Ethnoglobus » АНАЛИТИКА » İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ

İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ

image
Vidadi Mustafayev

İran İslam Respublikasında 11 esfənd 1402\1 mart 2024-cü il tarixində İslam Şura Məclisinə növbəti,12-ci seçkilər keçiriləcəkdir.

Seçkilərə 8 gün qalmış namizədlərin təbliğat kampaniyası başlamış və seçkilərə bir gün qalmış başa çatacaqdır.

Konstitusiya Məhkəməsi və Mərkəzi Seçki Komissiyası funksiyalarını yerinə yetirən və seçkilərdə kimlərin iştirak edəcəyi haqqında son qərarı verən Nəzarət Şurası(Şuraye Negəhban) bu dəfə böyük “alicənablıq” və “səxavət” göstərərək rekord sayda-15290 iddiaçının deputatlığa namizədliyini  təsdiq etmişdir.Sonuncu rekord, 12000-dən çox namizəd,  2016-cı ildə( 10-cu çağırış seçkilərdə )qeydə alınmışdır.

Namizədlərin çoxluğu ilk nəzərdə geniş və kəskin rəqabət mühiti yaratmağa  şərait yaratmağa hesablanmışdır.

Lakin bu ilki seçkilərin əsas özəlliyi cəmiyyətin orta təbəqlərini ,ali təhsilli hissəsini təmsil edən islahatçı adalndırılan qüvvələrin  öz passiv seçki( seçilmək) hüququndan istifadə etməkdən imtina etməzi ilə səciyyələnir. Bunun əsas səbəbi  siyasi sistemin daxilən ziddiyyətli olmasında-Ali hakimiyyətin və Məhkəmə hakimiyyətinin  ruhanilərin inhisarına verilməsi və cəmiyyətin həyatının bir çox sahələrinin,xüsusən mədəni- məişət sferası və insanların şəxsi həyatı üzərində İslam prinsip və normalarının nəzarətinin qanuniləşdirilməsində axtarmaq lazımdır.Başqa sözlə, XXI əsrdə yaşayan iranlılar VII əsr qaydaları ilə yaşamağa məcbur edilirlər.

Bununla belə artıq 1989-cu ildən başlayaraq hakimiyyət uğrunda mübarizədə hakim elitanı təmsil edən qüvvələr daxilində islahatçı kimi tanınan qüvvələr İcra hakimiyyətinə nəzarəıti öz əllərinə alaraq iqtisadi sahədə islahatlara – dövlət sektorundan özəl sektora keçidə və bazar iqtisadiyyatı qanunlarını həyata keçirməyə başlamış və cəmiyyətin həyatında böyük  makroiqtisadi problemlərin meydana çıxmasına səbəb olmuşlar.Onlardan sonra icra hakimiyyətinə nəzarəti davam etdirən(1997-2005) islahatçıların digər qrupu siyasi islahatlara start vermiş,söz və əqidə azadlığını təmin etməyə cəhd göstərmişlər.Yeni şərait cəmiyyətdə siyasi sistemə qarşı geniş etirazların mövcudluğunu üzə çıxarmış və həmin proseslər sistemin varlığı üçün təhlükə hesab edildiyindən sistemin imkan verdiyi vasitəlrlə İcra hakimiyyətinin fəaliyyətini əsaslı şəkildə məhdudlaşdırmağa nail olunmuşdur.


İstər Əsas qanunda nəzərdə tutulmamış iqtisadi islahatalar, istərsə də sistem çərçivəsində, onun potensialını üzə çıxaramaq məqsədi ilə aparılan siyasi, mədəni islahatalar onun varlığına  təhdid yaratdığından,əvvəlcə  növbəti parlament, sonra prezident seçkilərində(2005)  iqtisadi,xüsusən siyasi,vətəndaş cəmiyyəti sahəsində  həyata keçirilən islahatalara qarşı çıxan və artıq mühafizəkar və ya fundamentalist adlandırılan qüvvələrin üstünlüyü Nəzarət Şurasının birbaşa səyi nəticəzində təmin edilmişdir.

Mühafizəkarlar siyasi və mədəni sahədə keçirilmiş islahatların nəticələrini aradan qaldırmağa ciddi səy göstərdiyindən islahat qolunun sosial bazasında geniş narazılaqlar yaratmış və onlar həmin vəziyyətin təsbit edilməsinin qarşısını almaq üçün nəvbəti prezident seçkilərində(2009) İcra hakimiyyətinə nəzarəti bərpa etmək üçün böyük təşkilati, təbliğat və təşviqat kampaniyası apararaq seçkilərdə qalib gəldiklərini elan etdilər.Lakin mühafizəkarlar və onların başında duran Ali lider\Rəhbər mühafizəkarların qalib gəldiyini rəsmən elan etdikdən sonra islahatçı qüvvələr səsvermənin nəticələrinin saxtalaşdırıldığı iddiası ilə geniş etiraz aksiyasına başlamış , etirazlar iğtişaşlara çevrilmiş, hakimiyyət etirazçılara qarşı geniş repressiyalar keçirmiş  və aylarla davam edən etiraz və iğtişaşlar zamanı çoxlu sayda insan öldürülmüş, yaralanmış ,həbs olunmuşdur. Həmin günlərdə əsas islahatçı təşkikatlar qadağan edilmiş, tanınmış və nüfuzlu islahatçılar  həbs edilərək müxtəllif müddətlərə azadlqfdan məhrum edilmişdilər.Prezidentliyə əsas namizəd və qalib gəldiyi elan olunan,keçmi baş nazir(1981-1989)M.H.Musəvi ev dustağı edilmiş və indiyə kimi heç bir məhkəmə keçirilmədən həmin vəziyyətdə qalmaqda davam edir.Prezidentliyə digər namizəd,keçmiş parlament spikeri(2000-2004) M.Kərrubi də həmin vaxtdan eyni şərtlər daxilində ev dustaqlığında  qalmaqdadır.

İslahatçılara qarşı repressiyalar geniş ideoloji kampaniya ilə müşaiyət olunmuş və islahatçı təşkiat və siasətçilər İran İslam Respublikasının sisyasi sistemini devirməkdə ittiham olunurdular.

Həmin vaxtdan  mühafizəkar dairələr islahatçılara qarşı  geniş ideolji mübarizəni davam etdirirlər.Ölkədə baş verən bütün problemlər, etirazlar, iğtişaşlar birbaşa və dolayısı ilə islahatçıarın antimill,antirejim, antisistemi fəaliyyəti ilə əlaqələndirilir.

Bunu 2013-cü ildə prezident seçilmiş yarı mühafuizəkar, yarı mötədil  H.Ruhaninin  fəaliyytinə qarş geniş cəbhədə aparılan mübarizədə də  görmək olardı.

H.Ruhani hökuməti islahatçı olmasa da, islahatçılara meyldə ittiham edilərək  fəaliyyəti qarşısnda silsilə maneələr yaradılırdı.

Bunun nəticəsində 2016 cı ildə  paralament seçkilərində nisbi üstünlüyə malik olan mühafizəkarlar 2020-ci il seçkilərində mütləq əksəriyyətə nail olmuşdular.

Bunu ardınca 2021- ci ildə mühafizəkarların prezidentliyə 5 namizədindən biri, cəmiyytdə heç bir nüfuzu olmayan 2 islahatçı namizədə mütləq üstsnlüklə qalib gəlmişdir.

Siyasi,ideoloji təzyiq və qara piyar kampaniyası ilə üzləşən islahatçılar 2020-ci ildə olduğu kimi bu dəfə də parlament seçkilərində deputat kürsüləri uğrunda mübarizədə iştirak etməkdən imtina etmişlər.

Beləliklə 2020-ci ildə olduğu kimi indi də parlament seçkilərində yalnız mühafizəkar qüvvələrin nümayəndələri  və həmin qüvvələrə qoşulmuş insanlar rəqabət aparacaqlar.

Belə vəziyyət cəmiyyətin əsas təbəqələrinin parlamentdə təmsil olunmayacağını təmin edir.

Bununla belə  seçki kampaniyası başlayandan və xüsusən namizədlərin təşviqat kampaniyasına start verildikdən sonra hakimiyyətin bütün nümayəndələri xalqı seçkilərdə fəal iştirak etməyə dəvət edir.Həmişə oduğu kimi bu dəfə də seçkiləri İran rejimi ilə onun xarici düşmənləri arasında  mübarizə meydanı kimi təsvir edir və seçkidə iştirakı düşmən üzərində növbəti qələbə adlandırırlar.

Seçkilərdə islahatçıların iştirak etməməsi mühafizəkarlara qələbəni qabaqcadan bayram etməyə əsas verir.

Sistem daxilində  köklü islahat keçirilməsinin qeyri-mümkün olduğunu bilən mühafizəkarlar, hakimiyyətdə olduqları zamanı yeganə günahları insanların mədəni, yaradıcılq və söz azadlğı, həmçinin şəxsi həyatı üzərində lazımi nəzarət təmin etməmək olan islahatçıarla rəqabət aparmaq əvəzinə hakimiyyət inhisarına nail olmaq yolu seçmişlər.

Amma mühafizəkar hakimiyyət fəal, təhsilli təbəqələrin nümayəndələrini siyasi sistemdən kənarlaşdırmaqla sistem daxilində artıq  özünə qarşı hələlik  sükut, imtina, boyktla kifayətlənən, geniş sosial bazası olan  düşmən qüvvə yartadığını sanki görmür.

İran İslam Respublikasının mühafizəkarlardan ibarət hakimyyəti xalqın diqqətini  mifik xarici düşmənə yönəltmək istəsə də, həmişə olduğu kimi, həmin hakimiyyətin müxalifəti və sonrakı düşməni daxildə yetişir .Həmin düşməni xarici qüvvələr deyil, mühafizəkar adalandırılan qüvvələrin hakimiyyət inhisarından vəcdə gəlməsi,əldə etdiyi görünən və görünməyən böyük dividendlər və həmin inhisarı əldən vermək istəməməsi yetişdirib bəsləyir.

Mühafizəkarlar dəfələrlə gedilmiş səhv yolu gedərək öz sabahlarını düşünmək qabiliyyətini itirmiş kimi görünürlər.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
14:35Qasım Qasımzadənin ədəbi-elmi portreti16:02MULTİKULTURALİZM MƏRKƏZİNDƏ “AZƏRBAYCANDA YAŞAYAN TATLARIN ETNO-KONFESSİONAL TARİXİ” MÖVZUSUNDA TƏDBİR KEÇİRİLİB15:37А.Клесов: Древние арии - кто они были и откуда?12:33В Монголии проходит VII Международный фестиваль исполнителей на Морин Хууре15:09Исторические традиции кыргызского народа: «Кыргызское кочевье»14:47Pulu necə cəlb etməli və saxlamalı?14:33MÜKEMMELLİK13:16От кыпчаков к казахам. Политическая история Восточного Дешт-и-Кыпчака в XIII – начале XVI в.13:27"Эй, джони ман". Как Полад Бюльбюль-оглы и Орифшо Орифов дали концерт в Таджикистане13:12Как вызвать дождь в Таджикистане? Проводим специальные таджикские обряды12:52Христианство в Кавказской Албании17:05Состоялся первый Курултай по этнотуризму "Кочевой путь Гянджабасара и традиции кочевья: по следам предков"11:36CAMAL LƏLƏZOƏ - ƏDİB, ŞAİR, TƏNĞIDƏKƏ...11:17Кыпчаки в христианском мире (вопросы адаптации и ассимиляции).15:54İsrail'in askere almaya çalıştığı Ultra Ortodoks Yahudiler kimler, neden direniyorlar?15:19آگاهی «متفاوت» انسان دشت نشین زمان و مکان را تعریف می کند15:06Moscow’s New Language Policy Document Drops All References to Problems of Non-Russian Languages Contained in 2021 Draft12:33Cостоится первое официальное заседание Satellite Rotary Club Baku İnternational Shahdag Qusar15:34Iran recruits former Afghan soldiers for Middle East conflicts10:32İranda 14-cü prezident seçkiləri keçirilir19:15Битвы империй за Азербайджан (XIII-XV вв.)19:00Наследники культуры Золотой Орды. Опыт исторической биографистики деятелей культуры тюрко-татарских государств15:45Башкортостан в ХХ – XXI вв.21:15Турецкий преподаватель изготавливает тюркские музыкальные инструменты в мастерской вуза в Бишкеке21:06Гнезда, насчитывающие столетия: «птичьи дворцы» Османской империи18:52Национальный татарский праздник Сабантуй отметили в Азербайджане17:32Туркменская литература. Попытка исторической биографистики17:05Праздник "Тун пайрам" прошел в Хакасии16:04Bir İranlıyla İletişim Kurmak Şatranç Oyununa Benzer Veya İranlıların Psikolojik Portresi15:57Стремление к совершенству – естественное желание09:58İranda 14-cü prezident seçkiləri18:36Крымскотатарская поэзия ханского периода. Опыт исторической биографистики12:49ЧЕРКЕСЫ МЕЖДУ ТЮРКАМИ И РУССКИМИ19:04İRANDA İSLAHATÇILAR İSLAHATÇI OLSALAR, MƏSUD MƏSUD OLAR19:18Суть еврейских праздников. Шавуот: обретение свободы19:15Суть еврейских праздников. Шавуот: Тора жизни23:4412 ИЮНЯ-ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ15:03Социально-философское наследие Махтумкули Фраги: преемственность идей мира, гуманизма и национального единства13:50КАБАРДИНЦЫ МЕЖДУ ТЮРКАМИ И РУССКИМИ16:57Bəhai icması və Dini Komitənin birgə “Qlobal sülh: Elm və dinin vəhdəti” mövzusunda elmi-praktik konfransı keçirilib16:01DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ BEYNƏLXALQ BƏHAİ İCMASININ BMT-DƏKİ BAŞ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞÜB15:01КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ И КНЯЖЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 1538-1713.09:06Bozkır insanının "farklı" bilinci zamanı ve mekanı tanımlar18:52ТАЛАНТ, ПРЕДАННОСТЬ И СОСТРАДАНИЕ ХИРУРГА КАМИЛЯ АБДУЛЛАЕВА15:32Татары под властью русских 1552-1913 гг.10:08Qüds, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ17:01“ANAJ” saytının beynəlxalq məsələlər qrupu Azərbaycan Respublikasını Şah İsmayıl Xətaiyə sahib çıxmaq əzmində ittiham edir.15:32«АЗ ХУРОСОНАМ КАШИДӢ, ТО БАРИ ЮНОНИЁН…». Ба гиромидошти хотираи мутафаккири бузурги тоҷик мавлоношиносони ҷаҳон дар Париж ҷамъ меоянд15:00Изучение этнических стереотипов в среде грузинской молодежи («свои – чужие” в обществе)13:53Məqtəl ədəbiyyatının nümunəsi kimi Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinə metodoloji yanaşmanın özəllikləri09:27Osmanlı dövlətində qeyri-müsəlmanlara qarşı münasibət09:17Раскрытие сокровенного: Общее и частное при даровании Торы09:06Недельная глава «Бемидбар». Лиминальное пространство21:21«КОХИ НАВРУЗ» – СОВРЕМЕННОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЧУДО ТАДЖИКИСТАНА22:43В Таджикистане заблокированы сайты террористических и экстремистских организаций, также запрещён ввоз их литературы21:06В Азербайджане прошел прекрасный татарский национальный праздник "Карга боткасы".20:42İran prezident seçkilərinə hazırlaşır09:27როგორია აკაკი წერეთლისა და ნატალია ბაზილევსკაიას ერთადერთი ვაჟის ისტორია21:07İRAN ASSİMİLYASİYA SİYASƏTİNİ DAHA İSRARLA DAVAM ETDİRİR19:29Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin möhkəm dayaqlara söykənmiş zəngin tarixi əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxır.19:21В Шуше состоялось заседание министров образования Организации тюркоязычных государств19:11Irak Türkleri – Azerbaycan İlişkilerinde Yeni Ufuklar18:33Azerbayacan’nın resmi olarak KKTC’yi tanımak için kendi ülke çıkarlarına uygun bir zamanı beklediğine işaret etmektedir.21:11Загрязненный воздух и шум в раннем возрасте увеличивают риск психологических расстройств20:28Bab və babilik: Bir tarixi hadisənin izi ilə17:37DOKUZ OĞUZ DESTANI BAZINDA TÜRK DESTANLARINDA VE KUTSAL KİTAPLARDA İNSANIN YARATILIŞI12:53Talış folklor mahnılarının tədqiqatçıları arasında xalq artisti və pedaqoq Zümrüd xanım Məmmədovanın rolu12:39Политическая ситуация в Иране после гибели Раиси15:13SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"15:06Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”12:26MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI20:53“Ekoloji mədəniyyət, mənəvi dəyərlər və vətəndaş cəmiyyətinin həmrəyliyi”» mövzusunda respublika kulturoloji seminar keçirilib.11:55Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)09:53Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.19:58Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?19:44İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB20:13Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов13:28Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir00:31İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI19:15Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan18:58Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?18:48AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)18:25AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)19:41RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR19:44Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава21:20Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri21:123.Mikro Dünya Savaşı16:46Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb14:42MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR14:35FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR17:21KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB17:09İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM19:31ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы13:21Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака16:38В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение10:59Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?21:30Təzadlı İran19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Talış folklor mahnılarının tədqiqatçıları arasında xalq artisti və pedaqoq Zümrüd xanım Məmmədovanın rolu
 2. Iran recruits former Afghan soldiers for Middle East conflicts
 3. Социально-философское наследие Махтумкули Фраги: преемственность идей мира, гуманизма и национального единства
 4. Национальный татарский праздник Сабантуй отметили в Азербайджане
 5. В Азербайджане прошел прекрасный татарский национальный праздник "Карга боткасы".
 6. Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.
 7. Турецкий преподаватель изготавливает тюркские музыкальные инструменты в мастерской вуза в Бишкеке
 8. В Таджикистане заблокированы сайты террористических и экстремистских организаций, также запрещён ввоз их литературы
 9. Состоялся первый Курултай по этнотуризму "Кочевой путь Гянджабасара и традиции кочевья: по следам предков"
 10. ЧЕРКЕСЫ МЕЖДУ ТЮРКАМИ И РУССКИМИ
 11. DOKUZ OĞUZ DESTANI BAZINDA TÜRK DESTANLARINDA VE KUTSAL KİTAPLARDA İNSANIN YARATILIŞI
 12. Məqtəl ədəbiyyatının nümunəsi kimi Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinə metodoloji yanaşmanın özəllikləri
 13. MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI
 14. Moscow’s New Language Policy Document Drops All References to Problems of Non-Russian Languages Contained in 2021 Draft
 15. Azerbayacan’nın resmi olarak KKTC’yi tanımak için kendi ülke çıkarlarına uygun bir zamanı beklediğine işaret etmektedir.
 16. Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)
 17. İRANDA İSLAHATÇILAR İSLAHATÇI OLSALAR, MƏSUD MƏSUD OLAR
 18. Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”
 19. Политическая ситуация в Иране после гибели Раиси
 20. DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ BEYNƏLXALQ BƏHAİ İCMASININ BMT-DƏKİ BAŞ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞÜB
 21. SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"
 22. Стремление к совершенству – естественное желание
 23. İRAN ASSİMİLYASİYA SİYASƏTİNİ DAHA İSRARLA DAVAM ETDİRİR
 24. ТАЛАНТ, ПРЕДАННОСТЬ И СОСТРАДАНИЕ ХИРУРГА КАМИЛЯ АБДУЛЛАЕВА
 25. İran prezident seçkilərinə hazırlaşır
 26. «КОХИ НАВРУЗ» – СОВРЕМЕННОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЧУДО ТАДЖИКИСТАНА
 27. “ANAJ” saytının beynəlxalq məsələlər qrupu Azərbaycan Respublikasını Şah İsmayıl Xətaiyə sahib çıxmaq əzmində ittiham edir.
 28. Bozkır insanının "farklı" bilinci zamanı ve mekanı tanımlar
 29. Наследники культуры Золотой Орды. Опыт исторической биографистики деятелей культуры тюрко-татарских государств
 30. როგორია აკაკი წერეთლისა და ნატალია ბაზილევსკაიას ერთადერთი ვაჟის ისტორია
 31. Bab və babilik: Bir tarixi hadisənin izi ilə
 32. Татары под властью русских 1552-1913 гг.
 33. “Ekoloji mədəniyyət, mənəvi dəyərlər və vətəndaş cəmiyyətinin həmrəyliyi”» mövzusunda respublika kulturoloji seminar keçirilib.
 34. 12 ИЮНЯ-ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ
 35. Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin möhkəm dayaqlara söykənmiş zəngin tarixi əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxır.
 36. Osmanlı dövlətində qeyri-müsəlmanlara qarşı münasibət
 37. КАБАРДИНЦЫ МЕЖДУ ТЮРКАМИ И РУССКИМИ
 38. Раскрытие сокровенного: Общее и частное при даровании Торы
 39. Изучение этнических стереотипов в среде грузинской молодежи («свои – чужие” в обществе)
 40. В Шуше состоялось заседание министров образования Организации тюркоязычных государств
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    İyul 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
ГАЛЕРЕЯ