Ethnoglobus » ЭТНОПОЛИТИКА » SEPAH-ın azərbaycanlılara hədə və məsləhətləri haqda bir neçə söz

SEPAH-ın azərbaycanlılara hədə və məsləhətləri haqda bir neçə söz

image

Foto:www.unusualtraveler.com

Vidadi Mustafayev

Bu günlərdə İranın  panfarsist-molla rejiminin  Şimali Azərbaycana və bütövlükdə azərbaycanlılara qarşı düşmənçiliyinin aqressiv  nümayişi olan, Cənubi Azərbaycanda keçirilən irimiqyaslı və təxribat xarakterli hərbi təlimlərlə əlaqədar Sepahın komandirləri tez-tez TəbrizəƏrdəbilə baş çəkərək  mənfur niyyətlərini aşkar şəkildə bəyan etmişlər.

 Belə komandirlərdən biri olan  Sepahın quru qoşunlarının kordiantorunun müavini,panfarsist general  21 oktyabr 2022-ci il tarixində Təbrizdə cümə namazından əvvəçıxış edərək qırmızı cizgi,Ermənistanın təhlükəsizliyi İranın təhlükəsizliyidir və s. kimi təhdidləri və şablon ifadələri bir daha təkrar etmişdir.

Bunula belə panfarsist general Şimali Azərbaycan sərhədlərinə geniş tərkibdə və coxlu sayda hərbi texnika, təchizat və canlı qüvvə yığıb, irimiqyaslı hərbi təlim keçirmələrinə haqq qazandırmaq üçün cənubi azərbaycanlılara tarixi,  xüsusən də Səfəvi dövlətinin tarixini ,Çaldıran döyüşünü,kimin dost,kimin düşmən  olduğunu öyrənməyi”  təkidlə məsəhət görüb.

Panfarsist general öz aləmində güman edir ki, Səfəvilər dövlətinin tarixinin öyrənilməsi Cənubi azərvaycanlılarda Türkiyə  türklərinə  düşmənçilik hissi yaradacaq və onlara düşmən gözü ilə baxılmasına səbəb olacaq.

Türklərə və türkləri bəhanə edərəŞimali Azərbaycana və azərbaycanlılara  qarşı düşmənçilik əhval ruhiyyəsi yaratmağçalışan panfarsist generalın Cənubi azərbaycanlılara Səfəvi dövlətinin tarixini dönə-dönə oxumağı məsləhət görməsini  biz də dəstəkləyrik.

Əgər Cənubi azərbaycanlılar Səfəvi tarixini bir də oxusalar (oxuyanlar çox yaxşı bilirlər), görəcəklər ki, Səfəvi dövlətinin yaranmasından əvvəl,  qısa fasilə(Hülakilər-Elxanilər dövləti\1258-1357)nəzərə alınmasa, və sonra Yaxın və Orta Şərqdə  türk dövlətlərindən başqa dövlətlər yox idi və onlarıərazi,nüfuz və təsir  dairəsini genişləndirmək uğrunda rəqabəti və mübarizəsi son dərəıcə arzuolunmaz,amma təbii hal idi. Axı Səfəvi dövləti də türklərin\azərbaycanlılarıöz aralarında mübarizəsi nəticəsində meydana gəlmişdi.Yenə təkrar edirik,tarixin subyektləri qismində müxtəlif türk etnik birlikləri mübarizə aparırdı.

Səfəvilər dövləti qurulduqdan sonra onun regionda, qərbdə OsmanlıŞərqdə Orta Asiya türklərinin Teymurilər,Şeybanilər kimi türk  dövlətlərindən başqa rəqibləri yox idi.Ona görə, qeyd edildiyi kimi, türk dövlətləri arasında rəqabət  adi hal idi və məslənin həmin cəhəti bu gün türklər arasında düşmənçilik ruhu aşılamağa və qızışdırmağəsas ola bilməz,əksinə türkləüçün bir qürur mənbəyidir ki, həmin dövrdə region türk dölətlərindən başqa dövlətlər tanımırdı.Bu bir.

İkincisi, orta əsrləşəraitində türk dövlətləri arasında baş vermiş tarixi hadisələrdən indi,tamamlə yeni beynəlxalq və regional şəraitdə,türklər arasında düşmənçilik hissi yaratmaq üçün istfadə edilməsi XAM BİR XƏYALDIR.Bunun belə olduğunu 2009-cu ildə yaranmış Türk Dövlətləri Təşkilatının varlığı və fəaliyyəti aydışəkildə nümayiş etdirir.Yəni türklərin öz aralarında keçmişdə baş vermiş rəqabət və müharibələrdən panfarsistlərin istifadə etmək cəhdinin heç bir uğuru ola bilməz.Bu iki.

Üçüncüsü,Cənubi azərbaycanlıların Səfəvi dövlətinin tarixini dönə-dönə oxuması və öyrənməsi panfarsistlərin yaratdığı  başqa bir  həqiqəti bir daha ortaya çıxarmış olur.Səfəvilər tarixini yalnız millətçi,panfarsist hakimiyyət nümayəndələrinin güman etdiyi aspektdən deyil,həm də başqa bucaq altında öyrənmək, doğrudan da, çox vacibdir. Məhz onda, doğrudan da kimin həqiqi dost,kimin düşmən olduğu daha aşkar şəkildə ortaya çıxmış olar.Başqa sözlə, Səfəvilərin tarixini oxuyan və öyrənən hər bir azərbaycanlı istər-istəməözlərinin həmin tarixi dövrdəki vəziyyti ilə son yüzildə,əvvəlcə millətçi panfarsist,sonra dinçi panfarsist  hakimiyyəti  altında olduğu dövrlə müqayisə etməli olur və hər iki dövr(türk səfəvi və fars pəhləvi və islam) arsında azərbaycanlıların vəziyyətində  baş vermiş yerlə-göy arasındakı qədə fərqi görməyə bilmir.

Səfəvilər dövlətini azərbaycanlılar Azərbaycanda  yaradıb və sonra bütün indiki İrana və ondan kənar türk ərazilərinə qədər genişləndiriblər.Azərbaycanlılar dövlətyaradan xalq olaraq öz dövlətini genişləndirmək və digər türklərin eyni istiqamətli fəaliyyətindən qorumaqla məşğul olmuşlar.Azərbaycanlılar dövlətquran xalq olaraq dövlətin idarə olunması və qorunması ilə məşğul idilər.Ona görə ali hakimiyyət, əyalət və vilayətlərin idarə olunması azərbaycanlı larıəlində cəmləşmişdi.Səfəvi ordusu da azərbaycanlılardan ibarət olub azərbaycanlı sərkərdə və komandirlər tərəfindən idarə olunurdu.

Siyasi,hərbi,hakimiyyətin və idarəetmənin azərbaycanlılarıəlində cəmləşməsi Azərbaycan dilinin bütüölkədə, həyatın bütün sahələrində işləməsinə və buna yuğun olaraq Azərbaycan dilinin,bu dildə  mədəniyyətin inkişaf edib çiçəklənməsinə şərait yaradırdı.Səfəvi dövləti fars və digər millətlərin nümayəndələrinin ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində iştirak etməsinə,əəsası, fars dilinin geniş şəkildə işlənməsi və inkişafına nəinki əngəl törətmir, əksinə şərait yradırdı.Səfəvilər tarixinin öyrənilməsi nəticəsində formalaşan    bu təbii mənzərəni azərbaycanlıların son yüz ildəki vəziyyəti ilə müqayisə edə hər bir sağlam düşüncəli və insaflı kənar şəxs belə dəhşətə gəlır.

Son yüz ildə panfarsist millətçilər indiki İran dövlətini quran, qoruyan azərbaycanlıları İranın, oxu farsların, düşməni elan edərək, onları bir millət, xalq, etnos kimi məhv etməüçün bütün siyasi,iqtisadi,mədəni,ideoloji, mənəvi təzyiqlərdən istifadə edib və bu gün də istifadə etməkdədirlər.

İndiki İran da daxil olmaqla bütün dövləti idarə edən azərbaycanlılar teokratik rejimə başçılıq edən panfarsisit dini və mülki şəxslərin səyi  ilə nəinki mərkəzi hakimiyyət strukturlarından kənarlaşdırılmış,hətta Cənubi Azərbaycan ostanlarına rəhbərliyə buraxılmırlar. Cənubi Azərbaycan tikə-parça edilmiş,itisadi sərvəti fars rayonlarına daşınmış və daşınmaqdadır,elmi potensialı fars millətinin xidmətinə verilmiş  və ondan azərbaycanlıların milli maraqları,milli varlığı əleyhinə istifadə edilir.

Panfarsist millətçi və dinçi hakimiyyətin anti Azərbaycan\türk siyasəti özünü əçılpaq şəkildə  etnosid və linqvosid siyasətində göstərir.

Son yüz ilə qədər, xüsusən Səfəvilər dövründə, sarayda, divanda,idarəetmədə,orduda işlənən bir dil,İran bir yana qalsın, Cənubi Azərbaycanda belə ictimai-siyasi,mədəni həyatın bütün sahələrindən sıxışdırılıçıxarılmış,onun məhv edilməsi üçün daim yeni üsullar tapılaraq, tətbiq edilmişdir və tətbiq edilir.

Pəhləvi rejimi(1935-1979), fikrləşilirdi ki, qatı millətçilik,şovinist milli siyasət yeritməklə məşğul olduğundan problem onun devrilməsi ilə həll oluna bilər.Lakin 1978-1979-cu illər antimonarxist inqilabdan sonra hakimiyyətə gələn din-siyasi və sırf siyasi qüvvələr Pəhləvi rejimi zamanı həyata keçirilən milli siyasəti daha sərt və geniş şəkildə  davam etdirdilər.Hakim panfarsist dini və dünyəvi qüvvələr milli siyasət sahəsində  Pəhləvi rejiminin yetirmələri və davamçıları olduğunu nümatiş etdirərək həmin siyasəti daha geniş şəkildə və müxtəlif üsullarla davam etdirirlər.

Bəli, Cənubi azərbaycanlılara Səfəvi dövlətinin tarixini oxumaq və öyrənməçox vacibdir.  Həmin tarixi dərindəöyrənsələr,  bu günkü vəziyyətlərinin dözülməzliyin bir daha dərindən hiss edib, həmin vəziyyətin səbəbləri və əsas amilləri haqqında düşünüb,  ondan daha müasir və etibarlı  çıxış yolu arayarlar.

ONA GÖRƏ BİZ DƏ CƏNUBİ AZƏRBAYCANLILARA İSRARLA MƏSLƏHƏT GÖRÜRÜK Kİ, SƏFƏVİ DÖVLƏTİNİN TARİXİNİ DÖNÖ-DÖNƏ OXUSUNLAR Kİ, GÖRSÜNLƏÖLKƏLƏRİNDƏ KİM QIRILIB, KİM QALIB,ONLARIN DOSTU KİMDİR, DÜŞMƏNİ KİM.

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
17:42Peşmerge Kerkük'e geri mi dönüyor?17:23Путь урегулированию на Кипре - принцип двух государств17:15Beynəlxalq radio Qarabağda fəaliyyətə başladı: xəbərlər həm də erməni dilində təqdim ediləcək18:53Президент Байден встречается с премьер-министром Нетаниягу и оказывает на него давление18:24В Анкаре стартовал Фестиваль мировых культур с участием посольств 55 стран20:59Азербайджанцы Молдовы выступают против минного терроризма Армении15:16Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе15:10В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха19:19Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО17:28İmadəddin Nəsimi haqqında İranda tədqiqatlar16:26A Human Rights Report on the Azerbaijani Turks in Iran: April-June 202316:14Минобороны Азербайджана: В Карабахе начаты локальные антитеррористические мероприятия17:09Веха турецко-японской дипломатии: фрегат «Эртугрул»20:20В Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное еврейскому Новому году19:50Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni18:24Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии19:00В Кыргызстане пройдет Конгресс «История тюркских государств»17:25Путин отметил важность реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке13:24Карстовые воронки в Турции: причины их возникновения19:31Президент Алиев принял министров тюркских государств17:53В столице Татарстана продолжается фестиваль мусульманского кино11:2331 Ağustos günü çekilen iki telgraf14:40На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция (Продолжение)14:33На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция13:17На матрице истины ( Продолжение)13:09На матрице истины20:25К чему стремится Иран, вступая в БРИКС?16:17В Казахстане возрождают редкую породу собак12:19Дом для Матрешки13:26Sepah emissarının Gürcüstanda din adı altında fəaliyyəti19:49Белуджские сепаратисты столкнулись с проникновением исламских террористов19:35Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет19:08Политические манипуляции Армении в Лачинском коридоре17:50Чем важен визит главы МИД Турции в Ирак18:47Американцы устраивают саммит с Японией и Южной Кореей против Китая, России и КНДР18:38Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину22:44ŞEYX NƏSRULAH MARNEULİDƏ.\ALLAH SƏNƏ RƏHMƏT ELƏSİN C.MƏMMƏDQULUZADƏ19:43"Звезда Монголии". Бывшая "шестнадцатая республика СССР" дрейфует на Запад20:54В Казахстане отмечают День Абая14:41Турецкая Cengiz Holding будет строить туннель через узбекский перевал Тахтакарача13:26Роскосмос заявил о запуске ракеты со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный18:47Игорь Волчек: Мультфильмы должны развлекать и воспитывать12:34И все равно — ашхабадец: Валерию Непомнящему — 80!18:05Более половины населения Великобритании– не христиане, а две трети жителей Лондона – представители этнических меньшинств11:11Как христианство завоевало Рим с помощью простой математики13:31В Ашхабаде прошел саммит глав Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана21:59В Беларуси стартуют II Игры стран СНГ11:24ТIигьиржалви шаир11:15Турция может стать новым центром в энергетике18:58DİL CƏBHƏSİNƏ ƏSGƏRİ BORC18:37دریاچه اورمیه با حکومت جمهوری اسلامی احیاء نمی‌‌شود18:30Maşallah Rəzmi: Urmiya gölü İslam Respublikası hökuməti tərəfindən canlandırılmayacaq15:32Proqnozlara görə, Urmiya gölü yayın sonuna qədər tamamilə quruyacaq12:22Кишинев отстранит от должности главу Гагаузии12:14"Ось Турции" и "новая эра тюрок": тюркский мир, Турция и Центральная Азия18:25Этнографический женский костюм юга Узбекистана16:18Tehranın Azərbaycana qarşı əsassız iddiaları13:30İRAN-AZƏRBAYCAN ƏLAQƏLƏRİNİN GENİŞLƏNMƏSİNƏ KİM MANE OLUR ?09:51Президент ТРСК: Операция на Кипре предотвратила еще большую трагедию14:12Şuşalı qəhrəman İsrafil İbrahimov haqqında sənədli film çəkilir12:33‘Başkan Barzani’nin Azerbaycan ziyaretinin manevi değeri çok yüksek, bunun sonuçlarını göreceğiz’12:21Почему странам Центральной Азии нужно объединяться11:46Жапаров подписал закон о переходе госучреждений Кыргызстана на государственный язык08:58Итоги вильнюсского саммита НАТО и сбалансированная политика Турции09:59Кошки Ван – достопримечательность Турции09:16Какой будет судьба бойцов «Вагнера» в арабских странах?21:07Расширение НАТО и Япония как форпост «западного мира» в Азии18:59Язык цветов в Османской империи18:56Посол России вызван в МИД Ирана12:46HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANÇILIQ İDEYASINDA CƏNUBİ AZƏRBAYCAN12:26MILLƏT, MİLLİYYƏT, MİLLİ KİMLİK, ETNİK MƏNSUBİYYƏT, “MİLLİ” SÖZÜ22:29Dua Etme; Dilsel mi, Eylemsel mi?17:21Культура и инновации11:50В Турции стартовал 662-й турнир по масляной борьбе «Кыркпынар»11:40Астана: сияющая звезда Центральной Азии12:27В Ташкенте открываются Недели культурного наследия Узбекистана и партнерских инициатив12:07В Ташкенте открылись выставки туркестанского авангарда и Темуридского ренессанса11:54Какие выгоды несет России вступление Ирана в ШОС12:46Без приоритета на Тайнството, Църквата се превръща в хуманитарен клуб с униформени служители19:08"Каждое дерево особенное". О мире народных музыкальных инструментов Марьяна Скромблевича16:03В Туркменистане началась Неделя культуры20:54İBRAHİM PEYĞƏMBƏRİN YANLIŞI, TANRI MƏRHƏMƏTİ20:21Что стало с памятником в Хедера?20:38Талибы провоцируют конфликты из-за водных ресурсов15:58Жители Центральной Азии считают свои страны «перевалочным пунктом» для релокантов из РФ16:41“Heydər Əliyev: Azərbaycanda elm və təhsil” mövzusunda III şagird respublika konfransı keçirilib10:10Firudin İbrahimi və azərbaycançılıq12:08В Эрзуруме открылся Центр исследования турецко-армянских отношений18:48Этапы возрастной дискриминации согласно ООН16:53Каждый шестой человек сталкивается с дискриминацией по возрасту13:21О литературном творчестве Любы Юсуфовой21:19Армяно-азербайджанские переговоры отложены17:08Караимы – хранители традиций и языка в литовском Тракае17:07Античный город Силлион — важная достопримечательность Антальи14:14İranda hicabsız və hicablılar haqda əxlaq kodeksi13:59РУССКИЙ ЯЗЫК В ЦА СТАНОВИТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ ЦИФРОВОГО БУДУЩЕГО10:19Материал российских медиаэкспертов о блокировках и шатдаунах в соседней стране18:49Пойдет ли Индия в НАТО?19:09ТРАДИЦИИ КОРЕЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ19:47İranda məsciddən qaçırlar, bizdə Xameneyiyə biət edirlər…19:34CÜMHURİYYƏTİMİZİN “OSKARI”13:22Выборы в Турции: западные СМИ и турецкие избиратели14:12Черкесы между прошлым и будущим13:59Русскоязычная коранистика досоветского периода16:02Мигрантов из Центральной Азии вновь стали массово «приглашать» на фронт, даже в мечетях08:55В Австрии в 2022 году совершено 1324 правонарушений на почве исламофобии08:47В Конье стартовала «Неделя турецкой кухни»18:53Монастырский комплекс Худавенг обладает особым значением.16:54Сохранение биоразнообразия, как фактор защиты окружающей среды16:46Саммит в Сиане, как сигнал роста влияния Китая в Центральной Азии16:42В Кыргызстане прошла неделя моды AK-Buura Fashion Week-202317:20Благодаря строительству коридора Север - Юг России избежит изоляции от Мирового океана17:06Что происходит в Гагаузии16:44Доклад Госдепа о свободе религий – инструмент вмешательства в дела Азербайджана09:59HEYDƏR ƏLİYEVƏ ARXALANAN GƏNC AZƏRBAYCANLI MÜTƏRCİM21:06ON SOME PECULIARITIES OF TALYSH DECORATIVE- APPLIED ART18:26Депортация крымских татар: не утихающая боль народа18:05Китай стремится усилить влияние в Центральной Азии21:34Azərbaycan dili haqqında 1400 il bundan qabaq Kəsra Ənuşirəvan Adilin qeydləri19:05Azərboyconi sərboz17:01Гагаузия может объявить о своей независимости16:28Etibar Əliyev_ ğurbətədə vətəni dardi kəşə şair.....20:06Cəmiyyətimizdə oğlan uşaqlarına verilən qüsurlu tərbiyə və məişət zorakılığı11:38«Media savadlılığı və qazilər: “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə yoxsa informasiya?" adlı tədbir Bakıda davam edib09:18От Агалыка до Памира12:40Xıdır İlyas-Hıdrellez20:11Лексика нашего времени16:04Си Цзиньпин пригласил в Китай с госвизитом президента КР и еще трех стран ЦА15:37AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MULTİKULTURALİZM SİYASƏTİNİN NÜMUNƏSİ KİMİ21:00Творчество Юнуса Эмре уже 7 веков озаряет путь человечества15:04AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ “TƏƏSSÜBÜ” və NƏRİMANOV “NİFRƏTİ” (2-ci yazı)14:48AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN RƏSULZADƏ "TƏƏSSÜBÜ" və NƏRİMANOV "NİFRƏTİ" ( 1-ci yazı )14:38Будущее зерновой следки17:54В Астане открылась выставка «Доспехи казахских батыров»11:43Новую конституцию Узбекистана поддержали более 90% участников референдума18:15Победителем этапа Гран-при «Формулы-1» в Баку стал Серхио Перес06:58Cənublu məşhur pedaqoq Zehtabinin də qanı molla rejiminin “vicdanındadır”...06:52В Фергане обсудили взаимодействие ж/д структур тюркских государств06:37Турецкая Республика Северного Кипра получила статус наблюдателя в ТюркПА18:24Барлас: Утверждения армян по 1915 году - самая большая ложь XX века16:39ЦСБ: в Израиле проживают 9,727 миллиона человек, 73,5% из них - евреи16:31В Иране убит известный аятолла Аббас-Али Сулеймани19:04Игра на четверых: для чего Израиль подружился с соседями Ирана18:40Семья из Турции ухаживает за собакой, разбудившей хозяев за минуты до землетрясения17:12Iran deputatının Azərbaycana məsləhət verməkliyi17:05İRANIN AZƏRBAYCANA QARŞI İDEOLOJİ FƏALİYYƏTİNİN MƏRHƏLƏLƏRİ17:40Доклад Сената Канады: исламофобия глубоко укоренилась в стране12:44Goranboyda “Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə çərçivəsində qazilərlə görüş keçirilib.13:59Россия делает ставку на многополярный мир и выход из изоляции12:36“Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?" adlı layihə Yevlaxda davam edib.10:14Запущен процесс по ликвидации Молдовы09:26“Hansı daha təhlükəlidir: müharibə, yoxsa informasiya?"08:17TPAO: Черноморский газ начнет поступать в дома в Турции в мае08:21Католики всего мира празднуют Пасху08:07«Шма Исраэль»08:00CƏNUBİ AZƏRBAYCAN SEPAHIN HƏDƏFİNDƏ10:37İlaxır çərşənbədir, il tamam olur16:57Зачем Грузии закон об "иноагентах"? Аргументы сторонников и противников15:58KARMA və SEÇİM AZADLIĞI!09:35Azerbaijan envoy to Israel: You cannot use our airfields to attack Iran09:13Avestanın "Videvdat" bölümünün Azərbaycan dilinə tərcüməsinin təqdimatı olub18:20Мидраш Раба. Эстер Раба17:36Русское евразийство и его восточноевропейские аналоги 100 лет назад и сейчас (на примере Венгрии)17:24«Разрубленная книга» и Надир-шах17:08Новая стратегия России в ЕАЭС15:31Tehran’s 'new old fear': Southern Azerbaijan wants independence18:25Yel çərşənbəsi- Yelli çərşənbə18:20Как будут развиваться события в Приднестровье11:37Веха в истории Азербайджана: Мамед Эмин Расулзаде15:22Интернет породил опасные фобии у людей15:02“Doğru üskü” gəldi çatdı14:53В Молдавии утвердили румынский язык как государственный09:00Haputlar16:19О некоторых особенностях устного народного творчества талышского народа.15:16Время Красного Дракона. возрастающая роль Китая в мировой политике11:27Генсек ТЮРКСОЙ провел встречи в Узбекистане12:59Modificarea formei capului/craniului Tn Caucazul de Sud si Orientul Apropiat in perioada tarzie a epocii bronzului - perioada timpurie a epocii fierului. Date arheologice si antropologice19:261905-1906-جی ایللر کوتلوی قیرغین‌لار18:47THE KHOJALY MASSACRE: THE BLOODIEST AND MOST FEARSOME TRAGEDY OF HUMAN HISTORY19:46Узбекистан признан самой гостеприимной страной на постсоветском пространстве15:06РУССКИЙ ЯЗЫК В КИРГИЗИИ ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО ПРЕСТИЖНЫМ13:21قتل عام خوجالی: وحشتناکترین و خونین ترین فاجعه بشریت13:13Futbol’un Tarihcesi ve Divânü Lügati’t-Türk12:56Hocalı soykırımı: insanlık tarihinin en kanlı ve en korkunç trajedisi12:37مذبحة خوجالي: أخطر مأساة في تاريخ البشرية12:25Ходжалинский геноцид: самая кровавая трагедия ХХ века12:17İRANIN SAXTA TARİXİ14:43Dil və Ana dili haqqında düşüncələr10:21Kак скоро Таджикистан и Кыргызстан завершат пограничный спор16:24Azərbaycanın Qüzeyində və Güneyində Çərşənbə axşamları09:25ОДКБ и интеграционная безопасность евразийского пространства17:45Разоблачена команда хакеров, вмешивавшихся в выборы18:01BİR QRUP TƏBRİZLİ TƏRİF EŞİTMƏK ÜÇÜN RƏHBƏRİN HÜZURUNA GEDİR12:16Критикуя Украину, Венгрия идет в тюркский мир19:05Некоторые знаменитые эпитеты имама Али (а)19:02Азербайджанский актер-христианин продублировал фильм об Имаме Али на русский язык (ВИДЕО)18:36Как живут потомки согдийцев в труднодоступном ущелье Таджикистана19:58Четвероногие герои: Собаки, которые помогают спасать людей из-под руин в Турции11:31Налёт БПЛА Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 в зоне бедствия превысил 1,2 тыс. часов10:24დამტვრეული მანქანით, მაგრამ სუფთა გულით – აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა თურქეთის დასახმარებლად
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Дом для Матрешки
 2. Более половины населения Великобритании– не христиане, а две трети жителей Лондона – представители этнических меньшинств
 3. Игорь Волчек: Мультфильмы должны развлекать и воспитывать
 4. DİL CƏBHƏSİNƏ ƏSGƏRİ BORC
 5. В Беларуси стартуют II Игры стран СНГ
 6. Maşallah Rəzmi: Urmiya gölü İslam Respublikası hökuməti tərəfindən canlandırılmayacaq
 7. دریاچه اورمیه با حکومت جمهوری اسلامی احیاء نمی‌‌شود
 8. И все равно — ашхабадец: Валерию Непомнящему — 80!
 9. "Ось Турции" и "новая эра тюрок": тюркский мир, Турция и Центральная Азия
 10. Кишинев отстранит от должности главу Гагаузии
 11. Турецкая Cengiz Holding будет строить туннель через узбекский перевал Тахтакарача
 12. Proqnozlara görə, Urmiya gölü yayın sonuna qədər tamamilə quruyacaq
 13. В Казахстане отмечают День Абая
 14. ТIигьиржалви шаир
 15. Турция может стать новым центром в энергетике
 16. "Звезда Монголии". Бывшая "шестнадцатая республика СССР" дрейфует на Запад
 17. Sepah emissarının Gürcüstanda din adı altında fəaliyyəti
 18. Как христианство завоевало Рим с помощью простой математики
 19. В Ашхабаде прошел саммит глав Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана
 20. На матрице истины ( Продолжение)
 21. Тайваньский вопрос: Токио посылает разнонаправленные сигналы Пекину
 22. Политические манипуляции Армении в Лачинском коридоре
 23. Белуджские сепаратисты столкнулись с проникновением исламских террористов
 24. Американцы устраивают саммит с Японией и Южной Кореей против Китая, России и КНДР
 25. На матрице истины
 26. Узбекистан и Азербайджан создали Высший межгосударственный совет
 27. Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
 28. Президент Алиев принял министров тюркских государств
 29. ŞEYX NƏSRULAH MARNEULİDƏ.\ALLAH SƏNƏ RƏHMƏT ELƏSİN C.MƏMMƏDQULUZADƏ
 30. Чем важен визит главы МИД Турции в Ирак
 31. Роскосмос заявил о запуске ракеты со станцией "Луна-25" с космодрома Восточный
 32. 31 Ağustos günü çekilen iki telgraf
 33. К чему стремится Иран, вступая в БРИКС?
 34. Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии
 35. Карстовые воронки в Турции: причины их возникновения
 36. В Казахстане возрождают редкую породу собак
 37. На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция
 38. На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция (Продолжение)
 39. В столице Татарстана продолжается фестиваль мусульманского кино
 40. Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Sentyabr 2023    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
ГАЛЕРЕЯ