Главная > НАРОДЫ > SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"

SÜLEYMAN STALSKİ "DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ"-СТIАЛ СУЛЕЙМАН "КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ"


28-05-2024, 15:13. Разместил: Gulnara.Inanch
Sədaqət Kərimova

Bu il ləzgi xalqının böyük oğlu, Dağıstan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, XX əsrin Homeri Süleyman Stalskinin 155 illik yubileyi təntənə iıə qeyd olunacaq. Şairin çox sevdiyim, bütün dövrlər üçün  aktual olan şeirlərindən birini Azərbaycan dilinə tərcüməmdə sizə təqdim etmək istəyirəm, dostlar.

   Лезгийрин тIвар-ван авай камалэгьли, Дагъустандин сад лагьай халкьдин шаир, ХХ асирдин Гомер СтIал Сулейманан 155 йисан юбилей Россиядин хьиз, Къафкъаздин халкьарин тарихдани чIехи вакъиа я.  Вучиз лагьайтIа ада  лезги халкьни Дагъустан, гьакIни Къафкъаз ва советрин уьлкве вири дуьньядиз сейли авуна. Шаирдин зи рикI алай шииррикай сад азербайжан чIалаз элкъуьрнава за, дустар. Ам гила квев агакьарзава за.
SÜLEYMAN STALSKİ
DƏRƏYƏ SU GƏLDİ DEYƏ
Dərəyə su gəldi deyə,
Kürəcən sular yayılmaz.
İbni-həcəri oxuyan
Hər adam alim sayılmaz.
Yersiz danışıb qızandan,
Doğrunu əyri yozandan,
Fitnə kağızı yazandan
Kamallı bir iş duyulmaz.
Pitik yazıb aldadana,
Bel bağlama hər nadana
Dili bəzən bal dadana
Heç hünərli nər deyilməz.
Xain istər mərdi əyə,
Düşmən basar haya-küyə,
Bir dəfə səhv etdi deyə,
Mərd adam namərd sayılmaz.
Arıqdısa əgər ayğır,
Yük dartırsa tez-tez ağır,
İstəsən lap eşşək çağır,
Yəhərə palan deyilməz.
Ay Süleyman, deyim kəsə,
Fikir ver yaxşıya, pisə,
Hər yekəpər, zırpı kəsə
Namuslu insan deyilməz.
Tərcümə etdi: Sədaqət Kərimova
СТIАЛ СУЛЕЙМАН
КlАМУ САДРА СЕЛНА ЛУГЬУЗ
КӀаму садра селна лугьуз,
Куьрда кьван ятар жедай туш,
Ибну-Гьажар кӀелна лугьуз,
Гьардал алим тӀвар жедай туш.
КӀуфал атай-татай рахаз,
ЧӀуруд ийиз акваз-акваз,
Кхьидайдахъ фитнед кагъаз
Гьич камаллу кар жедай туш.
Алдатмишиз кхьиз птик,
Кутур лугьуз ам михьи цик,
Ширин гафар хьунал мецик,
Ахьтиндахъ гьунар жедай туш.
Хаинари рум гуналди,
Мидяяр пис рахуналди,
Садра хата кар кьуналди,
Намуслуд санкӀар жедай туш.
Жендек бицӀи бязи балкӀан,
Тай ийиз жеч гьич ам ламран.
Винел хьунал парар залан,
Ламрак хьиз кӀаркӀар жедай туш.
Фагьум ая на, Сулейман,
Гуьзет ийиз писни-хъсан,
Гьар са жендек хьунал кьакьан,
Намусдиз пайгар жедай туш.

Вернуться назад