Демонстрационный сайт » В МИРЕ » Qırx üçüncü ildönümü ərəfəsində Iran İslam İnqilabının nəaliyyətlərinə bir baxış

Qırx üçüncü ildönümü ərəfəsində Iran İslam İnqilabının nəaliyyətlərinə bir baxış

image

2022-ci il fevralın 11-də İran İslam İnqilabının qələbəsinin qırx üçüncü ilinə qədəm qoyuruq. İran adını dünyada fərqli şəkildə tanıdan və müxtəlif siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni sahələrdə dərin dəyişiklik yaradan bu inqilabın dünya son illərdə bəhrəsini görür.

Bir ölkədə inqilabın öz idealları üzərində dayanması və eyni prinsiplərə 40 ildən artıq müddət ərzində əməl etməsi nadir haldır, adətən bir neçə ildən sonra ölkədəki siyasi təlatümlər və hakim qüvvələrin təzyiqləri nəticəsində ya xaricilər üz çevirirlər ya  prinsiplərindən uzaqlaşırlar və ya bir qüdrət spektrinin istəklərinə boyun əyirlər və ilkin ideallarını unudurlar, çünki onlar yalnız maddi məqsədlər güdürlər, onlar istənilən yolla buna nail olmaq istəyirlər. Bəs nə səbəbə 42 ildən sonra  İran İslam Respublikasının idealları dəyişmədi?

İran İslam İnqilabı sırf iqtisadi və ya hərbi inqilab deyil, ruhun mənəviyyatının və insanların həyatının üstün olacağı bir ideal yaşayış axtaran intellektual, mədəni, mənəvi, iqtisadi və siyasi əsaslara malik bir inqilabdır. 1979-cu ilin şüarları  bu günkü şüarlarla eynidir. Ədalət zəfər çalmalı, insan inkişafı bütün ölçülərdə yüksəlməli, siyasi və iqtisadi ayrı-seçkilik aradan qaldırılmalı, hökmranlıq və hegemonluq aradan qaldırılmalı, həqiqi müstəqillik hökm sürməli, nisbi firavanlıq bərqərar olmalı, xalq arasında mədəniyyət dini əsaslarla və inancla uyğunlaşdırılmalı, cəmiyyətdə iqtisadi, mədəni, siyasi inkişaf yerli düşüncə ilə inkişaf etməli, şərq və qərbdən asılılıq minimuma endirilməli, dinlər xüsusilə şiə və sünnilər arasında birlik yaradılmalıdır , bayağı , alçaldılmış mədəniyyət aradan qaldırılmalı, qadın-kişi bərabərliyi və onlarla başqa şüarlar bu qəbildəndir. 

Sual yarana bilər ki, bu şüarlar İranda reallaşıbmı? İslam İnqilabının və onların elan etdiyi şüarların daimi olmasının sirri nədir?

Cavab olaraq demək lazımdır ki, İslam İnqilabını elan etdiyi bütün şüarlarda nisbətən uğur əldə edilib, lakin bu hərbi gücün, hegemonların və müstəmləkəçilərin iradəsinin üstünlük təşkil etdiyi və onların iqtidarı dəyişmək istədikləri bir dünyada xalqların öz iradəsinə uyğun taleyini müəyyən etməsi, maksimum uğura nail olmaq üçün süni maneələri dəf etmək üçün ikiqat səy və vaxt tələb olunur.

İran İslam Respublikası bu kateqoriyada bir neçə əsas üstünlüklərə malikdir:

 • İnqilabın əvvəlində səsləndirilən şüarlar köksüz və şəxsiyyətsiz siyasətçilərin düşüncələrindən irəli gələn şüarlar deyildi, bu şüarlar əsasən son 1400 ildə bişmiş İslam prinsiplərindən qaynaqlanırdı və onların səmimiyyətinə və azad insanlar üçün düzgünlüyünə şübhə yoxdur və bu anlayışlar heç vaxt köhnəlmir, çünki onların kökü insan, fitrət və vəhy təlimlərindədir.
 • İranda bu hərəkatın rəhbəri, islam fiqhi və dini əsaslara yiyələnməkdən əlavə, ölkədə uzun müddət siyasi təcrübəyə malik, özünə inam və şücaət ruhuna malik olan bir fəqih olmuşdur. O, təqva və sadə yaşam ilə silahlanmışdı. İlahi razılıq əldə etməkdən və islam idealına çatmaqdan başqa bir fikri yox idi və çalışırdı ki, İranda hökumət həmişə dini legitimliyini və xalq tərəfindən qəbul edilməsini saxlasın.

Bu iki amil İslam İnqilabı şüarlarının əsas meyarlarından və səbəblərindən biridir. Son 43 ildə İran xalqına qarşı çoxsaylı beynəlxalq məhdudiyyətlərə və qeyri-insani və qeyri-qanuni sanksiyalara baxmayaraq, həmişə inkişaf qatarında olub və onlardan bəziləri aşağıda qeyd olunub.

İran rəhbəri həmişə vurğulayır ki, dünyanın elmi dairələrində mövcud olmaq ancaq elmin dili ilə mümkündür və ölkədə elmi inkişaf addımları düzgün izlənməlidir və buna görə də elmi yüksəlişə xüsusi diqqət yetirilib və bu elm də öz yerini bütün sahələrdə əldə etmişdir.  Dünyada elmin inkişafında İran mütəfəkkirlərinin rolu ildən-ilə artır , “Global Research” yazır ki, İran elmi və texnoloji tədqiqatlarda dünyanın ən mühüm ölkələrindən biridir və ISI elan edib ki, İran islam dünyasında elmi məqalələr üzrə birinci yerdədir. İran əsas məqalələrin təqdimatında 41% artımı ilə bu nəticəyə nail olub. “Nature” jurnalı bildirir ki, İran tədqiqat və təhsilə diqqət yetirərək mühüm irəliləyiş əldə etmiş ölkənin əsas nümunəsidir və son 40 ildə tədqiqatın demək olar ki, bütün aspektlərində sanksiyalara baxmayaraq, İran alimləri ən son qabaqcıl elmi istehsal ediblər. Bu məqalədə onlara işarə ediləcək.

 Bu gün İran çox mürəkkəb olan 10 əsas texnologiyadan biri kimi lazer bilikləri üzrə dünyada beşinci yeri tuta bilib, ABŞ, Fransa, Almaniya və Rusiyadan sonra bu elmdə öz gücünü sübut edə bilib. İran alimləri insan beyninin hərəkət yaratmaq və idarə etmək mexanizminə əsaslanan və dünyada bənzəri olmayan sinir protezlərinin hazırlanması və bu bilik və texnologiyaya sahib olmaqda ABŞ-ın inhisarında mühüm irəliləyiş əldə edə biliblər.

Kök hüceyrələrlə eyni funksiyaya malik olan və buynuz qişanın xorası, buynuz qişasının transplantasiyası kimi müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicəsində xüsusi yeri olan bioloji mənşəli tibbi avadanlıqlardan (canlı orqanizm) bioimplantların istehsalında İran alimlərinin rolu təqdirəlayiqdir. , buynuz qişanın iltihabı və s. İran dünyada bioimplant biliklərini istehsal edən ilk ölkədir.

İran üçün daş və əhəng daşından kağız istehsalında dördüncü yerin ayrılması ağacların kəsilməsinin, ətraf mühitin məhv edilməsinin qarşısını alan ətraf mühitə və insanlığa böyük xidmətdir. Nüvə yanacağının istehsalı, uranın yerli biliklərlə zənginləşdirilməsi, talasemiyada dəmirin xaric edilməsini asanlaşdıran preparatın istehsalı (dünyada ikinci yerdədir), İranda heyvan sümüyü tozunun ilk istehsalçısı (insan bədənlərindən istifadə əvəzinə) Dr. Amin Beyam tərəfindən hazırlanması, diabet yaralarının müalicəsi və amputasiyanın qarşısının alınması üçün dərmanların istehsalı, katalizatorlardan istifadə etməklə dünyada ilk dəfə neft tullantılarının təkrar emalı və neft şlamının xam neftə çevrilməsi, İranda Sina cərrah robotunun hazırlanması ilə Amerika inhisarının qırılması və bu elmdə uğurlu tədqiqatlar dünyada beşinci klonlaşdırılmış keçi , Omid adlı ilk peykin inşası və 2008-ci ildə kosmosa yerləşdirilməsi və 2011-ci ildə Rəsəd 10 adlı ilk İran təsvir peykinin yerləşdirilməsi (bu texnologiyanın səkkizinci ölkəsi kimi), İranın adını dünyanın doqquzuncu ağır su istehsalçısı, bənd sənayesində üçüncü ölkə, texnologiya və elektrik stansiyalarının tikintisi və şirin su istehsalı sahəsində özünü təmin etmək, dünyanın ən sürətli torpedası və ya Hut adlı sualtı qayıq və Vəlfəcr kimi digər torpedalar istehsal edən qabaqcıl esmineslərin (məsələn, Camaran, Səhənd və Dəmavənd kimi) istehsalı, müxtəlif imkanlara malik, regionun ən böyük raket gücünə malik olması, il ərzində yüzdən artıq bədii filmin istehsalı və kino sahəsində ən yüksək beynəlxalq mükafatlara, yəni Oskar mükafatına layiq görülməsi müxtəlif janrlarda mühüm irəliləyişlərə nümunədir.

Humanitar elmlər sahəsində İran universitetləri ilahiyyat və dini sahələrlə yanaşı, intellektual inqilab yarada bildilər , İranın və dünyanın elmi elitasının mədəni və dini ideyalarına əsaslanan yüzlərlə kitaba meydan oxuyaraq, Qərb hegemonluğuna meydan oxudular. İslam dininin, İran və şərq mədəniyyətinin bayağı Qərb mədəniyyətindən qat-qat zəngin olduğunu və doğma adət-ənənələrimizə daha uyğun olduğunu sübut etdi və bununla da ölkədə mədəni tənəzzülün qarşısını ala bildi.

  Bu gün İran İslam Respublikası siyasi inkişafında siyasi ideya nəzəriyyələrindən kənara çıxa bilmiş və yeni siyasi ideyalar yaradaraq və onları dini ideyalarla birləşdirərkən, demokratiyanın göstəricilərini müşahidə etməklə, yeni tipli ideologiyanı tətbiq etmiş, dini hökumət və dini demokratiyanı dünyaya tanıda bilmişdir . İnsanları öz əqidələrinə arxalanaraq öz daxilində və xaricində istiqamətləndirən və dünyada yeni siyasi və intellektual güc kimi tanıda bilmişdir.

Son 43 ildə bu inqilabın əsas bəhrələrindən biri də dünya elitasının etiraf etdiyi kimi, sosial ədalət, müstəqillik, mənəviyyat, dini demokratiya, insan ləyaqəti prinsipi, qadın hüquqları və iqtisadi göstəricilərin təşviqi ilə yanaşı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya Bankının və s.-nin statistik məlumatlarında görünə bilən İran xalqının rifahıdır. Bu gün İran xalqı öz siyasi müqəddəratını təyin etməkdə bilavasitə iştirak edir və ən yüksək siyasi məmurdan tutmuş bələdiyyə sədrlərinə və şəhər şurasının üzvlərinə qədər keçirilən çoxsaylı seçkilər bu iddianın sübutudur. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, bəzi Qərb dövlətləri dünya gücləri dünyanın 200-dən çox televiziya kanalına milyonlarla dollar pul verməklə İranı və İslam İnqilabının nailiyyətlərini təhrif etməyə çalışır, lakin buna baxmayaraq dünya İranın sülh və mənəviyyat mesajlarının şahididir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, İran İslam Respublikasının son dörd onillikdəki performans göstəriciləri çox yaxşı olub, çünki bütün sanksiyalar təzyiqi və regionda və dünyada səlahiyyətlərin ötürülməsi ilə, lakin xalq xarakterli olması, İslami olması ilə İslam İnqilabı daima alimlərini  elmin inkişafında və bəşəriyyətə xidmətdə qlobal konvoydan geri qalmamağa sövq edir və bu, böyük nailiyyətdir. İran rəhbərliyi həmişə vurğulayır ki, İran nə zülm etməyi, nə də zülmə tabe olmağı qəbul edir. Bu isə 21-ci əsrdə dünyada güc axınına zidd olan yeni idarəetmə tərzidir.

Bəziləri hesab edir ki, bu hərəkat sivilizasiya hərəkatıdır və gələcəkdə regiondakı İslam ölkələrinin köməyi və əməkdaşlığı ilə əldə oluna biləcək yeni sivilizasiyanın başlanğıcıdır. Kökləri İslam sivilizasiyasından olan, lakin indiki dövrdə elmi, mədəni, iqtisadi və siyasi tərəqqi ilə xalqın arzu və istəklərinə cavab verəcək , İslam və regional ölkələr nə qədər birləşsələr, bir-biri ilə əməkdaşlıq etsələr, yeni bir asan sivilizasiya əldə olunacaq. Bu, mədəniyyət sahəsində öyrənilə və araşdırıla bilən mövzudur. Şiə və sünnilərin birliyi, müsəlmanlar və islam ölkələrinin inteqrasiyası, İslam dünyasında biliklərin zənginləşdirilməsi, yeni texnologiyaların təmin edilməsi, islam dünyasında birgəyaşayış və tolerantlığın bərqərar olması İslam dünyasında islami hədəflərə, ideal yaşayışa çatmaq üçün gələcək əməkdaşlığın başlanğıcıdır.


İran İslam İnqilabının ilk qırx ilində elmi, iqtisadi və texnoloji inkişaf haqqında bəzi statistik məlumatlar

Mövzu

Dünyadakı yeri

Mövzu

Dünyadakı yeri

HİV əleyhinə bitki tərkibli dərman istehsalı

ilk

Elm istehsalı

16

Heyvanların klonlaşdırılması

5

Dünyada elmi inkişafı

3

Polad istehsalı

10

Kuvantum texnologiyası üzrə

6

Aliminium istehsalı

14

Nano məqalələr

5

Sement istehsalı

8

Ana hüceyrələr

10

Keramika istehsalı

5

Lazer biliyi

10

Motorsiklet və nəqliyyat vasitələri

12

Nüvə texnologiyası

8

Sədd tikmək

3

Kosmos texnologiyası

10

Elektrik stansiyası avadanlıqları istehsalı

8

Atom enerjisi istehsalı

11

Biodizel texnologiyası

2

Kimya elmi

11

İnsana oxşar robotun düzəldilməsi

5

Neft-kimya

17

Günəş energisi stansiyası

4

Fizika və astronomiya elmi

19

Dünyanın güclü hərbi ölkəsi

14

Tibb elmi

15

Raket gücü

4

Dərman sənayesi

7

Pilotsuz aparatlar

Dünyada ilk 5 ölkədən biri

Nəfəs borusu peyvəndi

1

Radara düşməyən pilotsuz aparatlar

2

Qan kəsici dərman istehsalı

5

Havadan atılan ballistik raket

2

əsəb protezi

2

Su altı qayıq istehsalı

Dünyada ilk 6 ölkədən biri

Karlıq dərmanı

4

Hərbi gəmi

7

Genetika elmi

5

 

 

Sonsuzluq əleyhinə dərman

4

 

 

Xüsusi xəstəliklər üçün dərmanlar

10

 

 

Kiber ordu

1

 

 

Orta Şərqdə tank istehsalı

1

 

 

Qərbi Asiyada nöqtə vuran balistik raket istehsalı

1

 

 

Püstə, zirinc, kürü,zəfəran, tut... və tumlu meyvələr

1

 

 

Xurma və qaysı

2

 

 

Qoz, qarpız, gilas, albalı, yemiş, əncil və xiyar

3

 

 

Qoyun,yun,badam, heyva və gavalı

4

 

 

Raziyanə, ipək, noxud

5

 

 

Pomidor və inək südü

6

 

 

Xurma, bal və çay

10

 

 

Əli Purmərcan

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin

 Mədəniyyət Mərkəzinin sədri

 

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
12:31Проклятие фараона: появились новые доказательства кражи сокровищ Тутанхамона17:09Иран и Россия – не конкуренты друг другу в области нефти17:12Становление либерального национализма в Европе17:01Станет ли казахский язык объединяющим фактором для казахстанцев?21:15КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ18:32В Баку проходит фестиваль CultRural-2022 – творческий бизнес представителей Азербайджана и Болгарии18:06Турция может сыграть ключевую роль в диверсификации энергопоставок в ЕС23:379 Ава- День уничтожения Бейт Микдош12:54Когда Китай вернет Тайвань?12:42В Баку презентовали казахскую юрту10:54Устад Мамедли: ашугское искусство – это не "саз трясти на свадьбах"18:34Ликвидация на миллиарды долларов?16:27Во что выливается война России и Украины?15:07Главы МИД Узбекистана, Азербайджана и Турции подписали Ташкентскую декларацию14:45Новые реалии туризма: азербайджанцы не выезжают, зато приезжают иностранцы11:37Сегодня важно не допустить очередного скатывания многострадального Афганистана в пропасть вооружённого конфликта и формирования зоны нестабильности на юге Центральной Азии11:21Раскрывая потенциал «Ташкентского договора» в год его 30-летия11:04Казахстан. Миграционно-демографический тупик11:42Станет ли Узбекистан «буддистской Меккой»?17:49У талибов нарастают межэтнические проблемы17:37Слободизация страны Гардарики17:47Украина и возвращение многополярного мира17:13Жители Нукуса опасаются повторения беспорядков в случае проведения митинга 5 июля18:28Протесты в Каракалпакстане. Как это было18:09Узбекистан: президент сделал уступку по конституции, чтобы разрядить напряженность в Каракалпакстане21:43Фестиваль в Нарыне: демонстрация богатства кочевой культуры21:33Каракалпакстан: республика в составе Узбекистана может утратить суверенный статус. Жители возмущены19:01Рейтинг государств с преимущественно мусульманским населением11:36Самед Вургъунан "Азербайжан" шиир лезги чIалаз22:02"ძველი მატრიცებისგან გათავისუფლება" - გულნარა ინანჯი21:57Семинар-тренинги первого квантового психолога Азербайджана, этнопсихолога Гюльнары Инандж в Тбилиси.18:49НАТО готовится к девятой волне расширения18:30На пути к новой геополитике на Ближнем Востоке17:07Тюркская Академия утвердила единые учебные пособия20:41ЕС предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз17:23Глава Минобороны Турции поздравил сухопутные силы с 2231-летием16:56Bərəkətsizdən şəriət əxz edilməz...20:24Калининград: новая зона противостояния России и Запада20:18Əfsanəvi həkim Yevsey Gindes14:43Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС14:22LƏZGİ ƏHMƏDLƏ XƏSTƏ QASIMIN DEYİŞMƏLƏRİ23:03Mossad casuslarına MİT operasyonu: 15 kiralık casus...22:51Мосад обезвредил в Турции три иранские террористические группировки22:15Hamas and Hizballah fear potential Turkish crackdown on terror20:40В Кыргызстане прошло XI пленарное заседание ТюркПА20:25Ramiz Qusarçaylı: Qusarım22:34Azərbaycanda hökumət dini düzgün əsaslar üzərində cəmiyyətdə yenidən bərqərar olmasını istəyir.20:50Угроза РКК в отчетах разведслужб Германии14:48Бухара: жемчужина исламской архитектуры18:03Шедевр османской архитектуры: мечеть Селимийе в Эдирне16:33Кто владеет Луной (и её полезными ископаемыми), … тот владеет миром?16:17TƏBRİZİN BAŞ MOLLASI NƏ İSTƏYİR14:58BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreeva Nifrət nitqinə qarşı beynəlxalq mübarizə günü münasibətilə müraciəti10:34Россия продолжает сокращать поставки газа в Европу10:30Террористы РКК прорыли тоннель на границе между Ираком и Сирией22:03В Стамбуле задержаны сотрудники спецслужб Ирана, готовившие атаки на туристов из Израиля21:56"Qərb diplomatları iranlı kürd qrupların təmsilçiləri ilə ölkənin gələcəyi haqda müzakirələr aparıb.13:50Неожиданная отставка депутатов-садристов грозит повергнуть страну в хаос20:18Azərbaycanın daş yaddaşı18:33Ливан и Израиль: новый виток напряженности на фоне разногласий по морским границам18:12В Монголии отмечают новый государственный праздник - Весак18:04Plastik yeyən superqurdlar təkrar emalda dönüş yarada bilərmi?22:23Таинственные смерти в Иране: офицер КСИР и ученый погибли при странных обстоятельствах22:1510 июня в Стамбуле стартовал V Фестиваль культуры этноспорта22:06Warning to Israelis to leave Turkey reiterated. Iranian hit-gangs still at large10:55OXU-DA KOMANDA-NƏZARƏT MƏNTƏQƏSININ VURULMASINA DAIR10:48Quran ayələrində yəhudi düşmənçiliyi deyə bir məsələ bəzi hallarda ictimai fikrə təqdim olunan sayaq qəbul edilmir.12:15Из-за чего исламский мир рассорился с Индией13:52NƏRİMAN QASIMOĞLU:İNSAN YERDƏMİ YARADILMIŞDIR? MƏNCƏ, YOX!17:57Чингиз Айтматов: Золотое наследие Тюркского мира17:49Гран-при Азербайджана "Формула-1"17:42V Фестиваль культуры этноспорта в Стамбуле14:10Дастан о пахлаве (Часть I)19:06Отмывание денег: трансграничный сценарий памирского вопроса18:53Дворец "Долмабахче": символ реформ в Османской империи18:39Страны, охваченные "Арабской весной": 11 лет нестабильности18:22Sevil Kərimova: Sənət zehnimin, ruhumun, həyatımın bir hissəsidir.18:12Eltən Törəçi: Köçəri bir kimlikdir, köçərinin bir davranış biçimi, törəsi və oyunu var.15:20День турецкого завтрака состоялся в Варшаве15:11Чего добился Азербайджан в туристической сфере
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Ликвидация на миллиарды долларов?
 2. Сегодня важно не допустить очередного скатывания многострадального Афганистана в пропасть вооружённого конфликта и формирования зоны нестабильности на юге Центральной Азии
 3. Раскрывая потенциал «Ташкентского договора» в год его 30-летия
 4. Когда Китай вернет Тайвань?
 5. Казахстан. Миграционно-демографический тупик
 6. 9 Ава- День уничтожения Бейт Микдош
 7. Во что выливается война России и Украины?
 8. Турция может сыграть ключевую роль в диверсификации энергопоставок в ЕС
 9. Главы МИД Узбекистана, Азербайджана и Турции подписали Ташкентскую декларацию
 10. КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ В ТАДЖИКИСТАНЕ
 11. В Баку презентовали казахскую юрту
 12. Новые реалии туризма: азербайджанцы не выезжают, зато приезжают иностранцы
 13. Устад Мамедли: ашугское искусство – это не "саз трясти на свадьбах"
 14. В Баку проходит фестиваль CultRural-2022 – творческий бизнес представителей Азербайджана и Болгарии
 15. Станет ли казахский язык объединяющим фактором для казахстанцев?
 16. Становление либерального национализма в Европе
 17. Иран и Россия – не конкуренты друг другу в области нефти
 18. Проклятие фараона: появились новые доказательства кражи сокровищ Тутанхамона
ОПРОС

Оцените работу движка


 
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
ГАЛЕРЕЯ