Главная > ЭТНОПОЛИТИКА > YAHUDİ DİASPORASI İLETİŞİM STRATEJİSİ: ABD ÖRNEĞİ

YAHUDİ DİASPORASI İLETİŞİM STRATEJİSİ: ABD ÖRNEĞİ


5-09-2021, 11:19. Разместил: 1combats
Ömer YETKİN 


 Tez Yöneticisi:Prof. Dr. Tayyar ARI


T.C. BAŞBAKANLIK   Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı


Uzmanlık Tezi  ÖZET

Belirli bir kurum veya kuruluşun iletişim stratejisini ele almak ve anlamak çok daha kolay ve somut bir meseleyken, Yahudi Diasporası gibi binlerce yıl önce ortaya çıkmış, çeşitli tarihsel süreçlerden geçmiş, bugün dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış milyonlarca birey ve çok çeşitli insan kümeleri, kurum ve kuruluşlardan oluşan bir yapının ortak iletişim stratejisini tespit etmek çok daha karmaşık bir durum arz etmektedir. Bu tespit için aynı zamanda Yahudi Diasporasının tarihsel gelişiminin ve kapitalizmin öncü ülkesi ABD’de bulunan başat kuruluşlarının iyi analiz edilmesi gerekmektedir.

Bunun için bu çalışmada öncelikle iletişim unsurları dikkate alınarak tarihsel süreç içerisinde Yahudi Diasporası ele alınmıştır. Ardından ABD’de Yahudi Diasporasını temsil eden başlıca kuruluşlar, iletişim stratejisi bağlamında incelenmiştir. Bu incelemelerden sonra ABD’de Yahudi Diasporasının etkili iletişim yetisine katkı sunan siyaset, medya ve sinema araçları ele alınarak genel iletişim stratejisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Neticede, Yahudi Diasporası İletişim Stratejisi yazılı ve somut bir olgu olmasa da, Diaspora bünyesindeki yapılar tarafından birbirini tamamlayan biçimde, ahenk ve başarıyla uygulanmakta olan genel bir stratejinin varlığından bahsetmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Yahudi Diasporası, İletişim, Strateji, ABD, Amerikalı Yahudi, Kuruluş, Siyaset, Medya, Sinema, Hollywood.

Ömer YETKİN tarafından hazırlanan YAHUDİ DİASPORASI İLETİŞİM STRATEJİSİ adlı uzmanlık tezi tüm olaraq burada:


Вернуться назад