Ethnoglobus » ЦЕНТР КВАНТОВОГО МЫШЛЕНИЯ » Avrasiya İttifaqı və Türk dilli dövlətlər birliyinin psixoloji portreti

Avrasiya İttifaqı və Türk dilli dövlətlər birliyinin psixoloji portreti

image

Gülnara İnanc, Etnoqlobus beynəlxalq onlayn informasiya və analitik mərkəzinin direktoru, ekspert, etnopsixoloq

Türkoloq Lev Qumilyov tərəfindən əsası  qoyulan «avrasiyaçılıq»  ideyası Rusiya prezidenti Vladimir Putin tərəifndən siyasi müstəviyə keçirilib.Avrasiya İqtisadi Birliyinin

 (AİB )yaradılması birqütblü dünya yaratmaq cəhdlərinə  qarşı çağırışdır.

Sovet İttifaqı dağılandan sonra ikiqütblü dünyadan  iki siyasi qütbün qarşıdurmasından imtina edildiyindən
 çox danışılırdı.

Amma çoxqütblülük dünya yaranışının kökündədirOndan imtina insanlığı müxtəliflikdənseçim haqqından

inkişafdan  məhrum edir , çünki məhz çoxqütblülük   rəqabət bəşəriyyətin inkişafına təkan verir.

Ona görə  , təkqüblülük diktat  dominant  diqtəedici şüuru ilə uzun sürmədi.

 Anlamaq çətin deyil kiqərb dəyərləri  tələbləri olduğu kimicəmiyyətindövlətin  xalqların

 mədəniyyətinin müxtəlif sahələrində özünü göstərən  Asiya tələbləri  dəyərləri var.

 Qərb özündən başqa kimsənin dəyərlərinə hörmət etmir  sevmir.

Bunu Türkiyənin nümunəsində görmək olarAB Türkiyənin bu quruma daxil olmasını müxtəlif bəhanələrlə 

uzatdığı halda keçmiş sosialist məkanındakı dövlətlər bu təşkilata asanlıqla üzvü olub

Qeyd etmək lazımdır kiböyük dövlətçilik 

 mədəniyyətinə sahib olan Türkiyə AB böyük insani  iqtisadi mənfəət gətirə bilər.  Əgər Avropa ilə sərhəd olan türkiyəyə münasibət belədirsəbu coğrafiyadan daha uzaqda olan dövlətlərə necə

 yanaşıldığını təsəvvür etmək çətin deyil.

Əlbəttə kiadıçəkilən dövlətlərin tələmtələsik AB nəbul olunmalarının səbəblərindən biri 

 Rusiyanın təsir dairəsini daraltmaqdır.

Qətiyyən avropa dəyərlərini şübhə altına almaq və şərq sivilihzasiyasını  ona qarşı qoymaq niyyətində deyiləm. Düşünürəm ki, müasir insan dünya məkanına harmonik cəlb olunmaq üçün özünü dünya sivilizasiyasının bir parçası olaraq qəbul etməli , şərq və qərbdə olan müsbət dəyərləri qəbul etməlidir.
Beləliklə, Avrasiya iqtisadi, siyasi və mədəni məkanına cəlb olunmaq ideyası təklif olunub.

AB sərt qanunlar əsasında qurulub. Təşkilat  böyük substansiyanın bir parçası olmağı, Avropa standartlarına uymayan, ona yad olan  hər şeydən imtina etməyi nəzərdə tutur.
Avrasiya inteqrasiyası isə qanunların çevikliyini , böyük bir substansiyaya qatılarmağa dəvət edərkən,  öz kiçik mədəniyyətini qoruyub saxlamanı  təklif edir.

Avrasiya inteqrasiyası bu coğrafiyanın qarşılıqlı hörmət, çevikliyə əsaslanan etnomədəni və etnopsixoloji elementlərinə söykənir. Qeyd etmək istəyirmə ki, Avrasiya energetik və psixoloji cəhətdən özündə asiyanın asiyanın gucunu daha çox daşıyır, nəinki Avropanın.
Pribaltika ölkələri Sovet İttifaqı dağılandan sonra Avropa arealına təsadüfən asanlıqla qarışmadı. Bu xalqlar öz düşüncə tərzi və etnik şüuruna görə Sovet İttifaqı tərkibində Asiyanın energetik sahəsinə düşdükləri üçün yad idilər. Bu isə , pribaltikalıları sıxırdı.

Bu səbəbdən də onlar hər iki tərəf üçün asan bir şəkildə Avropaya qarışdılar.

Hər hansı bir birliyə daxil olmaq dövlətin qüdrətinin gücləndirilməsi və qurum daxilindəik tərəfdaşlar tərəfindən heç olmasa mənəvi dəstək almağı nəzərdə tutur.

Müasir qlobalizasiya ğransmilli təşkilatların yaradılmasını tələb edir. Bundan imtina izolyasiyaya gətirir.

Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə paralel olaraq  Türkdilli dövlətlərin Birliyi  (TDB)də mövcuddur. Amma AİB ilə TDB arasında rəqabət yumşaq , təzyiqlər olmadan, dövlətlərarası münasibətlərin kobud surətdə pozulmaması,  bir-birini inkardan uzaq tərzdə baş verir.

AB isə yüksək rəqabət mədəniyyəti nümayiş etdirmir, daha çox təzyiq alətini  seçir.

Hər şey qanunauyğundur. Bu iki birliyin başında duran Rusiya və Türkiyə Avrasiyanın bir parçasıdır. Onlar bu coğrafiyanın insanlarının mental xüsusiyyətləri ilə tanışdır.

Xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Avrasiya məkanının böyük hissəsini türkdilli dövlətlər və xalqlar tutur.

TDB-nin öz parlamenti, himni. Bayrağı, TÜRKSOY kimi daxili struktur təşkilatı  var. Ötən ilin sonundan isə artıq TDB-nin diaspora strukturları fəaliyyətə başlayıb.
Bu arada ötən ilin soqnlarında Kazanda keçirilən türkdilli xalqların vokal mahnı müsabiqəsi olan Türkvizyonun keçirilməsini zatırlatmaq lazımdır. Türkiyə türkdilli məkanının aparıcı qüvvəsi kimi bu məntəqənin etnik psixologiyası mental cəhətləri ilə tanış olduğundan türk xalqlarına öz özünəməxsusluqlarına söykənərək özünütəsdiqləri üçün əla imkan yaratdı.

Məhz bu, Türkvizyonun əsas və irəli aparan gücüdür. Müsabiqədə Rusiyada yaşayan türk xalqları çıxış edir, özlərini nəhəng bir varlığın bir parçası hiss edir, amma eyni zamanda onlar ingilis dilində deyil, öz ana dillərində mahnı ifa edirdilər. Evrovizyonda isə mahnılar ingilis dilində oxunur, mahnılar Avropa müəllifləri təərfindən, yaxud avropasayağı yazılır. Yəni, dünyaya vahid və onların qənaətincə, daha üstün Avropa mədəniyyətinin yayılması təbliğ olunur.

Yuxarıda deyildiyi kimi Avropa etnik  özünüidentifikasiya və etnik mədəniyyətlərdən imtinanı tələb edir.  Bu mənada Türkvizyon isə əksinə bütün türkdilli xalqların mədəniyyətinə söykənərək TDB-nin siyasətini  irəli aparır, etnik kimliyə hörmət edir və öz siyasətini məhz turk etnik kimliyi üzərində qurur.

Düşünürəm ki, Moskva dəfələrlə Türkiyəni AİB-ə dəvət edərkən eyni zamanda həm Rusiyadakı türk xalqlarının AİB-ə və Rusiyaya  etimadını artırmağı və TDB-nin, ilk növbədə Ankaranın təsirini zəiflətməyi nəzərdə tutub.

Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiynəin AİB-də iştirakı Azərbaycanın bu quruma qoşulmasını sürətləndirə bilərdi. Amma, yuxarıda da deyildiyi kimi, Rusiya və Türkiyə arasında çevik və həssas rəqabət gedir.

Rusiya öz siyasətində türk elementini nəzərə alır. Bu mövzuya xüsusi yer ayrılır.

Deyilənləri təsdiq etmək üçün ötən il Rusiyada keçirilən  2 konfransı xatırlatmaq lazımdır. Noyabrın 23-29-da Moskvada «Karaçay-Balkar xalqlarının etnogenezi, tarixi, dili və mədəniyyəti» mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans oldu.

Dekabrın 16-17 tarixində isə Qroznıda «Terek türkləri Çeçen respublikası və türk dünyası arasında körpüdür» mövzusunda  beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirilib. Bu ilin sentyabrında isə Moskvada ümumtürk forumu keçirilməsi nəzərdə tutulur. Forumun təşkilatçısı  «Ozden» kumık qurumudur.   Moskva türk elementinin Türkiyənin təsiri altına düşməsini önləmək üçün onların istəklərini, əhval-ruhiyyəsini öyrənir.

Avroviziya müsabiqəsində olduğu kimi  siyasi mahiyyət daşıyan Türkviziyanın kazan yarışmasında diqqət tələb edən tarixi bir hadisə baş verdi.
Müsabişədə İranı Azərbaycan türkləri təmsil edən rokk qruppa çıxış edirdi.

Onlar iran bayrağı altında çıxış edir, amma ana dilində mahnı oxuyur, Azərbaycana, Bakıya və Təbrizə salam göndərirdilər.

Bunu şişirtmədən sensasiya adlandırmaq olar.  Şəxsi müşahidələrimə görə, iran azərbaycanlıları arasında milli şüur güclüdür və onları türk dünyasından ayırmaq mümkün deyil. Bu amil İranın özündə də diqqətdə saxlanılır. Məsələn, iqtisadi, siyasi və mədəni mərkəz olan Kazanda fevralın 2-4 tarixində İranın buradakı konsulluğunun və Tatarstan respublikasnını təşkilatçılığı ilə Təbriz mədəniyyət həftəsi keçirilib. Təbrizin Azərbaycan türkləri ilə identifikasiya olunduğunu nəzərə alsaq, Tehran bu yolla türk dünyasının simpatiyasını qazanmağa, İran türklərinin Türkiyəyə mkyllənməsini önləməyə çalışır.

Aprelin 28-29-u isə  Əllamə Təbatəbai adina Tehran Universiteti «Iranda türk dilinin dialektlərinin dilçilk və ədəbi baxımdan araşdırılması»mövzusunda beynəlxalq simpozium keçirməyi planlaşdırır. Tədbirə türkiyə alimləri də cəlb olunub.

Mütəxəssislər ilk dəfə türk dilinə həsr olunmuş simpoziumun keçirilməsini əhəmiyyətli hadisə adlandırır.

AİB-ə gəlincə isə Tehran dəfələrlə müxtəlif səviyyəli rəsmi lərinin dili ilə İranın bu qurumda iştiraıkın məqbul sayıb. Qərblə uzunmüdətli rəqabətdə olan iran üçün AİB izolyasiyadan çıxış yoludur. Yenə də həmin türk amili. İran situasiyanı öz əlinə alıb ölkədə yaşayan Azərbaycan türklərinin türk təsir dairəsini düşməsinə imkan verməməlidir.
Azərbaycana gəlincə isə biz də Avrasiya coğrafiya və türk dünyasının bir parçasıyıq.

Azərbaycan mentallığı rəqabət, bəzən isə düşmənçilik aparan tərəflər arasında balans siyasəti yürüdərək inkişaf etmək imkanı verir, tolerantdır, bütün mədəniyyət və dinlərə açıqdır.  Azərbaycan öz gücünü hesablaya bilir, hücum etmək və geri çəkilməyin vaxtını həssaslıqla hiss edir. Bu, tarixi yaddaş və etnik şüurdan irəli gəlir.

Bölgənin başqa xalqları tarixin müəyyən mərhələlərində güclərini nəzərə almadan, strategiyaya sahib olmadan yalnız bir yol- savaş yolunu seçi rvə nəticədə təslim olur, iqtisadi, mədəni cəhətdən çökürdülər.

Belə zamanlarda isə Azərbaycan  qarşısındakı rəqibin gücünü nəzərə alaraq geri çəkilir, inkişaf edir və digər mədəniyyətlərə açılırdı.  Nəticədə inkiaşf etmiş çoxşaxəli mədəniyyət və inkişaf etmiş iqtisadiyyata malik müasir Azərbaycanı görürük.

1993-cü ildə də Azərbaycan ermənistanla sülh müqaviləsi imzalayarkən  məhz belə hərəkət etdi.

Amma bu, azərbaycanlıların döyüşə bilməməsi demək deyil. Farslar deyir ki, Azərbaycan türkləri daş qazandır- gec qızır və gec soyuyur. Başqa bir fars ifadəsində isə «Azərbaycan türkləri  yatmış şirdir » deyilir.

Azərbaycan milli şüuru dövlətyaradıcıdır. Dövlət quruculuğunda isə çevik olmaq , böyük dövlətlər arasında balans yaratmağı bacarmaq lazımdır. Dövlətqurucu şüuruna malik olan azərbaycanlılar tarixin müxtəlif mərhələlərində üzərlərinə dövlət qurmaq məsuliyyəti götürüb.  Azərbaycan Ermənistanla  müharibəni durdurub xaos və iqtisadi iflicdən qurtardı və inkişaf etdi.

İndi Azərbaycanın zorla AİB-ə daxil olması üçün Moskvanın təzyiq etdiyi  ətrafında müzakirələr var. Amma göründüyü kimi Moskva Bakıya bununla bağlı təzyiq etmir.

Çünki rəsmi Bakı siyasətində tənasübü qoruyur, lazım olan vaxtda, lazım olan yerdə olmağı bacarır. Bu isə ölkəyə provakasiylara getməməyə və rəqiblər arasında alətə çevrilməməyə imkan verir.

Nədənsə yalnız iki yol görürlər- ya AB, ya da AİB. Amma həmişə alternativ və üçüncü yol var. Şübhəsiz ki, Azərbaycan bu yolu tapacaq.
(2014- ilin noyabrında Kazanda keçirilən Avrasiya Forumundakı çıxış)


ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
11:55Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)09:53Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.19:58Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?19:44İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB20:13Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов13:28Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir00:31İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI19:15Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan18:58Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?18:48AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)18:25AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)19:41RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR19:44Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава21:20Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri21:123.Mikro Dünya Savaşı16:46Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb14:42MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR14:35FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR17:21KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB17:09İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM19:31ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы13:21Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака16:38В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение10:59Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?21:30Təzadlı İran19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system21:40TÜRK BOYLARINDA KAMÇI21:50Президент Молдовы: Наш путь с Румынией общий – наше место вместе в ЕС21:41Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė: „Gimtasis Lazdijų kraštas visada užims dalelę širdies“13:44Xanlar Həmidin yeni şerləri "Ethnoglobus.az"-ın təqdimatında12:59Qarabağ xanlığı və ləzgilər11:21Антропологические материалы из Хошбулага (Азербайджанская Республика)18:08İnqilabçılar diyarı İran20:23Смерть и эволюция человека16:02Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море17:00УРАРТСКАЯ «ДВОРЦОВАЯ КЕРАМИКА» НА ПОСЕЛЕНИИ ХУДУТЕПЕ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)17:0640 yıllık varlık mücadelesi: KKTC dimdik ayakta11:46В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля20:01İSLAM VƏ ƏRƏB DÜNYASININ HƏMAS- İSRAİL MÜHARİBƏSİNƏ MÜNASİBƏTİ14:38ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛЫШСКОГО ЯЗЫКА13:58Чи чIалан куьгьне къатар18:39Влияние Мирзы Фатали Ахундова на судьбу родного народа оказалось безмерным.18:28“EGYPTIAN STATUE”, REVEALED IN THE SOUTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN, IN THE SYSTEM OF ANCIENT CULTURAL AND TRADE RELATIONS12:42Şöhrətpərəstlik bəladır20:14TALIŞ - MUĞAN BÖLGƏSİ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA11:10В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств10:56İsrail -Həmas qarşıdurması və fürsətcil İran14:34Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире14:27Ташкентский саммит: новые перспективы для широкого сотрудничества стран ОЭС14:06Ethnic Russian Men Disappearing in Heartland and Being Replaced by Immigrants, Demographers Say13:58Ashgabat May Soon Follow Baku in Defining Ties with Turkey with the Formula ‘One Nation, Two States,’ Turkish and Russian Commentators Say15:43История жизни героя первой Карабахской войны издана в виде книги в Казахстане15:33Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi: 21. yüzyıl bir Türk yüzyılı olabilir mi?14:01Karabakh victory: Enhanced cooperation in region18:41Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?13:32В Стамбуле состоялся медиа-саммит информагентств тюркских государств14:51На острове Корфу хранятся артефакты культурного наследия Узбекистана12:29Azərbaycanca-haputca lüğət dərc olunub12:23Azərbaycanda "Talış dili" dərsliyi dərc olunub16:06Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие?11:27В Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики11:06Люди по всей Европе тысячелетиями ели «пищу маргиналов»20:32Древние карты Казахского государства показали на выставке17:22В Каратальском районе открыт новый историко-краеведческий музей17:02В Азербайджане продолжаются учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023»19:10Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана19:02«Хезболла» сообщила о новых атаках против Израиля18:56Türkiye’deki kazılarda yeni Hint-Avrupa dili keşfedildi19:46İRAN-AMERİKA MÜHARİBƏSİ19:24Истории казахстанских азербайджанцев19:16Как живут казахи в Азербайджане18:57Байден: Израиль не причастен к удару по больнице в Газе21:28KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?12:49“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranış qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib12:15„Hamasi liidritel pole Gaza jaoks normaalset elu vaja, nemad elavad välismaal.“ Politoloog selgitab, kus on tänase konflikti juured11:26Why has the Gaza ground invasion been delayed since Friday?10:48Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri Nassir Abdul Karim Abdul Rahimin bəyanatı10:40Statement by the Ambassador of the State of Palestine to Azerbaijan Nassir Abdul Karim Abdul Rahim18:02Жители Баку знакомятся с казахской культурой17:57Bakı sakinləri qazax mədəniyyəti ilə tanış olurlar17:51Баку тұрғындары қазақ мәдениетімен танысуда17:57Русский язык в школах стран ЕАЭС и Азербайджана17:50Израиль впервые с 2006 года применил РСЗО в Газе17:41Из каких стран ЕАЭС в Азербайджан чаще всего приезжают туристы18:37Азербайджанская полиция несет службу на пунктах, освобожденных российскими миротворцами в Карабахе18:211941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda xalqın milli özünüdərk prosesinin yüksəlişi və Azərbaycan dilinin mövqeyi18:14Rza Azəri: Mühüm bir sənəd14:26Fələstin Xarici İşlər və Qürbətçilər Nazirliyinin Bəyanatı21:02Труби шофар!!!13:49ХАМАС объявил Израилю войну14:40На Ташкентском кинофестивале состоялся форум культурной организации ТЮРКСОЙ14:24İRANDA KAPİTALİST, YOXSA XALQ HÖKUMƏTİDİR?11:34“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranş qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib.13:30İSLAM İLƏ XRİSTİANLIQ ARASINDA SÜLHÜN ELÇİSİ - ASSİZİLİ FRANSİSK18:57По случаю праздника Середины осени и Дня образования КНР оффшорные беспошлинные продажи в провинции Хайнань составили 426 млн юаней14:21МИД Турции: Организация тюркских государств служит делу мира и стабильности14:08Şuşalı qəhrəman İsrafil İbrahimova həsr olunmuş "Yalnız irəli-4" sənədli filmi nümayiş olunub10:07В Азербайджане издана монография "Этнокультурные сообщества Шахдага: между прошлым и будущим"
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. İranın əsl üzü
 2. Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи
 3. ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ
 4. «Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?
 5. Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях
 6. В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки
 7. Təzadlı İran
 8. Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали
 9. В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение
 10. Китайская философия: влияние на современную культуру и общество
 11. Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?
 12. FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR
 13. ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы
 14. Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?
 15. İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM
 16. KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB
 17. Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака
 18. MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR
 19. Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri
 20. Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава
 21. Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb
 22. 3.Mikro Dünya Savaşı
 23. AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)
 24. Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?
 25. Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов
 26. İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI
 27. Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan
 28. RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR
 29. AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)
 30. Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir
 31. İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
 32. Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.
 33. Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?
 34. Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    May 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
ГАЛЕРЕЯ