Главная > АНАЛИТИКА > KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?

KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?


17-10-2023, 21:28. Разместил: Gulnara.Inanch
Foto:google
İran fəxrlə elan edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun 2022-ci il üçün ölkələrin Ümumi Daxili Məhsuluna(ÜDM) dair  hesabatında İranın bir pillə irəliləyərək 21-ci yerdə qərarlaşdığı öz əksini tapmışdır. Həmin il İranda 1.6 trilyon dollar dəyərində daxili məhsul istehsal edilmişdir.
Birinci yerdə  30 trl.dollarla Çin durur.
Bu sıralamada 11-ci yerdə   3.4trilyon dollarla  Türkiyə durur. 
İranla Türkiyənin əhalisinin sayı(80 mln.dan çox) təqribən bərabərdir.İranın ərazisi(1.6 mln kvadrat km.) Türkiyənin ərazisindən(0.8 mln.kvadrat km) iki dəfə çoxdur. Cədvəldən göründüyü kimi isə Türkiyənin ÜDM İranın ÜDM 2 dəfədən çoxdur.Türkiyə sıralamada da İrandan iki dəfə irəlidə durur.
Burada onu da xatırlatmaq olar ki, İran  neft və qaz ehtiyatlarına görə dünyada ikinci -üçüncü yerdə durduğu halda, Türkiyə həmin ehtiatlardan, demək olar ki, məhrumdur.
YAŞASIN  TÜRKİYƏ!

Vidadi Mustafayev


Вернуться назад