Главная > НАРОДЫ > Çılə id

Çılə id


20-12-2023, 19:12. Разместил: Gulnara.Inanch

Foto:Google

Cəmol Lələzo

Xəş oməş bə çəmə yurd,ha Şəbi- Yelda,xəş oməş!
Oməcəğın ve şomon  bəsə zımsoni vəş oməş !
Kardə hurəc toyki səpe,yarəjə karde əvı,
Əhli- Hurmuz bə kəson kardə ilhomin,kəş oməş!
Iştıku tarsedənim,veyən vardəş voə- voş,biyə,
Bə poki,pokizəti,bə xəşəti tı bəş oməş!
Iştı bətnədə hıtə ovşum,həşi,xosə bohor,
Veyən tı sardiş anə,bə jimoni otəş oməş!
Çilə İd,ha yolə bo,mərdiş,səxa dıyoş,zındəm,
De pokə niyəti bəştə məclis kəşbəkəş oməş!
Noəme bə sufrə zımostoni, barışdım  çəy tami,
Sutniəme şamon de dastə,bı ruji tı çəş oməş!
Cəmol, bə  sufrə dəvoştə çand qılə neməti- con,
Bakam bə  sufrə həmə seymoni çok  çəşəş,oməş!
Вернуться назад