Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           Az (1) Ru (1) En (1)

Cümə axşamı, 26 İyul 2018 00:00

Əziz Nesinin Talış dilinə tərcumə olunmuş şeirləri

Written by 
Əziz Nesinin Talış dilinə tərcumə olunmuş şeirləri http://www.eskimeyenkitaplar.com

BAĞIŞLA

Ya zamanından çok erken gelirim
Dünyaya geldiğim gibi
Ya zamanından çok geç
Seni bu yaşta sevdiğim gibi

Mutluluğa hep geç kalırım
Hep erken giderim mutsuzluğa
Ya herşey bitmiştir çoktan
Ya hiçbir şey başlamamış

Öyle bir zamanına geldim ki yaşamın
Ölüme erken seviye geç
Yine gecikmişim bağışla sevgilim
Seviye on kala ölüme beş...

BIBAXŞ
Ya çı zəmonisə ve rə omedəm
Bənə ıştə bə dınyo ome.
Ya çı zəmonisə ve di
Bənə tıni bı sinədə piye

Bə hərəbaxtəti hejo di mandedəm
Hejo rə şedəm bə bədbəxtəti
Ya har çi ve vaxte orəxə
Ya hiç çi bino bəni.

Bə jimoni jıqo vaxt oməym ki
Bə marde rə, bə bə eşğ di
İjən di mandəm, bıbaxş çımı yo,
Bə eşği da mandə, bə marde penc...

***

BEKLEMEK

Gözler önünde işte
Gittikçe arınıyorum kendimden
Her giden güzelleşir
Gidiyorum güzelleşmek için
Unutulsun diye çirkinliklerim
Gelecek birisi güzeldir
Gelince güzel değil
Hele gelmişse çirkin
Yaşam, ölüm gelecek diye güzel
Ey güzeller güzeli beklediğim
Kaç saatim, kaç dakikam ya da saniyem
Artık ne gelmek ne de gitmek
Yaşamın en zor yanı beklemek
Hiçbirimiz beklemedik doğmayı,
Doğduğumuzdan beri beklediğimiz
ÖLMEK...

ÇAŞKARDE
Iştə çaşon navədə
Şe-şe təmiz bedəm ıştəko
Har şə kəs reçin bedə
Şedəm bo reçin bero
Yodo beşon bıdə çımı çırkinətiyon
Qıləy oməkəs reçine
Omencəx reçin ni
Hələ oməbusə çırkin
Jimon, marde bome əve reçin
Ey reçinon reçin çımı çaşkardə
Çand sahat, çand dəğə, çand sanıyə
Həni nə ome, nəən şe
Çı jimoni ən saxtə yani çaş karde
Əmə çaş nıkardımone moəmo be
Moəmo beko jıqo çəmə çaşkardə çi
MARDE...

***

DAR DÜNYA

Yüreğim gövdeme sığmıyor
Gövdem odama
Odam evime sığmıyor
Evim dünyaya
Dünyam evrene sığmıyor
Patlayacağım

Acımın acısından susmuşum
Ki suskunluğum göklere sığmıyor
Böyle bir acıyı kimlere nasıl anlatacağım
Gönül dar geliyor sevgime
Kafam beynime
Ah şakaklarım
Çatlayacağım
Anladım artık anladım
Kimselere anlatamayacağım

TANQƏ DINYO

Çımi dıl bəçımı bolo dəvıjqiyedəni
Çımı bolo bəçımı xonə
Çımı xonə bəçımı kə dəvışqiyedəni
Çımı kə bə dınyo
Çımı dınyo bə kainat dəvıjqiyedəni
Bətıpem
Iştə doji dojiko tam jəme
Ki, çımı tam jəy bə osmonon dəvıjqiyedəni
Jıqo qıləy doji bə kion çoknə bə sə dəbəğandem
Dıl tanq omedə bəçımı piyemoni
Çımı sə bəçımı beyni
Ah çmı qicqahon,
Bətıpem
Dərəsəym, həni dərəsəym
Bə hiç kəson dənibərosınem.

***

BOŞUNA

Sen yoksun...
Boşuna yağıyor yağmur
Birlikte ıslanmayacağız ki....
Boşuna bu nehirin
Çırpınıp pırpırlanması
Kıyısında oturup göremeyeceğiz ki...
Uzar uzar gider..
Boşuna yorulur yollar
Birlikte yürüyemeyeceğiz ki....
Özlemlerde ayrılıklar da boşuna
Öyle uzaklardayız
Birlikte ağlayamayacağız ki...
Seviyorum seni boşuna
Boşuna yaşıyorum
Yaşamı Bölüşemeyeceğiz ki ...

TƏYƏ VIRƏDƏ

Tı niş.......
Təyə vırədə voydə voş
İco tar nibəbemon ki...
Təyə vırədəy çı ru
Iştəni okkuye, pırpır karde
Çəy sahilədə nışte, vinde nibəzınemon ki....
Dıroz bəben, dıroz bəben bəşen
Təyə vırədə oqınedən roon
İco pıye nibəzınemon ki.....
Həsrətədə coətionən təyə vırədən
Jəqo diyəroonədəmon
İco bəme nibəzınemon ki.....
Tınım piyedə təyə vırədə
Təyə vırədə jiyedəm
Jimoni baxş karde nibəzınemon ki.....

Tərcümə: Vüqar Həmati

Read 483 times


XƏBƏR LENT

ƏN ÇOX OXUNAN XƏBƏRLƏR