GÜLNARA İNANC, KVANT PSIXOLOQU: "DÜŞÜNDÜYÜMÜZÜ YAŞAYIRIQ"

image

Gülnara İnanc, kvant psixoloqu

Düşüncə prosesi və fikir


Əgər insan obyektdirsə, bu halda fikir insan düşüncəsinin, düşüncə də beyin fəaliyyətinin məhsuludur. Düçüncə prosesi insanın həyat tərzini, davranışlarını, ətraf mühit və ilk növbədə özü ilə münasibətlərini və s. müəəyyənləşdirir.

Deməli insanın əxlaqi və fiziki keyfiyyətləri onun fikirləri ilə birbaşa bağlıdır.

Hadisələri və insanları yalnız qara rəngli fikirlərlə təyin etsək, bu halda həyatımızın rəngarəng olacağını gözləmək mənasizdir. Nə əkiriksə, onu da biçəcəyik.

 

Bir toxumun, yaxud tingin   cücərməsi və bəhər gətirməsi üçün zaman lazımdır. Göyərti iki-üç günə, paxla bir aya, alma isə üç ilə. Fikirlər də eynilə toxumdur-bu gün əkdiksə, onları daim eyni fikirlərlə və güclü hisslərlə qidalandırdıqsa, bir gün onlar bar verəcək.

Fikirlər və hisslər bir-biri ilə sıx bağlıdır, yəni bir -birini törədir. Hisslərimiz nə qədər güclü olarsa, özünə ekvivalent fikir silsiləsi yaradacaq və əksinə. Təbii ki, fikirlərin həyatımıza uyğun hadisələr gətirməsi üçün illər keçir. Fikirlər zamanla şüuraltına keçərək bir həyat və insan modeli yaradır.

Neqativ düşünürəmsə, qəmli və qəzəbli oluramsa, bu halda bədənimdə müxtəlif xəstəliklər yaranır, işlər asan olmur və s. Bu haqda Məhəmməd Fizulinin "Səhhət və Mərəz" əsərində yazılıb.

Neqativ fikirləri ağlın, yaxud bədənin məhsulu, pozitiv fikirləri isə ruhun məhsulu kimi təsnifləndirək. Bədən şüurunda (materiyada) yaşadıqca neqativ fikirlər və hisslər yaradacaq və nəticədə onları maddi dünyamıza gətirəcəyik. Ruh şüurunda (dalğa, yaxud enerji) halında olduqğa isə pozitiv düçüncə və hisslər, təbii ki, buna uyğun materiya yaranacaq.

,

Kainatın böyük hissəsi dalğa vəziyyətində yaxud fəza olduğu üçün burada yaşananlar əsl həyatımızdır. Əslində isə dalğa halında olduğumuz ilkin mərhələdə pozitiv düşüncə və enerjidən söhbət gedir. Dalğa halında olmağı sistematik olaraq xüsusi meditasiyalarla təlim etdikdə, artıq fikirlərimizin müşahidəçisinə çevrilirik və düşüncə prosesi durur.

Meditativ texnika (3-5 dəq.):

Nəfəs aldıqda deyirik: "Mən nə bu bədənəm",

nəfəsi verdikdə isə: "nə də bu şüur" deyirik.

Həyatımız fikirlərimizdən formalaşır

 

Fikirləri yaxşı, pis, neytral bə boş olaraq dəyərlədirə bilırik.

Yaxşı və pis fikirlər adından məlumdur. Boş fikirlər insanların saatlarla vaxt sərf edib enerji xərclədikləri geyim, moda, filmlər, müğənnilər və sair haqda danışdıqlarıdır. Bu da əsasən neqativ. yaxud gizlin neqativ çalarlı olur.

Neytral fikirlər isə "bu gün nə bişirəcəm, evə nə almaq lazımdır, uşağı məktəbə yola salmalıyam və sair". Bu fikirlərdə aışar neqativ olmasa da onlar da insandan güclü enerji payı alır.

Ətrafımızdakı hadisələri də məhz bu çür düşüncə prosesi formalaşdırır. Bunun həqiqət olduğunu müəyyənləşdirmək üçün sadəcə olaraq fikirlərimizi müşahidə etməli və analiz aparmalı, onları dəyişmək üçün isə yazmalı və analiz etməliyik.

 

Müsahiblərinizin sizə nə dediklərini qeyd etsəz, onlarn sizin fikirləriniz və hisslıriniz əsasında yarandığını müşahidə edərsiz. Məsələn, deyə bilərsiz ki, axı mən özümə qabiliyyətsiz demirəm. Ola bilsin hazırda siz öz mənfi tərəfləriniz haqda düşünmürsüz, amma vaxtilə valideylər, yaxud özünüzün özünüz haqda mənfi fikirləriniz olub və onlar şüuraltına keçərək sizdə şüursuz olaraq sizin bir energetik obrazınızı yaradıb. Kainatın da əsasən enerjidən ibarət olduğunu nəzərə alsaq, bu halda canlılar, o cümlədən insanların bir-biri ilə təması da məhz bu enerjinin xüsusiyyəti üzərində qurulur.

Beləliklə, bizim ətrafla təmasımız fikirlər, xüsusilə də bizi başlıca olaraq idarə edən şüuraltında gizlənən fikirlərlə baş tutur.

Bunu yoxlamaq asandır. "Mənə qara rəng heç yaraşmır desəz" sizə mütləq qara rəngin sizə yaraşmadığını deyəcəklər. Bunları dərk edincə isə pozitiv düşüncənin və hisslərin nə qədər vacib olduğunu dərk edəcəyik.

Meditativ texnika (5-7 dəq.):

3 dəfə dərindən nəfəs alaraq bədəni gərginlikdən azad edirik. Sonra fikirlərimizi müşahidə etməyə başlayırıq. Fikirlərə kənardan baxırıq, hansl fikirlərin gəldiynə sanki bir film kimi baxırıq, amma fikirlərin arxasınca getmirik. Bir müddətdən sonra fikir axını avazıyacaq və xoş hisslər (eyfo hisslər) yaranacaq. Daha sonra isə fikirlərin olmadığı "təmiz şüur".

Yaxşı fikir, yaxsı söz, yaxşı əməl

 

Zərdüşt peyğəmbərin insanlığa "Yaxşı fikir, yaxsı söz, yaxşı əməl" çağırışı da məhz əvvəldə dediklərimizin davamıdır. Məsələ burasındadır ki, xoş düşündükcə , biz xoş sözlər danışır və xoş əməllər edirik. Siz deyəcksiz ki, xoş danışşıb, amma əslində qara işlər görən insanlar tanıyırslz. Tamamilə doğrudur. Çünki xoş sözləri onların bədən şüuru , yəni ağlı deyib, ruhları isə bu enerjini daşımayıb , fikirləri də pozitiv olmayıb və nəticədə əməl tamamilə fərqli olub.

Sözün, fikrin və əməlin harmoniyasını yaratmaq üçün ruh inkişaf etdirilməli "mən"in bədən deyil ruh olduğunu aşkarlamalıyıq.

 

"Ruh nədir?" sualına cavabı kvant sahəsində tapma qolar. Bədən materiadırsa, onun çox hissəsi sozsuzluğa qədər olan kvant sahəsində olah ruhdur. Kvant sahəsini isə sətraltında, sözlər arasında müşahidə etmək olar. Burada biz sonsuz bir boşluqla rastlaşacağıq. Burada fikir və söz yoxdur. İlkin mərhələdə hisslər var, sonra isə onlar da itir. Bu boşluq hər şeyin yarandığı variasıyalı bir fəzadır.

 

Biz fikir və hisslərimizlə bu fəzada artıq mövcud olan (yaxud özümüzün yaratdığımız) variasiyalardan birini seçə bilərik. Nağıllarda buna gözəl işarı var : "İt hürən, yaxud işıq gələn yerə getməyi Cırtdan özü seçməli oldu."

 

Bəs ,fikirsiz yaşamaq olarmı?

 

Əlbəttə olar. Bu, insanın zatıdır.Düşüncə prosesini işlətmədən yaşamaq üçün həmin kvant fəzasında, pauzada daha çox vaxt keçirmək lazımdır. Başqa tərzdə desək ruh halında olmaq lazımdır. Bunun üçün oxuduzumuz mətni ürəyimizdə təkrar etməmək, gördüyümüz şəkli şərh etmədən dərk etmək lazımdır. Qeyd edək ki, bu texnikalar sürətli oxuma texnikalarında istifadə olunur.

 

Bundan əlavə , Həm özünə, həm də ətrafdakı hadisələrə və insanlara heç bir analiz etmədən və tənqidi yanaşmadan (nə yaxşı, nə pis) müşahidəçi olmaq. Daha bir nümunə, hərəkətlərimizi öncədən fikirləşmədən, yönəltmədən və korrektə etmədən etmək. Məsələn, "gedim yumurta bişirim " demədən bunu etmək.

 

Düzdür, gördüyümüz işlərin çoxunu illərlə təkrar etdiyimiz üçün onları düçünmədən şüursuz halda edirik. Məhz buna görə də, bir çox vərdişləri şüur altından söküb çıxarmaq böyük səy tələb edir. Bu isə bizi məhdudlaşdıraraq bədən şüurunda saxlayır. Beləliklə, insan özü də bilmədən ictimai fikrin təsiri ilə hərəkət edir başqalarının arzularını həyata keçirən bir robota çevrilir.

 

Düşünmədən yaşamağı öyrənəndə, biz kvant sahəsində olur və oradakı sonsuz imkanlardan istifadə edə bilirik.

Meditativ texnika (5 dəq.):

Meditativ vəziyyətə daxil oluruq. Şüuru genişləndirməyə başlayırıq . Şüurumuzu genişləndirdikdən və kvnt sahəsinə girdikdən sonra əgər beynimizə fikir gəlirsə sual veririk : "Bu fikir hardan gəlir?. Yaxud bu fikir hara gedir?"

Sevgi və minnətdarlıq

Qərbdə aparılan tədqiqatlar sevinc, sevgi və minnərdarlıq hisslərinin ən güclü enerjilərin daşıyıcısı olduğunu aşkar edib.

 

Məsələn, 1 nəfər sevgi hissi ilə meditasiya edən və bu enerjini daşıyan bir kəs 100 000 adama təsir edə bilər.Bu hisslər hər şeyin yaxşı olduğu, həyatdan məmnunluğu, bu sevinci bölüşməyə hazır olduğumuzu göstərir. Bu hisslərlə kvant sahəsi ilə harmoniyada olur, onunla birləşirik. Bu hissləri daşımaq və yaymaqla xöşbəxt və harmonik bir həyat yaşaya bilərik.

 

Meditativ texnika :(5 dəq)

Meditativ vəziyyətdə ürək çakrasından kainata, bütün canlı və cansız nə varsa hər şeyə sevgi və minnətdarlıq hissi göndəririk.

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
17:53СЕМЁН ЗАСЛАВСКИЙ. АЗИАТСКИЙ СОНЕТ17:44День рождения ее светлости Фатимы (ДБМ) - величайшей среди всех женщин мира17:23Рерих. Подлинная история русского Индианы Джонса21:50Россия как постмодернистская империя21:42С опорой на свои силы. Может ли Иран рассчитывать на Россию?18:46Россия отодвинула Турцию от зоны своих национальных интересов11:41Чем закончится "Турецкий марш" Эрдогана на Украине?11:11Иран загнал США в ядерный тупик10:52Новые характерные черты китайского социализма?22:40Издана новая книга историка Айдына Балаева "Азербайджанские тюрки"22:36В Анкаре издана книга о роли Турции и Азербайджана в государственности северокавказских народов22:30Армения в 2021 году: между войной и миром09:47Насколько рационально отношение Запада к Турции?19:19В Лефкоше надеются на признание ТРСК со стороны Азербайджана19:10О перспективах диалога Турции и Саудовской Аравии19:04Мария Стадник намерена войти в историю борьбы18:59Почему Мария Стадник может войти в историю мировой борьбы?19:27ГЕОСТРАТЕГИЯ РОССИИ: В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВНОГО «ПОЛЮСА СИЛЫ»11:23Даже спустя десятилетия турецкая диаспора Европы борется за признание11:10Карстовые воронки на равнине Конья в Турции23:25В Туркменистане потушат газовый кратер «Врата ада»11:03Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ21:48Шавкат Мирзиеев выдвинул новую Стратегию развития Узбекистана.16:30Прорыв Турции в космической сфере22:12НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, заявил генсек22:04Продлена приостановка работы аэропорта Алматы - ДАТА22:00На кадрах от SpaceX заметили НЛО - ВИДЕО21:56Мародеры похитили всю технику из офиса телеканала "Мир" в Алматы21:53Токаев поручил начислить жителям по 300 минут разговоров по телефону17:23Эр-Рияд призвал политиков Ливана разрушить «гегемонию» «Хезболлы»17:18Знаменитые античные города в Турции17:38Fatimeyi Zəhra (s) Kimdi va niyə müsəlmanlar üçün örnək olmalıdır?17:18Перспективы развития новых видов туризма в Азербайджане и Казахстане16:58Каппадокия – популярный маршрут для туристов16:55Снизили ли атаки Израиля на Сирию уровень иранской угрозы?16:50Путь к нормализации отношений Турции и Армении19:32Для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны представлена новогодняя программа (ФОТО)18:50В России издана новая монография азербайджанского историка Севиндж Алиевой09:23Мануэль Исаков: «Горско-еврейский — язык наших отцов, и он должен продолжать жить»09:04Универсализм против партикуляризма17:54АРОМАТНЫЕ ПРЯНИКИ НА РУСИ17:33Китайские драконы. Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?13:13Почему Сталин не развалил Иран и зачем создал государство Израиль?12:50Кто готов вести бизнес в освобожденном Карабахе10:41Лезгинские пословицы10:28Низшие существа в тувинской мифологии19:38Геополитика Сталина: иранское направление19:05Зооморфное наследие древних Тюрков23:01Тамги: о древних тюркских знаках обнаруженных в Азербайджане (ФОТО)22:37Образы и типы азербайджанцев в работах великого Азима Азимзаде (ФОТО)22:32Азербайджан античных времен: уникальные сведения Гая Плиния Секунда22:18БОРЬБА ЗА АЛБАНСКУЮ ЦЕРКОВЬ И ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА КАТОЛИКОСОВ ГАНДЗАСАРА22:12ФАРИДА МАМЕДОВА: «САМИ ЖЕ АРМЯНЕ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ВСЯ ЛИТЕРАТУРА И РУКОПИСИ, БЫЛИ ПЕРЕВЕДЕНЫ И ИЗДАНЫ В 19 ВЕКЕ НА АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК»18:42Главная христианская молитва впервые прозвучала на азербайджанском языке16:49The New York Times (США): ищем черного Санта-Клауса20:492021 год запомнился новыми достижениями оборонпрома Турции21:47РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ ТАЛЫШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ21:38У человечества было много «дедов Морозов»21:26Железная дорога Исламабад-Тегеран-Стамбул17:49Леопольд отец Мстислава Ростроповича09:37Современные представления о профессиональной компетентности, сущность термина «компетентность»20:07Патриарх Иерусалима прибыл в Бейт-Лехем в сопровождении израильской конной полиции20:02«Израиль может поучиться у Азербайджана стратегии ведения боя в горной местности»21:32Турции предрекают получение ядерного оружия14:52Рабочая партия Курдистана: на грани краха14:44В Абхазии опять революция20:47Ибрагим Яганов о черкесском обществе и исламе20:27“Мемориал” оценил ситуацию этой осени на Северном Кавказе09:57Ситуация на юге Ливии: контраст подходов США и России по Каддафи09:04МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ ПРОШЕЛ В БЕЛАРУСИИ18:24Гаданье на древнетюрский праздник Нардуган17:52Азербайджанская поэзия XVI-XVIII вв. Опыт исторической биографистики12:21Анкара деблокирует с Ереваном пока только авиасообщение11:57После захвата власти талибами в Афганистане наркоторговля процветает еще сильнее22:45С начала «Арабской весны» прошло 11 лет17:17İranda və qonşu ölkələrdə Şəbi Yəlda (Çillə gecəsi) adət ənənələri19:27Тафсир суры «Фатиха»19:00Оттачивая мастерство18:56День памяти жертв Холокоста будут отмечать в Азербайджане16:49Новая эпоха в отношениях между Турцией и Арменией
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. Что изменит операция в Казахстане для ОДКБ
 2. Зооморфное наследие древних Тюрков
 3. РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ ТАЛЫШСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
 4. Путь к нормализации отношений Турции и Армении
 5. Перспективы развития новых видов туризма в Азербайджане и Казахстане
 6. Fatimeyi Zəhra (s) Kimdi va niyə müsəlmanlar üçün örnək olmalıdır?
 7. Современные представления о профессиональной компетентности, сущность термина «компетентность»
 8. Тамги: о древних тюркских знаках обнаруженных в Азербайджане (ФОТО)
 9. Леопольд отец Мстислава Ростроповича
 10. Главная христианская молитва впервые прозвучала на азербайджанском языке
 11. Каппадокия – популярный маршрут для туристов
 12. Низшие существа в тувинской мифологии
 13. Геополитика Сталина: иранское направление
 14. Лезгинские пословицы
 15. Снизили ли атаки Израиля на Сирию уровень иранской угрозы?
 16. У человечества было много «дедов Морозов»
 17. Для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны представлена новогодняя программа (ФОТО)
 18. Почему Сталин не развалил Иран и зачем создал государство Израиль?
 19. Армения в 2021 году: между войной и миром
 20. В России издана новая монография азербайджанского историка Севиндж Алиевой
 21. Китайские драконы. Кто защищает коммунистических лидеров Китая от коварных убийц и политических конкурентов?
 22. Мануэль Исаков: «Горско-еврейский — язык наших отцов, и он должен продолжать жить»
 23. Кто готов вести бизнес в освобожденном Карабахе
 24. Железная дорога Исламабад-Тегеран-Стамбул
 25. Образы и типы азербайджанцев в работах великого Азима Азимзаде (ФОТО)
 26. АРОМАТНЫЕ ПРЯНИКИ НА РУСИ
 27. Универсализм против партикуляризма
 28. На кадрах от SpaceX заметили НЛО - ВИДЕО
 29. Знаменитые античные города в Турции
 30. 2021 год запомнился новыми достижениями оборонпрома Турции
 31. The New York Times (США): ищем черного Санта-Клауса
 32. Насколько рационально отношение Запада к Турции?
 33. Издана новая книга историка Айдына Балаева "Азербайджанские тюрки"
 34. Продлена приостановка работы аэропорта Алматы - ДАТА
 35. НАТО обеспокоена событиями в Казахстане, заявил генсек
 36. Токаев поручил начислить жителям по 300 минут разговоров по телефону
 37. Мародеры похитили всю технику из офиса телеканала "Мир" в Алматы
 38. Иран загнал США в ядерный тупик
 39. В Лефкоше надеются на признание ТРСК со стороны Азербайджана
 40. В Анкаре издана книга о роли Турции и Азербайджана в государственности северокавказских народов
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
ГАЛЕРЕЯ