Ethnoglobus » В МИРЕ » Qırx üçüncü ildönümü ərəfəsində Iran İslam İnqilabının nəaliyyətlərinə bir baxış

Qırx üçüncü ildönümü ərəfəsində Iran İslam İnqilabının nəaliyyətlərinə bir baxış

image

2022-ci il fevralın 11-də İran İslam İnqilabının qələbəsinin qırx üçüncü ilinə qədəm qoyuruq. İran adını dünyada fərqli şəkildə tanıdan və müxtəlif siyasi, iqtisadi, hərbi və mədəni sahələrdə dərin dəyişiklik yaradan bu inqilabın dünya son illərdə bəhrəsini görür.

Bir ölkədə inqilabın öz idealları üzərində dayanması və eyni prinsiplərə 40 ildən artıq müddət ərzində əməl etməsi nadir haldır, adətən bir neçə ildən sonra ölkədəki siyasi təlatümlər və hakim qüvvələrin təzyiqləri nəticəsində ya xaricilər üz çevirirlər ya  prinsiplərindən uzaqlaşırlar və ya bir qüdrət spektrinin istəklərinə boyun əyirlər və ilkin ideallarını unudurlar, çünki onlar yalnız maddi məqsədlər güdürlər, onlar istənilən yolla buna nail olmaq istəyirlər. Bəs nə səbəbə 42 ildən sonra  İran İslam Respublikasının idealları dəyişmədi?

İran İslam İnqilabı sırf iqtisadi və ya hərbi inqilab deyil, ruhun mənəviyyatının və insanların həyatının üstün olacağı bir ideal yaşayış axtaran intellektual, mədəni, mənəvi, iqtisadi və siyasi əsaslara malik bir inqilabdır. 1979-cu ilin şüarları  bu günkü şüarlarla eynidir. Ədalət zəfər çalmalı, insan inkişafı bütün ölçülərdə yüksəlməli, siyasi və iqtisadi ayrı-seçkilik aradan qaldırılmalı, hökmranlıq və hegemonluq aradan qaldırılmalı, həqiqi müstəqillik hökm sürməli, nisbi firavanlıq bərqərar olmalı, xalq arasında mədəniyyət dini əsaslarla və inancla uyğunlaşdırılmalı, cəmiyyətdə iqtisadi, mədəni, siyasi inkişaf yerli düşüncə ilə inkişaf etməli, şərq və qərbdən asılılıq minimuma endirilməli, dinlər xüsusilə şiə və sünnilər arasında birlik yaradılmalıdır , bayağı , alçaldılmış mədəniyyət aradan qaldırılmalı, qadın-kişi bərabərliyi və onlarla başqa şüarlar bu qəbildəndir. 

Sual yarana bilər ki, bu şüarlar İranda reallaşıbmı? İslam İnqilabının və onların elan etdiyi şüarların daimi olmasının sirri nədir?

Cavab olaraq demək lazımdır ki, İslam İnqilabını elan etdiyi bütün şüarlarda nisbətən uğur əldə edilib, lakin bu hərbi gücün, hegemonların və müstəmləkəçilərin iradəsinin üstünlük təşkil etdiyi və onların iqtidarı dəyişmək istədikləri bir dünyada xalqların öz iradəsinə uyğun taleyini müəyyən etməsi, maksimum uğura nail olmaq üçün süni maneələri dəf etmək üçün ikiqat səy və vaxt tələb olunur.

İran İslam Respublikası bu kateqoriyada bir neçə əsas üstünlüklərə malikdir:

 • İnqilabın əvvəlində səsləndirilən şüarlar köksüz və şəxsiyyətsiz siyasətçilərin düşüncələrindən irəli gələn şüarlar deyildi, bu şüarlar əsasən son 1400 ildə bişmiş İslam prinsiplərindən qaynaqlanırdı və onların səmimiyyətinə və azad insanlar üçün düzgünlüyünə şübhə yoxdur və bu anlayışlar heç vaxt köhnəlmir, çünki onların kökü insan, fitrət və vəhy təlimlərindədir.
 • İranda bu hərəkatın rəhbəri, islam fiqhi və dini əsaslara yiyələnməkdən əlavə, ölkədə uzun müddət siyasi təcrübəyə malik, özünə inam və şücaət ruhuna malik olan bir fəqih olmuşdur. O, təqva və sadə yaşam ilə silahlanmışdı. İlahi razılıq əldə etməkdən və islam idealına çatmaqdan başqa bir fikri yox idi və çalışırdı ki, İranda hökumət həmişə dini legitimliyini və xalq tərəfindən qəbul edilməsini saxlasın.

Bu iki amil İslam İnqilabı şüarlarının əsas meyarlarından və səbəblərindən biridir. Son 43 ildə İran xalqına qarşı çoxsaylı beynəlxalq məhdudiyyətlərə və qeyri-insani və qeyri-qanuni sanksiyalara baxmayaraq, həmişə inkişaf qatarında olub və onlardan bəziləri aşağıda qeyd olunub.

İran rəhbəri həmişə vurğulayır ki, dünyanın elmi dairələrində mövcud olmaq ancaq elmin dili ilə mümkündür və ölkədə elmi inkişaf addımları düzgün izlənməlidir və buna görə də elmi yüksəlişə xüsusi diqqət yetirilib və bu elm də öz yerini bütün sahələrdə əldə etmişdir.  Dünyada elmin inkişafında İran mütəfəkkirlərinin rolu ildən-ilə artır , “Global Research” yazır ki, İran elmi və texnoloji tədqiqatlarda dünyanın ən mühüm ölkələrindən biridir və ISI elan edib ki, İran islam dünyasında elmi məqalələr üzrə birinci yerdədir. İran əsas məqalələrin təqdimatında 41% artımı ilə bu nəticəyə nail olub. “Nature” jurnalı bildirir ki, İran tədqiqat və təhsilə diqqət yetirərək mühüm irəliləyiş əldə etmiş ölkənin əsas nümunəsidir və son 40 ildə tədqiqatın demək olar ki, bütün aspektlərində sanksiyalara baxmayaraq, İran alimləri ən son qabaqcıl elmi istehsal ediblər. Bu məqalədə onlara işarə ediləcək.

 Bu gün İran çox mürəkkəb olan 10 əsas texnologiyadan biri kimi lazer bilikləri üzrə dünyada beşinci yeri tuta bilib, ABŞ, Fransa, Almaniya və Rusiyadan sonra bu elmdə öz gücünü sübut edə bilib. İran alimləri insan beyninin hərəkət yaratmaq və idarə etmək mexanizminə əsaslanan və dünyada bənzəri olmayan sinir protezlərinin hazırlanması və bu bilik və texnologiyaya sahib olmaqda ABŞ-ın inhisarında mühüm irəliləyiş əldə edə biliblər.

Kök hüceyrələrlə eyni funksiyaya malik olan və buynuz qişanın xorası, buynuz qişasının transplantasiyası kimi müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicəsində xüsusi yeri olan bioloji mənşəli tibbi avadanlıqlardan (canlı orqanizm) bioimplantların istehsalında İran alimlərinin rolu təqdirəlayiqdir. , buynuz qişanın iltihabı və s. İran dünyada bioimplant biliklərini istehsal edən ilk ölkədir.

İran üçün daş və əhəng daşından kağız istehsalında dördüncü yerin ayrılması ağacların kəsilməsinin, ətraf mühitin məhv edilməsinin qarşısını alan ətraf mühitə və insanlığa böyük xidmətdir. Nüvə yanacağının istehsalı, uranın yerli biliklərlə zənginləşdirilməsi, talasemiyada dəmirin xaric edilməsini asanlaşdıran preparatın istehsalı (dünyada ikinci yerdədir), İranda heyvan sümüyü tozunun ilk istehsalçısı (insan bədənlərindən istifadə əvəzinə) Dr. Amin Beyam tərəfindən hazırlanması, diabet yaralarının müalicəsi və amputasiyanın qarşısının alınması üçün dərmanların istehsalı, katalizatorlardan istifadə etməklə dünyada ilk dəfə neft tullantılarının təkrar emalı və neft şlamının xam neftə çevrilməsi, İranda Sina cərrah robotunun hazırlanması ilə Amerika inhisarının qırılması və bu elmdə uğurlu tədqiqatlar dünyada beşinci klonlaşdırılmış keçi , Omid adlı ilk peykin inşası və 2008-ci ildə kosmosa yerləşdirilməsi və 2011-ci ildə Rəsəd 10 adlı ilk İran təsvir peykinin yerləşdirilməsi (bu texnologiyanın səkkizinci ölkəsi kimi), İranın adını dünyanın doqquzuncu ağır su istehsalçısı, bənd sənayesində üçüncü ölkə, texnologiya və elektrik stansiyalarının tikintisi və şirin su istehsalı sahəsində özünü təmin etmək, dünyanın ən sürətli torpedası və ya Hut adlı sualtı qayıq və Vəlfəcr kimi digər torpedalar istehsal edən qabaqcıl esmineslərin (məsələn, Camaran, Səhənd və Dəmavənd kimi) istehsalı, müxtəlif imkanlara malik, regionun ən böyük raket gücünə malik olması, il ərzində yüzdən artıq bədii filmin istehsalı və kino sahəsində ən yüksək beynəlxalq mükafatlara, yəni Oskar mükafatına layiq görülməsi müxtəlif janrlarda mühüm irəliləyişlərə nümunədir.

Humanitar elmlər sahəsində İran universitetləri ilahiyyat və dini sahələrlə yanaşı, intellektual inqilab yarada bildilər , İranın və dünyanın elmi elitasının mədəni və dini ideyalarına əsaslanan yüzlərlə kitaba meydan oxuyaraq, Qərb hegemonluğuna meydan oxudular. İslam dininin, İran və şərq mədəniyyətinin bayağı Qərb mədəniyyətindən qat-qat zəngin olduğunu və doğma adət-ənənələrimizə daha uyğun olduğunu sübut etdi və bununla da ölkədə mədəni tənəzzülün qarşısını ala bildi.

  Bu gün İran İslam Respublikası siyasi inkişafında siyasi ideya nəzəriyyələrindən kənara çıxa bilmiş və yeni siyasi ideyalar yaradaraq və onları dini ideyalarla birləşdirərkən, demokratiyanın göstəricilərini müşahidə etməklə, yeni tipli ideologiyanı tətbiq etmiş, dini hökumət və dini demokratiyanı dünyaya tanıda bilmişdir . İnsanları öz əqidələrinə arxalanaraq öz daxilində və xaricində istiqamətləndirən və dünyada yeni siyasi və intellektual güc kimi tanıda bilmişdir.

Son 43 ildə bu inqilabın əsas bəhrələrindən biri də dünya elitasının etiraf etdiyi kimi, sosial ədalət, müstəqillik, mənəviyyat, dini demokratiya, insan ləyaqəti prinsipi, qadın hüquqları və iqtisadi göstəricilərin təşviqi ilə yanaşı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, Dünya Bankının və s.-nin statistik məlumatlarında görünə bilən İran xalqının rifahıdır. Bu gün İran xalqı öz siyasi müqəddəratını təyin etməkdə bilavasitə iştirak edir və ən yüksək siyasi məmurdan tutmuş bələdiyyə sədrlərinə və şəhər şurasının üzvlərinə qədər keçirilən çoxsaylı seçkilər bu iddianın sübutudur. Bütün bunlar elə bir vaxtda baş verir ki, bəzi Qərb dövlətləri dünya gücləri dünyanın 200-dən çox televiziya kanalına milyonlarla dollar pul verməklə İranı və İslam İnqilabının nailiyyətlərini təhrif etməyə çalışır, lakin buna baxmayaraq dünya İranın sülh və mənəviyyat mesajlarının şahididir.

Bütün bunlar onu göstərir ki, İran İslam Respublikasının son dörd onillikdəki performans göstəriciləri çox yaxşı olub, çünki bütün sanksiyalar təzyiqi və regionda və dünyada səlahiyyətlərin ötürülməsi ilə, lakin xalq xarakterli olması, İslami olması ilə İslam İnqilabı daima alimlərini  elmin inkişafında və bəşəriyyətə xidmətdə qlobal konvoydan geri qalmamağa sövq edir və bu, böyük nailiyyətdir. İran rəhbərliyi həmişə vurğulayır ki, İran nə zülm etməyi, nə də zülmə tabe olmağı qəbul edir. Bu isə 21-ci əsrdə dünyada güc axınına zidd olan yeni idarəetmə tərzidir.

Bəziləri hesab edir ki, bu hərəkat sivilizasiya hərəkatıdır və gələcəkdə regiondakı İslam ölkələrinin köməyi və əməkdaşlığı ilə əldə oluna biləcək yeni sivilizasiyanın başlanğıcıdır. Kökləri İslam sivilizasiyasından olan, lakin indiki dövrdə elmi, mədəni, iqtisadi və siyasi tərəqqi ilə xalqın arzu və istəklərinə cavab verəcək , İslam və regional ölkələr nə qədər birləşsələr, bir-biri ilə əməkdaşlıq etsələr, yeni bir asan sivilizasiya əldə olunacaq. Bu, mədəniyyət sahəsində öyrənilə və araşdırıla bilən mövzudur. Şiə və sünnilərin birliyi, müsəlmanlar və islam ölkələrinin inteqrasiyası, İslam dünyasında biliklərin zənginləşdirilməsi, yeni texnologiyaların təmin edilməsi, islam dünyasında birgəyaşayış və tolerantlığın bərqərar olması İslam dünyasında islami hədəflərə, ideal yaşayışa çatmaq üçün gələcək əməkdaşlığın başlanğıcıdır.


İran İslam İnqilabının ilk qırx ilində elmi, iqtisadi və texnoloji inkişaf haqqında bəzi statistik məlumatlar

Mövzu

Dünyadakı yeri

Mövzu

Dünyadakı yeri

HİV əleyhinə bitki tərkibli dərman istehsalı

ilk

Elm istehsalı

16

Heyvanların klonlaşdırılması

5

Dünyada elmi inkişafı

3

Polad istehsalı

10

Kuvantum texnologiyası üzrə

6

Aliminium istehsalı

14

Nano məqalələr

5

Sement istehsalı

8

Ana hüceyrələr

10

Keramika istehsalı

5

Lazer biliyi

10

Motorsiklet və nəqliyyat vasitələri

12

Nüvə texnologiyası

8

Sədd tikmək

3

Kosmos texnologiyası

10

Elektrik stansiyası avadanlıqları istehsalı

8

Atom enerjisi istehsalı

11

Biodizel texnologiyası

2

Kimya elmi

11

İnsana oxşar robotun düzəldilməsi

5

Neft-kimya

17

Günəş energisi stansiyası

4

Fizika və astronomiya elmi

19

Dünyanın güclü hərbi ölkəsi

14

Tibb elmi

15

Raket gücü

4

Dərman sənayesi

7

Pilotsuz aparatlar

Dünyada ilk 5 ölkədən biri

Nəfəs borusu peyvəndi

1

Radara düşməyən pilotsuz aparatlar

2

Qan kəsici dərman istehsalı

5

Havadan atılan ballistik raket

2

əsəb protezi

2

Su altı qayıq istehsalı

Dünyada ilk 6 ölkədən biri

Karlıq dərmanı

4

Hərbi gəmi

7

Genetika elmi

5

 

 

Sonsuzluq əleyhinə dərman

4

 

 

Xüsusi xəstəliklər üçün dərmanlar

10

 

 

Kiber ordu

1

 

 

Orta Şərqdə tank istehsalı

1

 

 

Qərbi Asiyada nöqtə vuran balistik raket istehsalı

1

 

 

Püstə, zirinc, kürü,zəfəran, tut... və tumlu meyvələr

1

 

 

Xurma və qaysı

2

 

 

Qoz, qarpız, gilas, albalı, yemiş, əncil və xiyar

3

 

 

Qoyun,yun,badam, heyva və gavalı

4

 

 

Raziyanə, ipək, noxud

5

 

 

Pomidor və inək südü

6

 

 

Xurma, bal və çay

10

 

 

Əli Purmərcan

İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin

 Mədəniyyət Mərkəzinin sədri

 

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
17:37DOKUZ OĞUZ DESTANI BAZINDA TÜRK DESTANLARINDA VE KUTSAL KİTAPLARDA İNSANIN YARATILIŞI12:53Talış folklor mahnılarının tədqiqatçıları arasında xalq artisti və pedaqoq Zümrüd xanım Məmmədovanın rolu12:39Политическая ситуация в Иране после гибели Раиси15:13SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"15:06Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”12:26MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI11:55Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)09:53Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.19:58Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?19:44İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB20:13Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов13:28Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir00:31İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI19:15Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan18:58Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?18:48AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)18:25AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)19:41RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR19:44Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава21:20Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri21:123.Mikro Dünya Savaşı16:46Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb14:42MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR14:35FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR17:21KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB17:09İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM19:31ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы13:21Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака16:38В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение10:59Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?21:30Təzadlı İran19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system21:40TÜRK BOYLARINDA KAMÇI21:50Президент Молдовы: Наш путь с Румынией общий – наше место вместе в ЕС21:41Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė: „Gimtasis Lazdijų kraštas visada užims dalelę širdies“13:44Xanlar Həmidin yeni şerləri "Ethnoglobus.az"-ın təqdimatında12:59Qarabağ xanlığı və ləzgilər11:21Антропологические материалы из Хошбулага (Азербайджанская Республика)18:08İnqilabçılar diyarı İran20:23Смерть и эволюция человека16:02Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море17:00УРАРТСКАЯ «ДВОРЦОВАЯ КЕРАМИКА» НА ПОСЕЛЕНИИ ХУДУТЕПЕ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)17:0640 yıllık varlık mücadelesi: KKTC dimdik ayakta11:46В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля20:01İSLAM VƏ ƏRƏB DÜNYASININ HƏMAS- İSRAİL MÜHARİBƏSİNƏ MÜNASİBƏTİ14:38ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛЫШСКОГО ЯЗЫКА13:58Чи чIалан куьгьне къатар18:39Влияние Мирзы Фатали Ахундова на судьбу родного народа оказалось безмерным.18:28“EGYPTIAN STATUE”, REVEALED IN THE SOUTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN, IN THE SYSTEM OF ANCIENT CULTURAL AND TRADE RELATIONS12:42Şöhrətpərəstlik bəladır20:14TALIŞ - MUĞAN BÖLGƏSİ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA11:10В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств10:56İsrail -Həmas qarşıdurması və fürsətcil İran14:34Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире14:27Ташкентский саммит: новые перспективы для широкого сотрудничества стран ОЭС14:06Ethnic Russian Men Disappearing in Heartland and Being Replaced by Immigrants, Demographers Say13:58Ashgabat May Soon Follow Baku in Defining Ties with Turkey with the Formula ‘One Nation, Two States,’ Turkish and Russian Commentators Say15:43История жизни героя первой Карабахской войны издана в виде книги в Казахстане15:33Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi: 21. yüzyıl bir Türk yüzyılı olabilir mi?14:01Karabakh victory: Enhanced cooperation in region18:41Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?13:32В Стамбуле состоялся медиа-саммит информагентств тюркских государств14:51На острове Корфу хранятся артефакты культурного наследия Узбекистана12:29Azərbaycanca-haputca lüğət dərc olunub12:23Azərbaycanda "Talış dili" dərsliyi dərc olunub16:06Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие?11:27В Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики11:06Люди по всей Европе тысячелетиями ели «пищу маргиналов»20:32Древние карты Казахского государства показали на выставке17:22В Каратальском районе открыт новый историко-краеведческий музей17:02В Азербайджане продолжаются учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023»19:10Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана19:02«Хезболла» сообщила о новых атаках против Израиля18:56Türkiye’deki kazılarda yeni Hint-Avrupa dili keşfedildi19:46İRAN-AMERİKA MÜHARİBƏSİ19:24Истории казахстанских азербайджанцев19:16Как живут казахи в Азербайджане18:57Байден: Израиль не причастен к удару по больнице в Газе21:28KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?12:49“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranış qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib12:15„Hamasi liidritel pole Gaza jaoks normaalset elu vaja, nemad elavad välismaal.“ Politoloog selgitab, kus on tänase konflikti juured11:26Why has the Gaza ground invasion been delayed since Friday?10:48Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri Nassir Abdul Karim Abdul Rahimin bəyanatı10:40Statement by the Ambassador of the State of Palestine to Azerbaijan Nassir Abdul Karim Abdul Rahim18:02Жители Баку знакомятся с казахской культурой17:57Bakı sakinləri qazax mədəniyyəti ilə tanış olurlar17:51Баку тұрғындары қазақ мәдениетімен танысуда17:57Русский язык в школах стран ЕАЭС и Азербайджана17:50Израиль впервые с 2006 года применил РСЗО в Газе17:41Из каких стран ЕАЭС в Азербайджан чаще всего приезжают туристы18:37Азербайджанская полиция несет службу на пунктах, освобожденных российскими миротворцами в Карабахе18:211941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda xalqın milli özünüdərk prosesinin yüksəlişi və Azərbaycan dilinin mövqeyi18:14Rza Azəri: Mühüm bir sənəd14:26Fələstin Xarici İşlər və Qürbətçilər Nazirliyinin Bəyanatı21:02Труби шофар!!!13:49ХАМАС объявил Израилю войну14:40На Ташкентском кинофестивале состоялся форум культурной организации ТЮРКСОЙ14:24İRANDA KAPİTALİST, YOXSA XALQ HÖKUMƏTİDİR?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. İranın əsl üzü
 2. Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи
 3. Talış folklor mahnılarının tədqiqatçıları arasında xalq artisti və pedaqoq Zümrüd xanım Məmmədovanın rolu
 4. ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ
 5. «Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?
 6. Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях
 7. В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки
 8. Təzadlı İran
 9. Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали
 10. В Центральной Азии появился запрос на новое региональное объединение
 11. Закрыли ли Иран и Израиль вопрос взаимного противостояния?
 12. FARS SÖZÜ FƏ BU SÖZ OLAN SÖZ BİRLƏŞMƏSİ FARSLARIN MİLLİ KİMLİYİNİN QORUYUCUSUDUR
 13. Китайская философия: влияние на современную культуру и общество
 14. ASELSAN меняет ситуацию в области радиоэлектронной борьбы
 15. Бронзовый медальон Султана Мехмета Фатиха продан на аукционе в Лондоне за 1,4 миллиона фунтов стерлингов
 16. Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?
 17. İRANIN DOSTU KİM, DÜŞMƏNİ KİM
 18. KANT VƏ TANRI MÖVCUDLUĞUNU SÜBUT ÜÇÜN PRAKTİKİ SƏBƏB
 19. MİLLİ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİN QORUNMASI MULTİKULTURALİZMİN BAŞLICA ŞƏRTİDİR
 20. Новые горизонты в отношениях Турции и Ирака
 21. Güney Azerbaycan folklorunda halkın hayatı ve ulusal kimlik işaretleri
 22. Пробуждение природы в Турции отмечают традиционным цыганским фестивалем Какава
 23. Şərqşünaslıq İnstitutunda “44 günlük Vətən müharibəsi İran mediasında” kitabı çapdan çıxıb
 24. Сможет ли Греция правильно оценить видение Турцией перспектив сотрудничества?
 25. İRANDA HAKİMİYYƏTİN YENİ SOSİAL BAZA AXTARIŞI
 26. AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİNİN DÖVLƏTÇİLİK SİYASƏTİ (1945-1946-CI İLLƏR)
 27. 3.Mikro Dünya Savaşı
 28. Türkiye, Greece strengthening mutual understanding on fighting terrorism: President Erdogan
 29. Zümrüd Məmmədovanın yubileyinə həsr olunmuş elmi-seminar keçirilmişdir.
 30. RUSİYA ATOM BOMBASI ATMAQLA, İRAN DA ONU YARATMAQLA TƏHDİD EDİR
 31. AZERBAYCAN DEMOKRAT FIRKASININ DEVLETÇİLİK SİYASETİ (1945-1946)
 32. Çöl adamının “fərqli” şüuru zamanı və məkanı müəyyən edir
 33. İRADƏ MƏLİKOVANIN “MƏN FƏXR EDİRƏM Kİ, AZƏRBAYCANLIYAM” KİTABININ TƏQDİMATI KEÇİRİLİB
 34. Европейские страны и палестинское государство: на пути к коллективному признанию?
 35. Derheqa nivîskar Şamîlê Sêlim Esgerov (1928-20.05.2005)
 36. MƏHƏMMƏD HÜSEYN ŞƏHRİYARIN ANASI
 37. SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"
 38. Dahi rus şairi haqqında yeni kitab - “Bəşəri poeziyanın əbədiyyət günəşi”
 39. Политическая ситуация в Иране после гибели Раиси
 40. DOKUZ OĞUZ DESTANI BAZINDA TÜRK DESTANLARINDA VE KUTSAL KİTAPLARDA İNSANIN YARATILIŞI
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    May 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
ГАЛЕРЕЯ