Ethnoglobus » РЕЛИГИЯ » Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB

Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB

image
Ethnoglobus.az
Toral Ağayev, Katolik Kilsəsinin Apostol Prefekturasının Mətbuat xidmətinin rəhbəri

Foto: 

Tiziana Fabi / AFP via Getty Images


ROMA PAPASI FRANSİSK EYNİCİNSLİ CÜTLÜKLƏRİN KİLSƏ NİKAHINA DAXİL OLMALARINA, ONLARIN MÜLKİ İZDİVACINA XEYİRDUA VERİLMƏSİNƏ RAZILIQ VERMƏYİB
Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB. Vatikanın rəsmi saytında dərc edilən "Fiducia Supplicans" bəyannaməsi, eyni cinsli münasibətdə və ya boşandıqdan sonra yeni izdivacda olan insanlara xeyir-dua verməyə imkan yaradır, lakin bu xeyir-dua onların statusunu heç bir halda təsdiq etməməlidir və nikah görüntüsünü belə yaratmamalıdır. 
KATOLİK KİLSƏSİNİN NİKAH VƏ AİLƏ HAQQINDA TƏLİMİ DƏYİŞMİR VƏ BELƏ BİR XEYİR-DUA HƏMİN İZDİVACLARIN KİLSƏ TƏRƏFİNDƏN QƏBUL OLUNMASI ANLAMINA GƏLMİR. 
Bütün bunların nə demək olduğunu və hansı şərtlərdə mümkün olduğunu izah edirik.
Əgər iki nəfər, hətda onların “cütlük” kimi vəziyyətləri “qeyri-müntəzəm” olsa belə (yəni qeyri-standart, eynicinsli cütlüklərdə və ya əvvəllər evli olub, lakin boşanmış cütlüklərdə olduğu kimi) keşişdən xeyir-dua istəsə, o zaman katolik keşişi belə xeyir-duanı verməyə razılıq verə bilər.  Bununla belə, pastoral (ruhani bələdçilik) mərhəməti jestini icra edərkən, nikah ayininə bənzəyə biləcək istənilən elementlərdən qaçmaq lazımdır. 
18 dekabr 2023-cü ildə İman Doktrinaları Dikasteriyası tərəfindən dərc edilmiş və Papa Fransisk tərəfindən təsdiq edilmiş xeyir-duaların pastoral əhəmiyyətinə dair "Fiducia Supplicans" Bəyannaməsində məhz bundan bəxs edilir. 
Həmin sənəddə xeyir-dua mövzusu tədqiq olnur və ritual və liturgik xeyir-duaları, eyni zamanda xalq təqvası jestlərinə mənaca daha yaxın olan müxtəlif vəziyyətlərdə spontan verilən xeyirdualar arasında fərqlər qoyulur. Əxlaq haqqında xristian təliminin normalarına uyğun yaşamayan, lakin buna baxmayaraq həlimliklə və təvəzzökarcasına xeyirdua istəyənlərə belə xeyirduanın verilməsinin mümkünlüyü məhz bu ikinci kateqoriyada – yəni “xalq təqvası jestləri” kateqoriyasında baxılır.  
Bəyannamə Nikah Ayinində verilən xeyir-duanın mənasını açıqlayır (4-6-cı bəndlər), eyni zamanda “nikah olanın və nikaha zidd olanın arasında çaşqınlıq yaradan ayin və duaların yolverilməzliyini” bəyan edir, “nikah olmayanın nikah kimi tanınmasına” gətirə biləcək bütün eyham və işarələrdən qaçmağı bəyan edir.  “Fiducia Supplicans” Bəyənnamədə bir daha vurğulanır ki, “Dəyişilməz Katolik Doktrinasına” görə cinsi əlaqə yalnız kişi və qadın arasında bağlanan nikah kontekstində qanuni sayılır. 
Bəyannamənin ikinci geniş hissəsində (7-30-cu bəndlər) insanlara, ibadət obyektlərinə və yaşayış yerlərinə verilən müxtəlif xeyirduaların mənası təhlil edilir. Bəyannamə xatırladır ki, “ciddi liturgik nöqteyi-nəzərdən” xeyir-dua onu tələb edir ki, xeyir-duanı alan “Kilsənin İman Təlimi ilə ifadə olunan Allahın İradəsinə uyğun olsun”. 
Bəyannamədə qeyd edilir ki, “xüsusi liturgiya ayini vasitəsilə müəyyən insan münasibətinə xeyir-dua verilərkən xeyirduanı alan tərəf Allahın xilqətinə dair niyyətlərinə uyğun olmalıdır” (n. 11). 
BUNA GÖRƏ DƏ KİLSƏNİN EYNİ CİNSLİ VƏ YA NİZAMSIZ CÜTLÜKLƏRƏ LİTURGİK (yəni Kilsənin rəsmi ayini vasitəsilə) XEYİRDUA VERMƏK HÜQUQU YOXDUR. 
Eyni zamanda, xeyir-dua mənasını yalnız bu nəzər nöqtəsi ilə məhdudlaşdırmaq riskindən qaçmaq lazımdır. Məsələn, sadə bir xeyir-duanın verilməsi üçün “rəsmi (Sirrli Ayin vasitəsilə) xeyirduanın verilməsi üçün tələb olunan eyni əxlaqi şərtlərə” uyğunluğu gözləmək kimi maneələr. 
Müqəddəs Yazıları təhlil etdikdən sonra Bəyannamə xeyir-duaların teoloji və pastoral (ruhani bələdçillik) anlayışını təklif edir. Xeyir-dua istəyənlər həyatlarında “Allahın xilasedici varlığına ehtiyac duyduqlarını” göstərir və “Allahdan kömək istəmələrini, daha yaxşı yaşamaq diləyini və daha yaxşı yaşamağa kömək edə biləcək Səmavi Ataya etibarı” ifadə edirlər (b. 21). ) 
Belə xahiş hər cəhətdən təqdir edilməli, müşayiət olunmalı və minnətdarlıqla qəbul edilməlidir. Spontan olaraq xeyirdua istəməyə gələn insanlar bu istəklə fövqəltəbiiliyə səmimiyyətlə  açıq olduqlarını, yalnız öz güclərinə arxalanmadıqlarını, Allaha ehtiyaclarını və bu dünyanın dar çərçivələrindən çıxmaq istəklərini nümayiş etdirirlər.
Bu xahiş, başqa bir şeyi əvəz etməyə çalışmadıqda, "LİTURGİK ÇƏRÇİVƏDƏN KƏNARDA" iman və ata mərhəməti ilə qəbul edilməlidir (bənd 23).
Bəyannamə təsdiq edir ki, bu cür xeyir-dua “heçnə tələb etmədən hamıya təklif olunur” və insanlara, onların etdikləri səhvlərinə baxmayaraq hələ də xeyir-dualı olduqlarını hiss etməyə kömək edir, çünki “onların Səmavi Ataları onlara yaxşılıq arzulamaqda davam edir və sonda onların da yaxşılığa açılacaqlarına ümid edir.” (27-ci bənd).
Buna görə də, Kilsə öz pastoral (ruhani bələdçilik) xidmətini müəyyən doktrinal və ya intizam sxemlərinin fiksajlanmış təbiətinə əsaslandırmaqdan çəkinməlidir, xüsusən də əgər onlar “narsisist və avtoritar elitizmə gətirib çıxarırsa, harada ki insan müjdə vermək əvəzinə başqalarını təhlil edib təsnif edir və qapıları Allahın lütfünə açmaq əvəzinə, güc sınaqlar və yoxlamalara sərf olunur." Beləliklə, insanlar xeyir-dua istədikdə, onlar əvvəlcədən mənəvi kamilliyə ehtiyac duymamalıdırlar,  - Bəyannamədə qeyd olunur.
Bu cür hallar üçün “prosedurlar və ya rituallar” müəyyən etmək məqsədəuyğun olmasa da, keşiş “heç bir şəkildə nikahla müqayisə oluna bilməyəcək izdivacda olmaqlarına baxmayaraq, özlərini Rəbbə və Onun Mərhəmətinə əmanət etməyi, Onun köməyinə müraciət etməyi və Onun məhəbbət və həqiqət niyyətini daha yaxşı başa düşmək üçün yönəldilmək istəyən” insanların duasına qoşula bilər (bənd 30).
Bəyannamənin üçüncü hissəsi (31-41-ci bəndlər), yuxarıda göstərilənlərin hamısı ilə eyni zamanda, “özünü kimsəsiz və Allahın köməyinə ehtiyacı olan hesab edənlər, lakin öz statuslarını qanuniləşdirmək iddiasında olmayanlar, həyatlarında və münasibətlərində doğru, yaxşı və insani dəyəri olan hər şeyin Müqəddəs Ruhun iştirakı ilə zənginləşdirilməsi, sağalması və yüksəldilməsi üçün yalvaranlar” üçün əlamət olan bu xeyirduaların mümkünlüyünü izah edir.” (n. 31).
Sənəddə qeyd edilir ki, bu xeyir-duaların mütləq şəkildə Xeyirdualar Kitabında konkret mətnə və ya rəsmi, tənzimlənmiş prosedura çevrilməsinə ehtiyac yoxdur, “lakin konkret şəraitdə praktiki pastoral müdrikliyə həvalə edilməlidir”. 
Bu səbəbdən, yeparxiya, Yepiskoplar Konfransı və ya hər hansı digər kilsə strukturu “nizamsız vəziyyətdə olan cütllüklərə xeyir-dua vermək ritualını nə nəzərdə tutmalı, nə də təşviq etməlidir. Eyni zamanda, hər hansı bir vəziyyətdə olan və sadə bir xeyir-dua ilə Allahdan kömək diləyən insanlara Kilsənin yaxınlığı üçün maneələr törədilməməli və Kilsənin onlara yaxınlığı qadağan edilməməlidir.  
Həmçinin aydınlaşdırılır ki, “hər hansı bir çaşqınlıq və ya qalmaqalın qarşısını almaq üçün qeyri-müntəzəm vəziyyətdə olan cütlüklər xeyir-dua istədikdə, bu hətta liturgik kitablarda nəzərdə tutulan ayinlərdən kənarda baş versə belə, həmin xeyirdua heç vaxt mülki nikah mərasimlərlə (dövlət qyediyyatı) eyni vaxtda yerinə yetirilə bilməz. 
Həmçinin belə bir xeyir-dua Kilsənin Nikah Ayinində istifadə edilən hər hansı bir liturgik paltar, jest və ya sözlərdən istifadə etməklə həyata keçirilə bilməz. (maddə 39)
 “Həqiqətən də, liturgiyaya xas olan ritual formalar vasitəsilə deyil, Kilsənin ana ürəyinin ifadəsi kimi verilən bu xeyir-dualar vasitəsilə heç nəyi qanuniləşdirmək niyyəti yoxdur, əksinə, öz həyatını Allaha açmaq, daha yaxşı yaşamaq üçün Ondan kömək diləmək, həmçinin Müjdənin dəyərlərinə daha sədaqətlə riayət etmək üçün Müqəddəs Ruha səslənmək niyyəti var”. 
Dördüncü fəslin sonunda (42-45-ci paraqraflar) xatırladılır ki, “Kilsə Allahın Sonsuz Məhəbbətinin Sirridir. Buna görə də, insanın Allahla münasibəti günahla pozulsa belə, o, Peterin tufan zamanı İsaya: “Ya Rəbb, məni xilas et!” deyə nida etdiyi kimi, həmişə Allaha yaxınlaşaraq xeyir-dua diləyə bilər. (Mat. 14:30)” və xeyir-dua istəmək və almaq bəzi hallarda faydalı ola bilər. (maddə 43)


ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system21:40TÜRK BOYLARINDA KAMÇI21:50Президент Молдовы: Наш путь с Румынией общий – наше место вместе в ЕС21:41Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė: „Gimtasis Lazdijų kraštas visada užims dalelę širdies“13:44Xanlar Həmidin yeni şerləri "Ethnoglobus.az"-ın təqdimatında12:59Qarabağ xanlığı və ləzgilər11:21Антропологические материалы из Хошбулага (Азербайджанская Республика)18:08İnqilabçılar diyarı İran20:23Смерть и эволюция человека16:02Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море17:00УРАРТСКАЯ «ДВОРЦОВАЯ КЕРАМИКА» НА ПОСЕЛЕНИИ ХУДУТЕПЕ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)17:0640 yıllık varlık mücadelesi: KKTC dimdik ayakta11:46В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля20:01İSLAM VƏ ƏRƏB DÜNYASININ HƏMAS- İSRAİL MÜHARİBƏSİNƏ MÜNASİBƏTİ14:38ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛЫШСКОГО ЯЗЫКА13:58Чи чIалан куьгьне къатар18:39Влияние Мирзы Фатали Ахундова на судьбу родного народа оказалось безмерным.18:28“EGYPTIAN STATUE”, REVEALED IN THE SOUTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN, IN THE SYSTEM OF ANCIENT CULTURAL AND TRADE RELATIONS12:42Şöhrətpərəstlik bəladır20:14TALIŞ - MUĞAN BÖLGƏSİ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA11:10В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств10:56İsrail -Həmas qarşıdurması və fürsətcil İran14:34Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире14:27Ташкентский саммит: новые перспективы для широкого сотрудничества стран ОЭС14:06Ethnic Russian Men Disappearing in Heartland and Being Replaced by Immigrants, Demographers Say13:58Ashgabat May Soon Follow Baku in Defining Ties with Turkey with the Formula ‘One Nation, Two States,’ Turkish and Russian Commentators Say15:43История жизни героя первой Карабахской войны издана в виде книги в Казахстане15:33Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi: 21. yüzyıl bir Türk yüzyılı olabilir mi?14:01Karabakh victory: Enhanced cooperation in region18:41Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?13:32В Стамбуле состоялся медиа-саммит информагентств тюркских государств14:51На острове Корфу хранятся артефакты культурного наследия Узбекистана12:29Azərbaycanca-haputca lüğət dərc olunub12:23Azərbaycanda "Talış dili" dərsliyi dərc olunub16:06Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие?11:27В Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики11:06Люди по всей Европе тысячелетиями ели «пищу маргиналов»20:32Древние карты Казахского государства показали на выставке17:22В Каратальском районе открыт новый историко-краеведческий музей17:02В Азербайджане продолжаются учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023»19:10Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана19:02«Хезболла» сообщила о новых атаках против Израиля18:56Türkiye’deki kazılarda yeni Hint-Avrupa dili keşfedildi19:46İRAN-AMERİKA MÜHARİBƏSİ19:24Истории казахстанских азербайджанцев19:16Как живут казахи в Азербайджане18:57Байден: Израиль не причастен к удару по больнице в Газе21:28KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?12:49“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranış qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib12:15„Hamasi liidritel pole Gaza jaoks normaalset elu vaja, nemad elavad välismaal.“ Politoloog selgitab, kus on tänase konflikti juured11:26Why has the Gaza ground invasion been delayed since Friday?10:48Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri Nassir Abdul Karim Abdul Rahimin bəyanatı10:40Statement by the Ambassador of the State of Palestine to Azerbaijan Nassir Abdul Karim Abdul Rahim18:02Жители Баку знакомятся с казахской культурой17:57Bakı sakinləri qazax mədəniyyəti ilə tanış olurlar17:51Баку тұрғындары қазақ мәдениетімен танысуда17:57Русский язык в школах стран ЕАЭС и Азербайджана17:50Израиль впервые с 2006 года применил РСЗО в Газе17:41Из каких стран ЕАЭС в Азербайджан чаще всего приезжают туристы18:37Азербайджанская полиция несет службу на пунктах, освобожденных российскими миротворцами в Карабахе18:211941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda xalqın milli özünüdərk prosesinin yüksəlişi və Azərbaycan dilinin mövqeyi18:14Rza Azəri: Mühüm bir sənəd14:26Fələstin Xarici İşlər və Qürbətçilər Nazirliyinin Bəyanatı21:02Труби шофар!!!13:49ХАМАС объявил Израилю войну14:40На Ташкентском кинофестивале состоялся форум культурной организации ТЮРКСОЙ14:24İRANDA KAPİTALİST, YOXSA XALQ HÖKUMƏTİDİR?11:34“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranş qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib.13:30İSLAM İLƏ XRİSTİANLIQ ARASINDA SÜLHÜN ELÇİSİ - ASSİZİLİ FRANSİSK18:57По случаю праздника Середины осени и Дня образования КНР оффшорные беспошлинные продажи в провинции Хайнань составили 426 млн юаней14:21МИД Турции: Организация тюркских государств служит делу мира и стабильности14:08Şuşalı qəhrəman İsrafil İbrahimova həsr olunmuş "Yalnız irəli-4" sənədli filmi nümayiş olunub10:07В Азербайджане издана монография "Этнокультурные сообщества Шахдага: между прошлым и будущим"09:43" Şaxdağın etnomədəni cəmiyyətləri: keçmiş ilə gələcək arasında" adlı monoqrafiya dərc olunub.17:42Peşmerge Kerkük'e geri mi dönüyor?17:23Путь урегулированию на Кипре - принцип двух государств17:15Beynəlxalq radio Qarabağda fəaliyyətə başladı: xəbərlər həm də erməni dilində təqdim ediləcək18:53Президент Байден встречается с премьер-министром Нетаниягу и оказывает на него давление18:24В Анкаре стартовал Фестиваль мировых культур с участием посольств 55 стран20:59Азербайджанцы Молдовы выступают против минного терроризма Армении15:16Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе15:10В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха19:19Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО17:28İmadəddin Nəsimi haqqında İranda tədqiqatlar16:26A Human Rights Report on the Azerbaijani Turks in Iran: April-June 202316:14Минобороны Азербайджана: В Карабахе начаты локальные антитеррористические мероприятия17:09Веха турецко-японской дипломатии: фрегат «Эртугрул»20:20В Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное еврейскому Новому году19:50Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni18:24Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии19:00В Кыргызстане пройдет Конгресс «История тюркских государств»17:25Путин отметил важность реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке13:24Карстовые воронки в Турции: причины их возникновения19:31Президент Алиев принял министров тюркских государств17:53В столице Татарстана продолжается фестиваль мусульманского кино11:2331 Ağustos günü çekilen iki telgraf14:40На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция (Продолжение)14:33На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. «Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков
 2. Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.
 3. Русский праздник Навруз
 4. İranın əsl üzü
 5. Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi
 6. TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI
 7. Qonşun İran olsa
 8. Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür
 9. В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни
 10. Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи
 11. Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение
 12. Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков
 13. Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях
 14. 28 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.
 15. «ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»
 16. Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии
 17. Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи
 18. Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.
 19. ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ
 20. İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ
 21. İRAN ÖZ AMPLUASINDA
 22. С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…
 23. «Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го
 24. Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье
 25. Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане
 26. Что стоит за решением США построить порт в Газе?
 27. LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ
 28. Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»
 29. İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI
 30. Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр
 31. В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки
 32. Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали
 33. Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?
 34. Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях
 35. Китайская философия: влияние на современную культуру и общество
 36. «Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Aprel 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
ГАЛЕРЕЯ