və seçkidə iştirakı düşmən üzərində növbəti qələbə adlandırırlar.

Seçkilərdə islahatçıların iştirak etməməsi mühafizəkarlara qələbəni qabaqcadan bayram etməyə əsas verir.

Sistem daxilində  köklü islahat keçirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu bilən mühafizəkarlar, hakimiyyətdə olduqları zamanı yeganə günahları insanların mədəni, yaradıcılq və söz azadlğı, həmçinin şəxsi həyatı üzərində lazımi nəzarət təmin etməmək olan islahatçıarla rəqabət aparmaq əvəzinə hakimiyyət inhisarına nail olmaq yolu seçmişlər.

Amma mühafizəkar hakimiyyət fəal, təhsilli təbəqələrin nümayəndələrini siyasi sistemdən kənarlaşdırmaqla sistem daxilində artıq  özünə qarşı hələlik  sükut, imtina, boyktla kifayətlənən, geniş sosial bazası olan  düşmən qüvvə yartadığını sanki görmür.

İran İslam Respublikasının mühafizəkarlardan ibarət hakimyyəti xalqın diqqətini  mifik xarici düşmənə yönəltmək istəsə də, həmişə olduğu kimi, həmin hakimiyyətin müxalifəti və sonrakı düşməni daxildə yetişir .Həmin düşməni xarici qüvvələr deyil, mühafizəkar adalandırılan qüvvələrin hakimiyyət inhisarından vəcdə gəlməsi,əldə etdiyi görünən və görünməyən böyük dividendlər və həmin inhisarı əldən vermək istəməməsi yetişdirib bəsləyir.

Mühafizəkarlar dəfələrlə gedilmiş səhv yolu gedərək öz sabahlarını düşünmək qabiliyyətini itirmiş kimi görünürlər.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system21:40TÜRK BOYLARINDA KAMÇI21:50Президент Молдовы: Наш путь с Румынией общий – наше место вместе в ЕС21:41Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė: „Gimtasis Lazdijų kraštas visada užims dalelę širdies“13:44Xanlar Həmidin yeni şerləri "Ethnoglobus.az"-ın təqdimatında12:59Qarabağ xanlığı və ləzgilər11:21Антропологические материалы из Хошбулага (Азербайджанская Республика)18:08İnqilabçılar diyarı İran20:23Смерть и эволюция человека16:02Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море17:00УРАРТСКАЯ «ДВОРЦОВАЯ КЕРАМИКА» НА ПОСЕЛЕНИИ ХУДУТЕПЕ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)17:0640 yıllık varlık mücadelesi: KKTC dimdik ayakta11:46В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля20:01İSLAM VƏ ƏRƏB DÜNYASININ HƏMAS- İSRAİL MÜHARİBƏSİNƏ MÜNASİBƏTİ14:38ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛЫШСКОГО ЯЗЫКА13:58Чи чIалан куьгьне къатар18:39Влияние Мирзы Фатали Ахундова на судьбу родного народа оказалось безмерным.18:28“EGYPTIAN STATUE”, REVEALED IN THE SOUTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN, IN THE SYSTEM OF ANCIENT CULTURAL AND TRADE RELATIONS12:42Şöhrətpərəstlik bəladır20:14TALIŞ - MUĞAN BÖLGƏSİ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA11:10В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств10:56İsrail -Həmas qarşıdurması və fürsətcil İran14:34Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире14:27Ташкентский саммит: новые перспективы для широкого сотрудничества стран ОЭС14:06Ethnic Russian Men Disappearing in Heartland and Being Replaced by Immigrants, Demographers Say13:58Ashgabat May Soon Follow Baku in Defining Ties with Turkey with the Formula ‘One Nation, Two States,’ Turkish and Russian Commentators Say15:43История жизни героя первой Карабахской войны издана в виде книги в Казахстане15:33Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi: 21. yüzyıl bir Türk yüzyılı olabilir mi?14:01Karabakh victory: Enhanced cooperation in region18:41Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?13:32В Стамбуле состоялся медиа-саммит информагентств тюркских государств14:51На острове Корфу хранятся артефакты культурного наследия Узбекистана12:29Azərbaycanca-haputca lüğət dərc olunub12:23Azərbaycanda "Talış dili" dərsliyi dərc olunub16:06Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие?11:27В Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики11:06Люди по всей Европе тысячелетиями ели «пищу маргиналов»20:32Древние карты Казахского государства показали на выставке17:22В Каратальском районе открыт новый историко-краеведческий музей17:02В Азербайджане продолжаются учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023»19:10Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана19:02«Хезболла» сообщила о новых атаках против Израиля18:56Türkiye’deki kazılarda yeni Hint-Avrupa dili keşfedildi19:46İRAN-AMERİKA MÜHARİBƏSİ19:24Истории казахстанских азербайджанцев19:16Как живут казахи в Азербайджане18:57Байден: Израиль не причастен к удару по больнице в Газе21:28KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?12:49“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranış qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib12:15„Hamasi liidritel pole Gaza jaoks normaalset elu vaja, nemad elavad välismaal.“ Politoloog selgitab, kus on tänase konflikti juured11:26Why has the Gaza ground invasion been delayed since Friday?10:48Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri Nassir Abdul Karim Abdul Rahimin bəyanatı10:40Statement by the Ambassador of the State of Palestine to Azerbaijan Nassir Abdul Karim Abdul Rahim18:02Жители Баку знакомятся с казахской культурой17:57Bakı sakinləri qazax mədəniyyəti ilə tanış olurlar17:51Баку тұрғындары қазақ мәдениетімен танысуда17:57Русский язык в школах стран ЕАЭС и Азербайджана17:50Израиль впервые с 2006 года применил РСЗО в Газе17:41Из каких стран ЕАЭС в Азербайджан чаще всего приезжают туристы18:37Азербайджанская полиция несет службу на пунктах, освобожденных российскими миротворцами в Карабахе18:211941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda xalqın milli özünüdərk prosesinin yüksəlişi və Azərbaycan dilinin mövqeyi18:14Rza Azəri: Mühüm bir sənəd14:26Fələstin Xarici İşlər və Qürbətçilər Nazirliyinin Bəyanatı21:02Труби шофар!!!13:49ХАМАС объявил Израилю войну14:40На Ташкентском кинофестивале состоялся форум культурной организации ТЮРКСОЙ14:24İRANDA KAPİTALİST, YOXSA XALQ HÖKUMƏTİDİR?11:34“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranş qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib.13:30İSLAM İLƏ XRİSTİANLIQ ARASINDA SÜLHÜN ELÇİSİ - ASSİZİLİ FRANSİSK18:57По случаю праздника Середины осени и Дня образования КНР оффшорные беспошлинные продажи в провинции Хайнань составили 426 млн юаней14:21МИД Турции: Организация тюркских государств служит делу мира и стабильности14:08Şuşalı qəhrəman İsrafil İbrahimova həsr olunmuş "Yalnız irəli-4" sənədli filmi nümayiş olunub10:07В Азербайджане издана монография "Этнокультурные сообщества Шахдага: между прошлым и будущим"09:43" Şaxdağın etnomədəni cəmiyyətləri: keçmiş ilə gələcək arasında" adlı monoqrafiya dərc olunub.17:42Peşmerge Kerkük'e geri mi dönüyor?17:23Путь урегулированию на Кипре - принцип двух государств17:15Beynəlxalq radio Qarabağda fəaliyyətə başladı: xəbərlər həm də erməni dilində təqdim ediləcək18:53Президент Байден встречается с премьер-министром Нетаниягу и оказывает на него давление18:24В Анкаре стартовал Фестиваль мировых культур с участием посольств 55 стран20:59Азербайджанцы Молдовы выступают против минного терроризма Армении15:16Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе15:10В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха19:19Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО17:28İmadəddin Nəsimi haqqında İranda tədqiqatlar16:26A Human Rights Report on the Azerbaijani Turks in Iran: April-June 202316:14Минобороны Азербайджана: В Карабахе начаты локальные антитеррористические мероприятия17:09Веха турецко-японской дипломатии: фрегат «Эртугрул»20:20В Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное еврейскому Новому году19:50Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni18:24Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии19:00В Кыргызстане пройдет Конгресс «История тюркских государств»17:25Путин отметил важность реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке13:24Карстовые воронки в Турции: причины их возникновения19:31Президент Алиев принял министров тюркских государств17:53В столице Татарстана продолжается фестиваль мусульманского кино11:2331 Ağustos günü çekilen iki telgraf14:40На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция (Продолжение)14:33На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. «Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков
 2. Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.
 3. Русский праздник Навруз
 4. İranın əsl üzü
 5. Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi
 6. TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI
 7. Qonşun İran olsa
 8. Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür
 9. В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни
 10. Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи
 11. Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение
 12. Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков
 13. Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях
 14. 28 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.
 15. «ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»
 16. Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии
 17. Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи
 18. Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.
 19. ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ
 20. İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ
 21. İRAN ÖZ AMPLUASINDA
 22. С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…
 23. «Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го
 24. Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье
 25. Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане
 26. Что стоит за решением США построить порт в Газе?
 27. LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ
 28. Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»
 29. İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI
 30. Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр
 31. В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки
 32. Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали
 33. Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?
 34. Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях
 35. Китайская философия: влияние на современную культуру и общество
 36. «Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Aprel 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
ГАЛЕРЕЯ