Главная > НАРОДЫ > LƏZGİ QIZI - ЛЕЗГИ РУШ

LƏZGİ QIZI - ЛЕЗГИ РУШ


28-10-2022, 01:43. Разместил: Gulnara.Inanch
Foto:Google
Sədaqət Kərimova

Görkəmli Azərbaycan şairi Hüseyn Arifin "Ləzgi qızı" şeirini çox sevirəm. Səmimiyyətinə, oradakı hisslərin gözəlliyinə və şairin poetik dilinin səlisliyinə görə. Ən başlıcası, böyük şairin sətirlərindən süzülən ləzgi xalqına məhəbbətinə görə. Onu ləzgi dilinə çevirməyimin əsas səbəblərindən biri də elə budur. Əziz dostlar, sevə-sevə etdiyim tərcüməni sizin diqqətinizə çatdırıram. 

HÜSEYN ARİF
LƏZGİ QIZI
O tər yanaqların qızaran zaman,
Süzülə-süzülə gözlərin gülür.
Sanki Şahdağının çəmənzarından
Çiçəklər toplanıb çələng hörülür.
Açanda yaxanı ağ təmiz əllər,
Ağ sinə dağların ağ zirvəsimi?
Çiyninə tökülən qızılı tellər
Payızın qızılı hədiyyəsimi?
Səsini dinlədim çay qırağında
Bu səs şır-şırların şaqraq səsimi?
Ətirli nəfəsin səhər çağında
Şeh dolu çəmənin gül nəfəsimi?
Çəkəndə başına mavi örpəyi,
Mavi gözlərdimi yellənən bu dəm?
Sən göy geyinəndə bu gözəlliyi
Bahara dəyişib, yaza vermərəm.
Gözəllik hərarət, gözəllik atəş,
Gözəllik ilhamdır, ruhdur, diləkdir.
Gözəl qız səmada parlayan günəş,
Torpaqdan boylanan təzə çiçəkdir.
Üzün bozaranda hökmün qətidir
Qəzəb dalğaları qalxar dərindən.
Zəhmli baxışlar sərtdir, itidir,
Ləzgi babaların xəncərlərindən.
Səadət hər ömrə gülməz cahanda
Bilmirəm nahaqsan, bilmirəm haqsan.
Min qəlbi küsdürüb yaralasan da,
Bir qəlbi dindirib oxşayacaqsan.
Zamanın köhləni yeyindən-yeyin.
Başımın üstündən illər ötüşdü.
Heyf ləzgi qızı sənin gəncliyin
Hüseynin qocalan vaxtına düşdü.
ЛЕЗГИ РУШ
Къекьифиз хъуьхъверал гецифайла ал,
Назлудиз килигиз, вилер хъуьрезва.
Шагь дагъдин гатфарив диганвай тӀулал 
Налуди, цуьквери кӀунчIар хразва.
А зериф гъилери ахъаяй яха –
Лацу хур дагъларин лацу кӀукӀ ятIа?
Къизилдин кифер ви, чкӀанвай, ахъа
Зулун савкьват ятӀа, къизилд чӀук ятӀа?
А вацӀун кьере захъ галукьай ви ван 
Яни, лагь, шуршуррин гурлуз къвезвай сес? 
Атирлу нефес ви ятӀа пакаман 
Чиг алай тӀуларин цуькведин нефес?
Кьилел алукӀайла а бишме вили,
Юзазвайд ви вилер ятӀа зар алаз? 
Вилидив диганвай и иервал ви,
Завай дегишиз жеч гатфарихъ галаз.
Иервал чимивал, цIелхемрин сачах,
Иервал илгьамдиз, руьгьдизни тек я.
Иер руш цавара нурар гузвай рагъ,
Чиликай хкатай са таза цуьк я.
Чин элкъвей чӀавуз руш я вун гьукумлу, 
Хъилерни ава вахъ бинедлай кӀеви.
А ви килигунар икьван зегьимлу.
Я лезги бубайрин хенжел хьиз хци.
Бахтлувал кьисмет жеч гьардаз дуьньяда, 
Чидач вун гьахълу ян, гьахьсуз ян суна. 
Агъзур рикӀер хана, авуртӀани тӀа,
Эхирни са рикӀиз туьмерда вуна.
Уьмуьрдин шив физва йигиндай жуьре, 
Йисар къвез, уьмуьрдай йисар алатна. 
Гьайиф хьи, лезги руш, ви жегьил бере 
Гьуьсейнан кьуьзуь тир вахтуна гьатна.
Элкъуьрайди: Седакъет Керимова я

Вернуться назад