Ethnoglobus » РЕЛИГИЯ » Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır

Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır

image

Bəhailik müasir dünyanın çağırışlarına cavab verən, dinamik və müasir bir dindir. Gəncliyinə baxmayaraq uyğun aqressivliyi və impulsivliyi müşahidə olunmur.  Bu amillər isə bəhailiyi dindən daha çox fəlsəfə anlayışına şamil etməyə imkan verir. Bu mənada yaranan sualları araşdırmaq üçün 

Ethnoglobus.az analitik resursunun Bəhai Dini İcmasının İctimai Əlaqələr Ofisinin koordinatoru, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Azər Cəfərov ilə eksklüziv müsahibəsini oxucularımıza təqdim edirik.

 

Müsahibəni hazırladı:Gülnara İnanc

 

 

-Müasir dövrün mövcud çağırışları fonunda Azərbaycanda bəhailərin sosiallaşması prosesi necə gedir?

 

- Azərbaycanda bəhailərin sosiallaşması ilə bağlı problem yoxdur. Onlar bütün dövrlərdə yaşadıqları ölkənin sosial – fəal üzvləri olublar. XX əsrin əvvəllərində bəhailər Bakıda xeyriyyə cəmiyyətləri yaradaraq ətraf cəmiyyətə yönəlmiş xeyriyyəçilik işlərini həyata keçiriblər. İcmamız üzvi, tanınmış mesenat, milyonçu Ağa Musa Nağıyevin gördükləri işlər və cəmiyyətin mənəvi problemlərini öz əsərlərində işıqlandıran görkəmli şair və şəxsiyyət Hüseyn Cavidin fəaliyyəti xüsusi söhbətin mövzusudur. Müasir dövrdə də bəhailər cəmiyyətin ayrılmaz hissəsidir və daim Azərbaycan cəmiyyətinin sosial həyatında fəal iştirak etməyə can atırlar, onun mənəvi bə maddi tərəqqisinə töhfələrini verirlər. İcmamız Azərbaycanda multikultural mədəniyyətin və tolerant mühitin yaradılması, ailə institutunun möhkəmləndilməsi, qadın-kişi bərabərliyinin irəlilədilməsi, yeniyetmə və gənclərin intellektual və mənəvi inkişafı ilə bağlı proqramların həyata keçirilməsində və digər məsələlərdə hökumət və qeyri-hökümət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. Bəhailər məhəllə layihələrindən tutmuş dövlət səviyyəsində həyata keçirilən tədbirlərə kimi proqramlarda iştirak etməyə və öz təmənnasız yardımlarını göstərməyə çaslışırlar. 

 

- Bəhailər haqda mövcud əsas stereotiplər hansıdır ?

 

- Tarixi aspektdə götürdükdə bu cür stereotiplər həmişə olub: XIX əsrin 40-50 ci illərindən ta Cümhuriyyət dönəminə kimi “dönük”, “bidət”, Sovet dönəmində “xirda burjua ideologiyasının daşıyıcıları”, “sovet ideologiyasının düşmənləri” və digərləri. Keçən əsrin 80-ci illərin sonlarında, və  müstəqilliyimiz ilk illərində də bəzi stereotipləri var idi: “missioner təşkilat”, “qeyi-ənənəvi dini hərəkat” kimi ifadələrə mətbuat səhifələrində rast gəlmək mümkün idi. Bu günkü həyatımızda stereotiplərə, demək olar ki, rast gəlmirik. Dövlət orqanları və vətəndaş cəmiyyəti Bəhai icması və onun fəaliyyətləri haqqında kifayət qədər məlumatlıdır. 

 

 

- Bəhailikdə qapalılıq və məxfilik müşahidə olunur. Bu qapalılığın səbəbi nədir?

 

-Əksinə, dünyanın hər bir yerində Bəhai icmaları açıq icmalar və yaşadıqları cəmiyyətin sosial həyatında fəal iştirak edən qruplar kimi tanınırlar. Bu bütün dövrlərdə belə olub. Bizim Beynəlxalq qurumlarımız planetimizdə sülhü, qlobal eko­logiya və insan haqlarını qorumaq, xalqların sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaq məqsədilə BMT-nin bir sıra orqanları- EKOSOS, YUNİSEF, YUNEP ilə əməkdaşlıq edir. Birliyin BMT-nin Nyu-York və Cenevrədəki qərargahlarında, o cümlədən Nayrobidə  Ətraf mühitə dair Proqramında nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir. Bəhai icmaları (hazırda dünyanın 234 ölkəsində bəhai icmaları mövcuddur) hər il öz ölkələrinin sosial-iqtisadi inkişafına nail olmaqdan ötrü 1600 -dən çox  iri miqyaslı layihələr həyata keçirirlər. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycanda təqiblərin tuğyan etdiyi dövrlərdə icmalarımız öz üzvlərini qorumaq məqsədilə fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq məcburiyyətində olubdur. Sovet dönəminin 30-cu illərində, həmçinin 40-50-ci illərdə, bəhai icmasının 38 üzvinin güllələnməsi və ya həbs yerində nəmalum səbəbdən dünyasını dəyişməsi, ailələrin Azərbaycandan sürgün olunması bəhai icmalarının genş fəaliyyətinə imkan vermədiyi üçün belə bir qapalılıq təəssüratı yaranmışdı. 1989-cu ildən etibarən bəhai icmaları nisbətən normal fəaliyyətini bərpa etmişdir. İcmanın qapıları dinindən, etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamının üzünə açıqdır. Biz hamını bizim sosial proqramlarda iştirak etməyə dəvət edirik.

 

- Bəhailər siyasi ambisiyalar daşımırsa, bu, onların siyasi baxışlarının olmaması deməkdirmi, yaxud bəhai siyasi karyera qurmaq istərsə, o nə etməlidir?

 

-Bəhailər siyasətə qoşulmur, siyasi disputlarda iştirak etmir, heç bir siyasi qüvvəni dəstəkləmir, siyasi mahiyyət daşıyan qurumlarda karyerə qurmurlar. Onlar öz fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikasının Konsitututsiyası və onun qanunvericiliyi əsasında həyata keçirirlər. Bununla belə, Azərbaycan cəmiyyətinin tam hüquqlu üzvi kimi bəhailər ölkəmizdə baş verən ictimai, iqtisadi və siyasi prosesləri diqqətlə izələyirlər. Bizim “siyasi baxışımız” – Azərbaycan cəmiyyətinin birliyi, təhsil və mədəniyyətimizin inkişafı, Respublikamızın dünyanın ən yüksək inkişaf etmiş ölkələri arasında layiqli yerini tutmasıdır. Bu məqsədlərin həyata keçməsindən ötrü hansısa siyası partiyanın üzvi olmaq, “siyasi yollarla” getmək və siyasi karyera qurmaq lazım deyildir. Bizim bütün fəaliyyətlərimiz – maarifçilikdən, Azərbaycan cəmiyyətinin mənəvi inkişafı yolunda çalışmaqdan ibarətdir.

 

-Bəhailiyin vətəni olan İranda dindaşlarınızın durumu haqda nə deyə bilərsiz?

 

- İran Bəhai dininin vətənidir. Dünyanın heç bir ölkəsində bəhailər İrandakı kimi qəddar münasibətlə üzləşməyiblər. Yarandığı gündən yaşadığımız günlərə kimi bu dinin ardıcıllarına qarşı təqiblər istər Qacaqlar, istər Pəhləvilər, istərsə də indiki  rejim dövründə arası kəsilmədən davam etmişdir.  1979-cu il İslam inqilabından sonra təqiblər daha ciddi və sistematik şəkil almışdır: 200 nəfərdən çox bəhai qətlə yetirilmiş, minlərlə bəhai həbsxanaya atılmış və ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır. Bəhailər ən elementar insan hüquqlarından – Ali təhsil almaq, dövlət idarələrində işləmək, bankdan kredit görütmək, sərbəst biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququndan və s. məhrum edilmişlər. Hazırda yüzlərlə bəhai ağır həbsxana həyatını yaşayır.

 

İran höküməti 2022-ci ilin iyun-avqust aylarında bəhai icmasını zəiflətmək və son nəticədə dağıtmaq məqsədilə yeni kampaniyaya start vermişdir. Bütün ölkə boyu, İranın şəhər və kəndlərində bəhailərin kütləvi şəkildə döyülməsi, həbsə alınması, evlərinin talan edilməsi və uçurdulması həyata keçirilir. 

 

Acınacaqlısı odur ki, dogma vətənində yaşayasan, özünü xalqın bir hissəsi hesab edəsən, səni əhatə edən insanları sevib və yaşadığın cəmiyyətin tərəqqisi naminə təmənnasız nəsə etmək arzusunda olasan, amma bu istəyin müqabilində ölkənin hüquqsuz vətəndaşına çevriləsən, söyüləsən, döyüləsən və “düşmən” sayılasan.  Bu, həqiqətən çox üzücüdür.

- Sıravi iranlılar iqtidarın bəhailərə qarşı təzyiqlərində iştirak edirmi?

 

- Qacarlar və Pəhləvilər dönəmində və İslam inqilabından sonra ilk illərdə İran cəmiyyətinin dindar seqmenti dövlətin anti-bəhai siyasətinə dəstək verirdi. Talanlar və bəhai qəbiristanlıqlarının dağıdılması mollaların fətvası və sadə insanların fəal iştirakı ilə həyata keçirilirdi. Hazırda bu cür kütləvi halları müşahidə etmirik. Əksinə son illər İran cəmiyyətinin tanınmış ziyalıları, hətta sadə insanlar və bəzi din xadimləri İran hökuməti tərəfindən bəhailərin təqib olunması və onlara qarşı aparılan ayrı-seçliki siyasətinə öz haqq səslərinin qaldırmağa başlamışlar.

 

- Bəhai icmaları İsraildə mərkəzləşən Dünya Ədalət Evindən gələn qərarlarla idarə olunur. Bu halda İran hakimiyyəti bəhai amilini özünə qarşı təhlükə olaraq görməsində haqlı deyilmi?

 

- Sualın qoyuluşuna bir qədər aydınlıq gətirmək istərdim. Təmiz dinin özünün funksiyası var və buna siyasi baxışla yox, məhz dinin özünün sivilizasiya quruculuğunda və insanların həyatındakı rolu nöqteyi-nəzərindən baxmaq lazımdır. Bəhai dini tarixdə mühüm rol oynamış böyük dini sistemlərin davamı kimi, bu gün bəşəriyytin qarşılaşdığı problemlərin həlli yollarına işıq salır. Ona bu cəhətdən baxmaq daha doğru olardı. Həqiqi din heç vaxt insanlığın əsl maraqlarına təhlükə ola bilməz. Bəlkə bu gün nəinki bir ölkənin, ümumiyətlə, bəşəriyətin problemlərinin səbəbləri üzərində düşünmək və sosial təkamül, dinin insan həyatında rolu barədə düşünmək daha faydalı olardı. Həqiqi din bir xalqın xeyrinə,   digərinin ziyanına ola bilməz. Dünyadakı bəhai icmaları dünya mərkəzi kimi Bəhai Dininin ali ruhani və inzibati orqanı – Ümümdünya Ədalət Evinə bağlıdır, lakin hər bir ölkədə olan bəhai icmalarının özlərinin idarətetmə strukturu vardır.  İsrail dövlətinin ərazisində yerləşsə də, onun nə İsrail dövləti, nə də Yəhudiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əvvəla, bəhai dini indiki İsrail ərazisində 1868-ci ildən mövcuddur, İsrail dövləti isə 1948-ci ildə yaradılmışdır. İkincisi, Bəhai dinin ən əhəmiyyətli və vacib prinsipi siyasətə qoşulmamaq və yaşadığı ölkənin qanunlarına tabe olmaqdır. Əslində İran hakimiyyəti bunu çox yaxşı bilir və Bəhai Mərkəzlərinin israil ərazisində yerləşməsini bəhanə gətirərək ölkə daxilində onlara qarşı aparılan təqiblərə haqq qanazdırmağa çalışır. 

 

-Tehran-Bakı münasibətlərindəki hələ də davam edən gərginlik İranda və Azərbaycanda yaşayan bəhailərə qarşı təzyiqlərdə rol oynayırmı?

 

-Azərbaycanda və İranda Bəhailərə münasibət 180 dərəcə fərqlidir. Azərbaycan insan haqlarının, xüsusən də əqidə azadlıqlarının gözləndiyi ölkədir. Bu, Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasında və qanunlarında öz əksini  tapmışdır. Bütün fəaliyyətlərimiz açıq şəkildə, məhdudiyyət qoyulmadan həyata keçirilir. Mərkəzlərimiz hamının üzünə açıqdır. İranda isə vəziyyət, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, bu cəhətdən olduqca acınacaqlıdır. Bununla belə  Azərbaycanla İran arasında gərginliyin artmasının İrandakı dindaşlarımızın onsuz da ağır olan həyatına hansı təsir qoduğunu demək çətindir. Həm də İran bəhailəri etnik baxımdan rəngarəngdir. Bəhailər bütün dünya olduğu kimi, İranda da hanısısa etnik və ya sosial qrupa bağlı deyillər. Hazırda dünya miqyasında bəhailər 2100 millət, xalq və etnik qrupa mənsub 10 milyon insanı bir­ləşdirir. İranda bəhailər müxtəlif millətlərə və etnik qruplara mənsub 500 min insanın birləşdirən ən böyük dini azlıq hesab edilir.

 

- Müşahidələrimə görə hazırda bəhailiyin öyrədilməsi  müasir elmlərə və çağırışlara əsaslanır. Bunu necə şərh edərsiz?

 

- Bəhai dini təliminə görə, insanın təlim-tərbiyəsi üç sütun üzərində təşəkkül tapmalıdır: ruhani, intektual və fiziki tərbiyə. İnsan Sivilizasiyası ruhani transformasiyadan keçməklə, elmi biliklərin və texnologiyaların tərəqqisi yolu ilə getməlidir. Həzrət Bəhaullah buyurur ki, “bütün insanlar daim inkişafda olan Sivilizasiyanı irəlilətməkdən ötrü yaradılmışlar”. Ona görə də insan cəmiyyətinin inkişafını ləngidən bütün dini, etnik, cinsi, irqi, sosial təəssübkeşlik və önyarğılar aradan qaldırılmalıdır. İnsan cəmiyyəti bir qanadı elm, digər qanadı din olan quşa bənzəyir. Quş bir qanadı ilə uça bilmədiyi kimi Bəşəriyyət də yalnız din və ya ya yalnız elmə əsaslanıb inkişaf edə bilməz. O, yalnız dini əlində tutub irəli getsə, fanatizm və cəhalət qaranlığına düşəcək, yalnız elm yolu ilə getsə, materialzm və mənəviyyatsız bataqlığında batacaq. Hər iki qanad – Elm və Din eyni qüvvə ilə çalışan zaman Bəşəriyyət indiyənə kimi görünməmiş inkişaf əldə edəcək, dünyamız indikində qat-qat yüksək maddi və mənəvi rifaha çatacaq.

 

 

 

ДРУГИЕ НОВОСТИ
ВСЕ НОВОСТИ
19:52«Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?13:46Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях09:13Китайская философия: влияние на современную культуру и общество09:07Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали09:02Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?20:17Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи18:15İranın əsl üzü22:59В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки19:43ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ18:54İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI12:33«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го14:13Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»13:19Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр18:13LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ11:13Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.21:38Что стоит за решением США построить порт в Газе?19:06İRAN ÖZ AMPLUASINDA20:44Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье20:15Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi20:25С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…21:58«ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»21:12TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI22:59В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни18:03Qonşun İran olsa12:35«Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков11:30Русский праздник Навруз19:28Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.13:41Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях13:18Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане20:55Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение00:1528 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.16:24İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ16:18Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи16:41Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür16:05Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии17:50Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков14:06Англо-аргентинский территориальный спор вновь стал актуальным13:48İKİ TƏBRİZ ÜSYANI16:42Искусственно деформированный череп из некрополя Кухуроба22:02Ильхам Алиев: Тюркский мир - это наша семья21:50SEPAH MƏNTİQİ18:49İRAN DÜŞMƏNLƏRƏ “KİŞ(ŞAH)” DEYİB, “MAT” ETDİ16:31Турецкие ученые: Рост числа айсбергов в Южном океане - свидетельство изменения климата16:49ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ ЛЮБВИ16:37Почему Караван идет, ... или oбращение к российским ученым09:01Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности09:00Узбекистан укрепляет основы политической стабильности, укрепляя межэтническое согласие и дружественную обстановку в Центральной Азии16:03Слово о Великом Устаде кумыкского народа15:04Праздник Саде в Иране: победа над силами тьмы, мороза и холода18:36Сагаалган (Цаган Сар) 2024: история и традиции буддийского праздника18:13Президент Монголии издал указ о продвижении музыкального инструмента морин хуур14:50Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 140 (I yazı): Rəsulzadə və İran inqilabı11:28İran’da Türk Kimliği10:22Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mavi Vatan’daki önemi nedir18:49გულნარა ინანჯის ცხოვრება საზღვრების გარეშე08:52KİÇİK ÇİLLƏ –YALQUZAQ ayı başlayır18:33Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (ЧастьIII)18:20Будет снят узбекско-азербайджанский фильм о Максуде Шейхзаде13:33LAZLAR KİMDİR?18:41В античном городе Дара в Турции найден канал возрастом 1500 лет13:37Фильм иранских режиссеров номинирован на премию «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля17:12Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней (Часть II)16:50Отношения Ирана и России: от исламской революции до наших дней ( I часть)18:22Традиционные шоу в лесу баобабов в Сенегале предлагают туристам красочные фрагменты культуры страны18:42Первая пилотируемая космическая миссия - национальная гордость Турции15:38Страны Центральной Азии заявили о поддержке принципа «одного Китая»14:07Как талибы уничтожают память о самом известном полевом командире хазарейцев17:44RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 2.17:42RƏSULZADƏ – 140 “II Beynəlxalq Rəsulzadə Qiraətləri” 1.14:50Власти Казахстана исключили «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций13:09Azər Cəfərov: Müasir İran cəmiyyəti iqtidarın bəhailərə qarşı talan və təzyiqlərinə qatılmır22:00İranda "Aşıqlar incəsənət ensiklopediyası"nın təqdimat mərasimi olacaq22:32В Украине ПЦУ впервые отмечает Рождество 25 декабря – а не 7 января11:29Gazze'deki savaşın Doğu Akdeniz'deki gaz sahalarının gelecekteki gelişimi üzerinde uzun vadeli sonuçları olabilir11:20Лефкоша отреагировала на шаги Южного Кипра по «Национальному морскому пространственному планированию»18:39İran milli kimliyində fars dili üçün yaranan təhlükə22:16Более 19,4 тысячи этнических казахов получили статус кандаса с начала года12:59TÜRKLERDE GÜNEŞE SAYGI: ÇİLE GECESİ19:31Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением19:21Доходы Монголии от туризма впервые составили $1 млрд19:12Çılə id19:06“QARAQIŞ”, YƏNİ “BÖYÜK ÇİLLƏ” BAŞLAYIR20:28Pope Francis approves Catholic blessings for same-sex couples, but not for marriage20:04Papa Fransisk eyni cinsli izdivaclara İCAZƏ VERMƏYİB19:03Навруз как феномен мировой культуры. Часть II19:02Навруз как феномен мировой культуры. Часть I19:00Еврейская культура не всегда была ответом на нееврейскую культуру18:45Mossad's assassination threat and the reaction of Turkish intelligence16:30Vision of ‘Türkiye's century’: Türkiye as a system-building actor16:10В Москве прошла конференция: «Народы Молдовы в России - дружба на века».18:25Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor16:10Sovet-İran danışıqlarının müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması12:24В турецкой Конье чтят наследие великого поэта-мистика «Мевляны»12:19Никто из официальных лиц и спортивных чиновников России и Беларуси на Олимпиаду не будут приглашены16:15Узбекистан устремлен к «зеленой» экономике16:08Обеспечение конституционных прав граждан - основной вектор реализации социальной политики Узбекистана15:57Конституционные основы развития свободной рыночной экономики в Узбекистане15:46Усиление конституционных основ деятельности национальных институтов по правам человека в Узбекистане15:30Конституция Узбекистана в новой редакции — правовая основа устойчивого развития18:24Enhancing the Guarantees of Human Rights Protection in the New Constitution of Uzbekistan18:16Усиление гарантий защиты прав человека в новой Конституции Узбекистана11:13Uzbekistan is fortifying the foundations of political stability by strengthening interethnic harmony and friendship in Central Asia11:04Uzbekistan is creating a new national public security system21:40TÜRK BOYLARINDA KAMÇI21:50Президент Молдовы: Наш путь с Румынией общий – наше место вместе в ЕС21:41Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorė Renata Rudienė: „Gimtasis Lazdijų kraštas visada užims dalelę širdies“13:44Xanlar Həmidin yeni şerləri "Ethnoglobus.az"-ın təqdimatında12:59Qarabağ xanlığı və ləzgilər11:21Антропологические материалы из Хошбулага (Азербайджанская Республика)18:08İnqilabçılar diyarı İran20:23Смерть и эволюция человека16:02Захватчики "Галактики": станут ли хуситы новой военной силой в Красном море17:00УРАРТСКАЯ «ДВОРЦОВАЯ КЕРАМИКА» НА ПОСЕЛЕНИИ ХУДУТЕПЕ (АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА)17:0640 yıllık varlık mücadelesi: KKTC dimdik ayakta11:46В Тегеране спорят о вариантах участия в войне против Израиля20:01İSLAM VƏ ƏRƏB DÜNYASININ HƏMAS- İSRAİL MÜHARİBƏSİNƏ MÜNASİBƏTİ14:38ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ТАЛЫШСКОГО ЯЗЫКА13:58Чи чIалан куьгьне къатар18:39Влияние Мирзы Фатали Ахундова на судьбу родного народа оказалось безмерным.18:28“EGYPTIAN STATUE”, REVEALED IN THE SOUTH-EASTERN REGION OF AZERBAIJAN, IN THE SYSTEM OF ANCIENT CULTURAL AND TRADE RELATIONS12:42Şöhrətpərəstlik bəladır20:14TALIŞ - MUĞAN BÖLGƏSİ ARXEOLOJİ TƏDQİQATLARDA11:10В Таджикистане официально и одновременно работают посольства двух афганских правительств10:56İsrail -Həmas qarşıdurması və fürsətcil İran14:34Институт Гэллапа признал Таджикистан самой безопасной страной в мире14:27Ташкентский саммит: новые перспективы для широкого сотрудничества стран ОЭС14:06Ethnic Russian Men Disappearing in Heartland and Being Replaced by Immigrants, Demographers Say13:58Ashgabat May Soon Follow Baku in Defining Ties with Turkey with the Formula ‘One Nation, Two States,’ Turkish and Russian Commentators Say15:43История жизни героя первой Карабахской войны издана в виде книги в Казахстане15:33Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi: 21. yüzyıl bir Türk yüzyılı olabilir mi?14:01Karabakh victory: Enhanced cooperation in region18:41Южно-Китайское море: новый зигзаг конфронтации?13:32В Стамбуле состоялся медиа-саммит информагентств тюркских государств14:51На острове Корфу хранятся артефакты культурного наследия Узбекистана12:29Azərbaycanca-haputca lüğət dərc olunub12:23Azərbaycanda "Talış dili" dərsliyi dərc olunub16:06Большая Евразия и Великий Туран: возможно ли взаимодействие?11:27В Китае открылся футуристичный Музей научной фантастики11:06Люди по всей Европе тысячелетиями ели «пищу маргиналов»20:32Древние карты Казахского государства показали на выставке17:22В Каратальском районе открыт новый историко-краеведческий музей17:02В Азербайджане продолжаются учения «Мустафа Кемаль Ататюрк - 2023»19:10Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлы» на юге Ливана19:02«Хезболла» сообщила о новых атаках против Израиля18:56Türkiye’deki kazılarda yeni Hint-Avrupa dili keşfedildi19:46İRAN-AMERİKA MÜHARİBƏSİ19:24Истории казахстанских азербайджанцев19:16Как живут казахи в Азербайджане18:57Байден: Израиль не причастен к удару по больнице в Газе21:28KİMİN ƏRAZİSİ, KİMİN İQTİSADİYYATI DAHA BÖYÜKDÜR?12:49“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranış qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib12:15„Hamasi liidritel pole Gaza jaoks normaalset elu vaja, nemad elavad välismaal.“ Politoloog selgitab, kus on tänase konflikti juured11:26Why has the Gaza ground invasion been delayed since Friday?10:48Fələstin Dövlətinin Azərbaycan Respublikasındakı Səfiri Nassir Abdul Karim Abdul Rahimin bəyanatı10:40Statement by the Ambassador of the State of Palestine to Azerbaijan Nassir Abdul Karim Abdul Rahim18:02Жители Баку знакомятся с казахской культурой17:57Bakı sakinləri qazax mədəniyyəti ilə tanış olurlar17:51Баку тұрғындары қазақ мәдениетімен танысуда17:57Русский язык в школах стран ЕАЭС и Азербайджана17:50Израиль впервые с 2006 года применил РСЗО в Газе17:41Из каких стран ЕАЭС в Азербайджан чаще всего приезжают туристы18:37Азербайджанская полиция несет службу на пунктах, освобожденных российскими миротворцами в Карабахе18:211941-1946-cı illərdə Cənubi Azərbaycanda xalqın milli özünüdərk prosesinin yüksəlişi və Azərbaycan dilinin mövqeyi18:14Rza Azəri: Mühüm bir sənəd14:26Fələstin Xarici İşlər və Qürbətçilər Nazirliyinin Bəyanatı21:02Труби шофар!!!13:49ХАМАС объявил Израилю войну14:40На Ташкентском кинофестивале состоялся форум культурной организации ТЮРКСОЙ14:24İRANDA KAPİTALİST, YOXSA XALQ HÖKUMƏTİDİR?11:34“Milli-mənəvi dəyərlərin və ictimai davranş qaydalarının təbliği” mövzusunda tədbir keçirilib.13:30İSLAM İLƏ XRİSTİANLIQ ARASINDA SÜLHÜN ELÇİSİ - ASSİZİLİ FRANSİSK18:57По случаю праздника Середины осени и Дня образования КНР оффшорные беспошлинные продажи в провинции Хайнань составили 426 млн юаней14:21МИД Турции: Организация тюркских государств служит делу мира и стабильности14:08Şuşalı qəhrəman İsrafil İbrahimova həsr olunmuş "Yalnız irəli-4" sənədli filmi nümayiş olunub10:07В Азербайджане издана монография "Этнокультурные сообщества Шахдага: между прошлым и будущим"09:43" Şaxdağın etnomədəni cəmiyyətləri: keçmiş ilə gələcək arasında" adlı monoqrafiya dərc olunub.17:42Peşmerge Kerkük'e geri mi dönüyor?17:23Путь урегулированию на Кипре - принцип двух государств17:15Beynəlxalq radio Qarabağda fəaliyyətə başladı: xəbərlər həm də erməni dilində təqdim ediləcək18:53Президент Байден встречается с премьер-министром Нетаниягу и оказывает на него давление18:24В Анкаре стартовал Фестиваль мировых культур с участием посольств 55 стран20:59Азербайджанцы Молдовы выступают против минного терроризма Армении15:16Антитеррористическая операция Азербайджана в Карабахе15:10В Евлахе завершилась встреча представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха19:19Туранские пустыни включены в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО17:28İmadəddin Nəsimi haqqında İranda tədqiqatlar16:26A Human Rights Report on the Azerbaijani Turks in Iran: April-June 202316:14Минобороны Азербайджана: В Карабахе начаты локальные антитеррористические мероприятия17:09Веха турецко-японской дипломатии: фрегат «Эртугрул»20:20В Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное еврейскому Новому году19:50Türk-Japon diplomasisinin miladı: Ertuğrul Fırkateyni18:24Ильхам Алиев рассказал о новой сфере сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии19:00В Кыргызстане пройдет Конгресс «История тюркских государств»17:25Путин отметил важность реализации масштабных проектов на Дальнем Востоке13:24Карстовые воронки в Турции: причины их возникновения19:31Президент Алиев принял министров тюркских государств17:53В столице Татарстана продолжается фестиваль мусульманского кино11:2331 Ağustos günü çekilen iki telgraf14:40На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция (Продолжение)14:33На матрице истины:Родословная армян и урартийская концепция
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 1. «Новруз» и «Эргенекон» в понимании наших предков
 2. Alagöz kəndində XIII əsrə aid Yəhudi (Xəzər?) qəbiristanlığı.
 3. Русский праздник Навруз
 4. İranın əsl üzü
 5. Fransanın İrana qarşı tarixi düşmənçiliyi
 6. TATAR XALQININ BAHAR BAYRAMLARI
 7. Qonşun İran olsa
 8. Novruzun ilk çərşənbəsi - Su çərşənbəsi günüdür
 9. В Баку состоялся Фестиваль татарской кухни
 10. Экологи: Афганский канал Кош-Тепа ударит по водоснабжению всех стран в бассейне Амударьи
 11. Армения, созданая как антиосманский и антиперсидский проект для современной России полностью утратил свое значение
 12. Айдар - особая традиция в Казахстане сохранять прядь волос на макушке у мальчиков
 13. Мэрцишор – мартовское очарование. О празднике, его символе, исторических находках, легендах и традициях
 14. 28 февраля отмечается Всемирный день татарской кухни.
 15. «ТРАДИЦИОННЫЕ КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ ТАТАРСКОГО НАРОДА»
 16. Казахстан превратился в важного торгового партнера ЕС в Центральной Азии
 17. Межэтнические брачные союзы: чем они хороши или плохи
 18. Гагаузия меж двух огней: почему автономия оказалась в центре конфликта с Кишиневом.
 19. ТЕОРИЯ КВАНТОВОГО СОЗНАНИЯ, ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ, КВАНТОВАЯ ПСИХОЛОГИЯ И КОРАНИЧЕСКИЕ АЯТЫ
 20. İRANIN SEÇİMSİZ SEÇKİLƏRİ
 21. İRAN ÖZ AMPLUASINDA
 22. С грустью вдыхая людей безразличие, Ангел страдает в собачьем обличии…
 23. «Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го
 24. Цифровая зависимость ухудшает как физическое, так и психическое здоровье
 25. Казахстанский каллиграф, обучавшийся мастерству в Турции, представил свои работы в Астане
 26. Что стоит за решением США построить порт в Газе?
 27. LƏZGİ ÇÖRƏYİ - ХЬРАН ФУ
 28. Езиды отмечают праздник наступления нового года «Клоча Саре Сале»
 29. İRANDA XALQ HÖKUMƏTİNİN XALQI VƏ ONUN "DÜŞMƏNLƏRİ"- DAXİLİ İSTİKBARI
 30. Астрономы создали новую карту Вселенной с 1,3 млн сверхмассивных черных дыр
 31. В Иране произошло нападение на военный объект КСИР и полицейские участки
 32. Взгляды некоторых курдских писателей в отношении концепции Ницше о морали
 33. Что можно ожидать от конфронтации Израиля с Ираном?
 34. Иракские езиды отмечают Чаршама Сарсале (Çarşemа Serê Salê) «Праздник красной среды», в тяжелых лагерных условиях
 35. Китайская философия: влияние на современную культуру и общество
 36. «Неожиданный шаг»: почему Таджикистан и Турция отменили безвизовый режим?
ОПРОС

Где будете встречать Новый год?


 
«    Aprel 2024    »
B.e.Ç.a.ÇC.a.CŞB
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
ГАЛЕРЕЯ