Главная > НАРОДЫ > Самед Вургъунан "Азербайжан" шиир лезги чIалаз

Самед Вургъунан "Азербайжан" шиир лезги чIалаз


1-07-2022, 11:36. Разместил: Gulnara.Inanch
Самед Вургъунан "Азербайжан" шиир лезги чIалаз элкъуьрна квев агакьарзава за. Ам гьикI акъатнаватIа? Куь фикирар чириз кIандай.
Самед Вургъун
Азербайжан
Чизва элдиз, вун зи тан я,
Зи къул, зи муг, зи макан я,
Зи хайи диде ватан я!
Къакъуд женни гуьгьуьлни чан?
Азербайжан, Азербайжан!
Зун са аял, вун са диде,
Гьавиляй вун ава рикIе
ГайитIани лув гьи пипIе,
Мад рикI алай муг вун я зи,
Гьам эл, уба, кIукI вун я зи!
ЦIар ягъаз ви дагъларилай,
Гьамга хьтин булахрилай,
Ван хьана заз лап яргъарай
Секинз авахьдай аразар,
Агатрай зав ярар-дустар.
Ви дагъларин кукIушар жив,
Адан бишме лацу тир циф.
Дегь чIавариз ая илиф,
Чир жеч ви гьи яшар ятIа,
Кьилел вуч къал атанатIа.
Вун са къилав меце гьатна,
Йисаралди яцIа гьатна.
Гьар несилдихъ гаф акатна
Вуна хвейи тIвар-ван ава,
Бахтавар я ви руш, ви хва.
Аваз хьурай фирягь тIулар,
Бахтлу йикъар авай гьалар
Лацу чинал чIулав халар
Акваз шиир рикIел къведа,
Кхьинвай зун жаван жеда.
Квахьдач гуьгьуьл, квахьдач цIарар,
Низамияр, Физулияр.
Зи гъил къелем, зи хур чарар,
Лагь жуван гаф, гьавалат я,
Лагьай гьар гаф аманат я.
Элкъуьрайди: Седакъет Керимова
Səməd Vurğun
Azərbaycan
Çox keçmişəm bu dağlardan,
Durna gözlü bulaqlardan!;
Eşitmişəm uzaqlardan
Sakit axan arazları;
Sınamışam dostu, yarı...
El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən,
Anam, doğma vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!
Mən bir uşaq, sən bir ana,
Odur ki, bağlıyam sana:
Hankı səmta, hankı yana
Hey uçsam da yuvam sənsən,
Elim, günüm, obam sənsən!
Fəqət səndən gen düşəndə,
Ayrılıq məndən düşəndə,
Saçlarıma dən düşəndə
Boğar aylar, illər məni,
Qınamısan ellər məni.
Dağlarının başı qardır,
Ağ örpəyin buludlardır.
Böyük bir keçmişin vardır,
Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin.
Düşdün uğursuz dillərə,
Nəs aylara, nəs illərə.
Nəsillərdən nəsillərə
Keçən bir şöhrətin vardır;
Oğlun, qızın bəxtiyardır...
Hey baxıram bu düzlərə,
Ala gözlü gündüzlərə;
Qara xallı ağ üzlərə
Könül istər şeir yaza;
Gəncləşirəm yaza-yaza...
Ölməz könül, ölməz əsər,
Nizamilər, Füzulilər
Əlin qələm, sinəm dəftər,
De gəlsin hər nəyin vardır,
Deyilən söz yadigardır.

Вернуться назад