Ethnoglobus » КУЛЬТУРА » Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri

Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri

image

Güney folklorunun ana kollarından biri dualar, başka bir deyişle alkıştır. Alkış, doğada, toplumda ve insanların yaşamları boyunca meydana gelen olaylarla olan ilişkileri bağlamında inanç ve inançlarının bir ifadesi olarak üretilmiştir. Aslında, duaların zaman ve mekandan bağımsız olarak başarı ve iyi bir gün arzusu olduğu söylenir. Bu nedenle, dualar bir tören şekli haline gelmemiştir. Bununla birlikte, bazı durumlarda törenler ve ritüeller de konuşulur. Arzu edilen ve hoşa gittiği anlaşılan “alkış”ın anlamı, selam ve dualarla ilişkilendirilmiştir. Büyükanne ve büyükbabaların, yaşlı büyükanne ve büyükbabaların ve ebeveynlerin kalplerinden süzülen iyi niyetli, arzu edilen kanatlı dualar, hoş bir atmosfere ve olumlu bir tutuma dayanır. Yetişkinler kutsanmış olduğu için, bir şey yapmaya giden veya yakın gelecekte yapmayı planlayan bir kişi, işinin başarılı olacağına inanır. Dua ve alkış, iki kelimeden başlayarak, hatta bir dizi şiirsel Mısır cildinde bile çeşitli şekillerde ifade edilir. Örneğin, “Dağı görmemene izin ver”, “Sağ salim gideceksin”, “Mutlu sana”, “Çocuklarının meyvelerini gör” vb.

İslami ifadeler, canlı dilde kullanılan duaların ve alkışların bir kısmını oluşturur: “Allah-Taala’nın düşman olmana ihtiyacı olmayacak”, “Allah’ın yardımıyla ne yapmalıyım, nasıl yapabilirim? “Tanrı sana yardım edecek”, “Tanrı sana yardım edecek”, “Tanrı sana yardım edecek”, “Tanrı seni kıracak.” . . . . Bu dualardan sonra genellikle “Amin!” denir.

Azerbaycan’ın önde gelen folklor bilgini Bahlul Abdullan’a göre, “Dualar içerik ve konuşma açısından alkışa çok yakındır. Bazen “dua”, ayrı bir bağımsız ölen olan “övgü” ile paralel olarak söylenir.

Törenle ilişkilendirilen alkışların doğal olarak törensel ritüellerle ilişkilendirildiğini ve örneklerin günümüze kadar ulaştığını belirtmek gerekir. Halk arasında, hemen hemen tüm evliliklerde, iyi işlerde ve günlük yaşamda bekar erkek ve kızlara böyle alkışlar ve dualar söylenir: “Tanrı sana helal süt versin!” “Gelinin tuvaletine git”, “Düğün aslanını yememe izin ver”, “Gelinin ampulünü yakmama izin ver”, “Seni gördüğüme sevindim!”, “Tanrı seni ayırmasın!”

Filozof Vahit Omarov şöyle yazıyor: “İnsanlar doğrudan görmedikleri veya tanık olmadıkları iş ve olaylar hakkında konuşmazlar. Ama şu da var ki, belli bir zaman dilimi içinde olaylar, gelenekler, törenler ve özel anlamlar hakkında ortaya çıkan bazı ifadeler ya tamamen unutuluyor ya da toplumsal gelişmenin ve günlük yaşamın gereklerine uygun olarak kökleniyor. Dilimizde değiştirilen veya unutulan birkaç cümle vardır. Örneğin, “Kafana dön”, “Başına dön”, “Kurban”, “Ayaklarının Altında Ölüm” vb. ifadeler nasıl olumlu kullanılırsa, “Başıma Dön”, “Kurbanım Olacaksın” ve “Ayaklarımın Altında Ölürsün” olarak anılır ve bu noktada “ayaklarımın altında ölüm” anlamına gelir. Aslında, belirli bir ölçekte şamanizmle de ilişkilendirilen bu ifadeler, aslında insanların bir işin performansıyla diğerini etkilemediği bir çağın ürünüdür – taklit, sihrin gücüne büyük bir inanç olmuştur. Eski zamanlarda, bir adam hastalandığında, kafasına bir hayvan sarar ve keserdi, ancak onu azarlayan herkesin iyileştirilmesi gerektiğini düşündüler. Tüm yaşamının ve acısının başının etrafına sarılmış bir hayvana atfedildiğine inanılıyor ve insanlar daha sonra ritüeli kendilerine kelimeler şeklinde uyguladılar ve biri bir hastanın kafasına sarılırsa hasta ve hasta olacağına inanıyorlardı. Şimdi bile, bir çocuk oturan bir kişinin etrafına sarıldığında, ona hızlı bir şekilde “kafamın etrafında dolaşma” dendiğini görebilirsiniz. Bunu yapmışsa, hatanın tersine çevrileceğini varsayarak eylemi ters yönde tekrarlayacaktır.”

Göz ardı edilmemesi gereken, alkol kötüye kullanımının ölümün altında yatan nedenlere neden olabileceği çatışmasıdır. . . .

Folklor çizimleri, Güney ve Kuzey Azerbaycan sözlü edebiyatı ve daha sonra yazılı karışıklıklar da tarihsel olarak üzüntülerini, saygısızlıklarını veya rahatsızlıklarını ifade eden insanlar tarafından lanetlenmiş veya karıştırılmıştır. Böylece insanlar nefret ettiklerinden sonsuz bir şekilde nefret ettiler, nefretlerini birkaç kelime veya birkaç Mısırlı ile ifade ettiler. Profesör Seyfid Rzasoy şöyle yazıyor: “Alkış ve kafa karışıklığı kozmopolit yaratılışın biçimleridir: alkış, kozmik kozmik yaratımın bir eylemidir.”

Timsahın çenesinin en mükemmel örnekleri, klasik edebiyatımızda olduğu gibi, Sonsuz Yaşama Götüren Bilgi kitabında da bulunur. “Ölüm Korkutu” programının içerik ve şiirle çevrili olması özellikle dikkat çekicidir: “Ağzını kurut, Anne! Dilin çürüsün Anne! Son masraflarım varsa, bir bardak para almama izin verin! Çimenin, gaz dağının, işiniz bittiğinde bitmesine izin vermeyin! Eğer yapmazsan, övgülerini söyleyeceğim. Halkınızın taşa dönmesine izin verin ve kaçmasına izin verin. Bırakın suyunuz aksın, aktığı zaman akmasın.”

Mormon Kitabı’nda yayınlanan ve günümüze kadar ulaşan talihsizlik örnekleri, hem Güney’de halkın dilinde şekillenmiştir, hem de Kuzey Azerbaycan folklorunda istikrarlı bir konum elde etmekte ve halkın dilinde yaygın olarak kullanılmaktadır: “Beyaz bir gün görme”, “Haberler gelsin”, “Baykuş evinizde kazansın”, “Baykuş yansın”, “Tayfun çöksün”, “Bahçe kurusun”, “Tanrı seni yaratmasın”, “Ekmek at olsun, Yaya olaraksın.”

Eleştiri ve özeleştiri de yaygındır. Zaire, şairler ve yazarlar, başından beri eleştiri yoluyla toplumun gözlerini açarak, onu kendine tanıtmaya ve bilincini uyandırmaya yardımcı olarak görgü tanığından nefret ettiler ve hatta küçük düşürdüler. Sonuç olarak, kamuoyu önünde kınama iyi bir kelimeydi. . . . Yabancı yağmacılara ağızlarını açarak ezilenler için ayağa kalkan “şeytanların” ve “büyük prenslerin” aşağılanmasını, cehaletini ve “satanizmini” eleştiren yetenekli bir şair olan Muhammed Hüseyin Şehriyar, onları kötülükten kaçınmaya, kişiliklerinin aşağılanmasını ve aşağılanmasını ortadan kaldırmaya çağırıyor.Köylüler hüzünlü bir lamba bulamıyorlar,

Hea hea toprakta olduğu gibi iradenizin gerçekleşmesine izin verin,

Arapları bu kelimeyle kim aldatan,

Bu milletin günahı nedir?

Seni görmeme izin ver, acı çekenler!Bu felaket hakkında bir soru sorun,

Bu numaradan ne istiyor,

Ve yıldızların yıldızları ölecek,

Toprak dökülsün, yeryüzü mahvolsun,

Bu şeytani cihaz yok edilsin!Azerbaycan sözlü edebiyatının en eski biçimlerinden biri yeminlerdir. Bu tür, insanların kutsal saydıkları canlılara olan inançları ile şekillenmiştir. İnsanlar bir olay ya da olay hakkında konuştuklarını dinleyenleri ikna etmeye, karşı tarafta güven inşa etmeye, samimiyetin var olmasını ve arada gelmesini sağlamaya yemin ederler. Böylece, insan yeri, gökleri, suyu, ateşi, güneşi ve ayı bir kurtuluş yaratığı olarak görmeye başladığı andan itibaren, “Günün Hakkı”, “Toprak Hakkı”, “Işık Hakkı”, “Su Hakkı” vb.

İnsanın hayal gücünün sınırları genişledikçe, halkın dersleri arasında “Babamın Ruhu İçin”, “Annemin Ruhu İçin”, “Sevdiklerimin Ruhunun Yemini ile”, “Çocuğumun Hakkı”, “Amcamın Ruhu” ve “Yalan Söylersem Ruhumu Görmeyeceğim” gibi yeminler yer alıyor.

İnsanların sözlü yaratıcılığında dini kavramların egemenliği ile ilgili olarak halkın dilinde yeminler de olmuştur, Yazarların edebi eserleri de yoğundur: “Allah’a yemin ederim”, “Allah’ın hakkı”, “Peygamberin hakkı”, “Peygamberin Hakkı”, “Namazım Kalçamdan Çağrılsın”, “Duam Elim Olsun”, “Kuran Beni Şımartsın”, “Yol Hakkı”, “Sevgi Hakkı”, “Yalan Söylersem Dilim Tanıklığa Geri Dönmez” vb.

Yeminlerin tarihsel gelişimine kısa bir bakış, insanların yaşama biçimini, ahlaki toplantıları ve yaşamın ve barınmanın çeşitli aşamalarını yansıttığını ortaya koymaktadır. Bir noktaya dikkat etmek de önemlidir. Sonuçta halk sanatında bazı farklılıklar olsa da, Azerbaycan iki bölüme ayrılmıştır, tarihi kelime kutusunun takıları hemen hemen aynıdır ve bazı durumlarda tamamen aynıdır. Örneğin, “Allah’a yemin ederim ki” dedi. “Kur’an’ın Gerçeği”, “Gerçeğin Yemini ile”, “Işığın Gerçeği”, “Işığın Gerçeği”, “Ekmeğin Gerçeği”, “Ekmeğin Gerçeği”, “Babamın Hakkı”, “Babamın Hakkı”, “Kitabın Hakkı”, “Bu Tuzlu Ekmek Adına”, “Yüzüm taşa dönsün” vb.

“İsyanlar, dualar ve alkışlar, insanların doğaya ve topluma karşı tutumlarında ortaya çıktı ve inançlarının bir ifadesi haline geldi. Karşı tarafların isteklerini ifade eden dualar genellikle belirli bir süre içinde değildir, bu nedenle yeminler etnografyanın etiket bölümünde yer alır.”

Ve örneklerinin çoğu hala hem kamuoyunda hem de yazılı literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır.

PROF DR. ESMİRA FUAD -BAKÜ / TURKISHFORUM -ABDULLAH TÜRER YENER 

Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri - Turkish Forum (turkishnews.com)

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
17:32Туркменская литература. Попытка исторической биографистики17:05Праздник "Тун пайрам" прошел в Хакасии16:04Bir İranlıyla İletişim Kurmak Şatranç Oyununa Benzer Veya İranlıların Psikolojik Portresi15:57Стремление к совершенству – естественное желание09:58İranda 14-cü prezident seçkiləri18:36Крымскотатарская поэзия ханского периода. Опыт исторической биографистики12:49ЧЕРКЕСЫ МЕЖДУ ТЮРКАМИ И РУССКИМИ19:04İRANDA İSLAHATÇILAR İSLAHATÇI OLSALAR, MƏSUD MƏSUD OLAR19:18Суть еврейских праздников. Шавуот: обретение свободы19:15Суть еврейских праздников. Шавуот: Тора жизни23:4412 ИЮНЯ-ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ15:03Социально-философское наследие Махтумкули Фраги: преемственность идей мира, гуманизма и национального единства13:50КАБАРДИНЦЫ МЕЖДУ ТЮРКАМИ И РУССКИМИ16:57Bəhai icması və Dini Komitənin birgə “Qlobal sülh: Elm və dinin vəhdəti” mövzusunda elmi-praktik konfransı keçirilib16:01DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ BEYNƏLXALQ BƏHAİ İCMASININ BMT-DƏKİ BAŞ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞÜB15:01КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ И КНЯЖЕСТВА ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 1538-1713.09:06Bozkır insanının "farklı" bilinci zamanı ve mekanı tanımlar18:52ТАЛАНТ, ПРЕДАННОСТЬ И СОСТРАДАНИЕ ХИРУРГА КАМИЛЯ АБДУЛЛАЕВА15:32Татары под властью русских 1552-1913 гг.10:08Qüds, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ17:01“ANAJ” saytının beynəlxalq məsələlər qrupu Azərbaycan Respublikasını Şah İsmayıl Xətaiyə sahib çıxmaq əzmində ittiham edir.15:32«АЗ ХУРОСОНАМ КАШИДӢ, ТО БАРИ ЮНОНИЁН…». Ба гиромидошти хотираи мутафаккири бузурги тоҷик мавлоношиносони ҷаҳон дар Париж ҷамъ меоянд15:00Изучение этнических стереотипов в среде грузинской молодежи («свои – чужие” в обществе)13:53Məqtəl ədəbiyyatının nümunəsi kimi Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinə metodoloji yanaşmanın özəllikləri09:27Osmanlı dövlətində qeyri-müsəlmanlara qarşı münasibət09:17Раскрытие сокровенного: Общее и частное при даровании Торы09:06Недельная глава «Бемидбар». Лиминальное пространство21:21«КОХИ НАВРУЗ» – СОВРЕМЕННОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЧУДО ТАДЖИКИСТАНА22:43В Таджикистане заблокированы сайты террористических и экстремистских организаций, также запрещён ввоз их литературы21:06В Азербайджане прошел прекрасный татарский национальный праздник "Карга боткасы".20:42İran prezident seçkilərinə hazırlaşır09:27როგორია აკაკი წერეთლისა და ნატალია ბაზილევსკაიას ერთადერთი ვაჟის ისტორია21:07İRAN ASSİMİLYASİYA SİYASƏTİNİ DAHA İSRARLA DAVAM ETDİRİR19:29Ləzgi-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin möhkəm dayaqlara söykənmiş zəngin tarixi əsrlərin dərinliklərinə gedib çıxır.19:21В Шуше состоялось заседание министров образования Организации тюркоязычных государств19:11Irak Türkleri – Azerbaycan İlişkilerinde Yeni Ufuklar18:33Azerbayacan’nın resmi olarak KKTC’yi tanımak için kendi ülke çıkarlarına uygun bir zamanı beklediğine işaret etmektedir.21:11Загрязненный воздух и шум в раннем возрасте увеличивают риск психологических расстройств20:28Bab və babilik: Bir tarixi hadisənin izi ilə17:37DOKUZ OĞUZ DESTANI BAZINDA TÜRK DESTANLARINDA VE KUTSAL KİTAPLARDA İNSANIN YARATILIŞI12:53Talış folklor mahnılarının tədqiqatçıları arasında xalq artisti və pedaqoq Zümrüd xanım Məmmədovanın rolu12:39Политическая ситуация в Иране после гибели Раиси15:13SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"15:06Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”12:26MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI20:53“Ekoloji mədəniyyət, mənəvi dəyərlər və vətəndaş cəmiyyətinin həmrəyliyi”» mövzusunda respublika kulturoloji seminar keçirilib.11:55Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)09:53Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.19:58Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?19:44İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB20:13Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов13:28Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir00:31İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI19:15Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan18:58Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?18:48AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)18:25AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)19:41RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR19:44Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава21:20Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri21:123.Mikro Dünya Savaşı16:46Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb14:42MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR14:35FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR17:21KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB17:09İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM19:31ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы13:21Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака16:38В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение10:59Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?21:30Təzadlı İran19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system21:40TÜRK BOYLARINDA KAMÇI21:50Президент Молдовы: Наш путь с Румынией общий – наше место вместе в ЕС21:41Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė: „Gimtasis Lazdijų kraštas visada užims dalelę širdies“13:44Xanlar Həmidin yeni şerləri "Ethnoglobus.az"-ın təqdimatında12:59Qarabağ xanlığı və ləzgilər11:21Антропологические материалы из Хошбулага (Азербайджанская Республика)18:08İnqilabçılar diyarı İran20:23Смерть и эволюция человека16:02Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море17:00УРАРТСКАЯ «ДВОРЦОВАЯ КЕРАМИКА» НА ПОСЕЛЕНИИ ХУДУТЕПЕ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)17:0640 yıllık varlık mücadelesi: KKTC dimdik ayakta11:46В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля20:01İSLAM VƏ ƏRƏB DÜNYASININ HƏMAS- İSRAİL MÜHARİBƏSİNƏ MÜNASİBƏTİ14:38ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛЫШСКОГО ЯЗЫКА13:58Чи чIалан куьгьне къатар18:39Влияние Мирзы Фатали Ахундова на судьбу родного народа оказалось безмерным.18:28“EGYPTIAN STATUE”, REVEALED IN THE SOUTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN, IN THE SYSTEM OF ANCIENT CULTURAL AND TRADE RELATIONS12:42Şöhrətpərəstlik bəladır20:14TALIŞ - MUĞAN BÖLGƏSİ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA11:10В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств10:56İsrail -Həmas qarşıdurması və fürsətcil İran14:34Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире14:27Ташкентский саммит: новые перспективы для широкого сотрудничества стран ОЭС14:06Ethnic Russian Men Disappearing in Heartland and Being Replaced by Immigrants, Demographers Say13:58Ashgabat May Soon Follow Baku in Defining Ties with Turkey with the Formula ‘One Nation, Two States,’ Turkish and Russian Commentators Say15:43История жизни героя первой Карабахской войны издана в виде книги в Казахстане
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Talış folklor mahnılarının tədqiqatçıları arasında xalq artisti və pedaqoq Zümrüd xanım Məmmədovanın rolu
 2. FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR
 3. Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов
 4. В Азербайджане прошел прекрасный татарский национальный праздник "Карга боткасы".
 5. İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM
 6. Социально-философское наследие Махтумкули Фраги: преемственность идей мира, гуманизма и национального единства
 7. KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB
 8. MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR
 9. Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri
 10. İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI
 11. Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава
 12. Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb
 13. AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)
 14. Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.
 15. Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir
 16. Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan
 17. AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)
 18. Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?
 19. 3.Mikro Dünya Savaşı
 20. В Таджикистане заблокированы сайты террористических и экстремистских организаций, также запрещён ввоз их литературы
 21. RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR
 22. Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)
 23. DOKUZ OĞUZ DESTANI BAZINDA TÜRK DESTANLARINDA VE KUTSAL KİTAPLARDA İNSANIN YARATILIŞI
 24. MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI
 25. İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
 26. Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?
 27. Azerbayacan’nın resmi olarak KKTC’yi tanımak için kendi ülke çıkarlarına uygun bir zamanı beklediğine işaret etmektedir.
 28. DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ BEYNƏLXALQ BƏHAİ İCMASININ BMT-DƏKİ BAŞ NÜMAYƏNDƏSİ İLƏ GÖRÜŞÜB
 29. SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"
 30. Политическая ситуация в Иране после гибели Раиси
 31. Məqtəl ədəbiyyatının nümunəsi kimi Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinə metodoloji yanaşmanın özəllikləri
 32. Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”
 33. ЧЕРКЕСЫ МЕЖДУ ТЮРКАМИ И РУССКИМИ
 34. «КОХИ НАВРУЗ» – СОВРЕМЕННОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЧУДО ТАДЖИКИСТАНА
 35. “Ekoloji mədəniyyət, mənəvi dəyərlər və vətəndaş cəmiyyətinin həmrəyliyi”» mövzusunda respublika kulturoloji seminar keçirilib.
 36. İRAN ASSİMİLYASİYA SİYASƏTİNİ DAHA İSRARLA DAVAM ETDİRİR
 37. Bab və babilik: Bir tarixi hadisənin izi ilə
 38. İran prezident seçkilərinə hazırlaşır
 39. ТАЛАНТ, ПРЕДАННОСТЬ И СОСТРАДАНИЕ ХИРУРГА КАМИЛЯ АБДУЛЛАЕВА
 40. Osmanlı dövlətində qeyri-müsəlmanlara qarşı münasibət
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    İyun 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ГАЛЕРЕЯ