Powered by Joomlamaster.org.uatogether with Joomstudio.com.ua

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           Az (1) Ru (1) En (1)

Bazar ertəsi, 15 Yanvar 2018 07:51

Nəriman Qasımoğlunun şerləri

Written by 

Nəriman Qasımoğlu

Su səpir arxanca gözlərim

Anamın əziz xatirəsinə

Sıcaq-sıcaq xatirələr oyanır,

ruhun qonaq gəlir bizə qəfilcən.

Canım, tənim sənli-sənsiz hey yanır -

dodağın alnımda hərarətölçən.

 

“Sənə anan qurban” nəvazişlərin

qopur dodağından bir dua kimi.

göylərdən içimə dolub səslənir

cənnətdən ucalan bir səda kimi.

 

Azarım, dərdlərim yox olur bir an,

gözümə nur gəlir, dizimə taqət,

üzülür ayağım yerdən nagahan,

ruhummu bu yüngül qanadlı xilqət.

 

Bu addım səsləri mənə bəllidi,

işdənmi qayıdıb gəlirdin yenə?

Doğma bir həsrətlə qulaq kəsildim

qapıya saldığın açar səsinə.

 

Qoyduğun nə varsa qalıbdı bizdə,

səliqə-sahmanın, qabın-qacağın.

Plovun dəmdədir ocağın ustə,

sən özün süfrə aç bu axşam çağı.

 

Evin hər küncündə bir mələk bitir,

gəlib əyləşirlər süfrə başında,

açdığın süfrənin bərəkətidi -

göylər bu məclisin tamaşasında.

 

Şənlik sona yetir məclisimizdə,

hər ruh öz səmtilə uçub qeyb olur.

Bura sənin evin, qalsana bizdə -

tutmuşam əlindən, gözlərim dolur.

 

Çıxırsan qapıdan, əlim yellənir -

Allah amanında, yaxşı yol sənə!

Enirsən ehmalca pilləkənləri,

su səpir arxanca gözlərim yenə.

 

Mən dəlicik

Nə deyirsən, sevdiciyim,

oynayaqmı göy qübbəsində ikimiz

evcik-evcik?

Qapıcıqlar, tavancıqlar,

divarcıqlar, damcıqlar

ulduz-ulduz.

Quraq sökək evcikləri,

bir də quraq, bir də sökək, bir də quraq,

oynayaq yorulunca yatınca,

sən balaca, mən balaca...

 

Nə deyirsən, sevdiciyim,

oynayaqmı göy üzündə ikimiz

buludtopu?

Düzəldəkmi bulud-adam,

sonra hey qaçışaqmı,

yıxılaqmı, duraqmı,

bulud bizə, biz buluda qarışaq,

sən uşaq, mən uşaq...

 

Nə deyirsən, sevdiciyim,

oynayaqmı ayaldıqaç?

Mən səndən alıb qaçırım,

sən məndən al qaçır Ayı,

mələklər də oynağan,

alsınlar ayı bizdən.

Zülmət küncə çəkilək,

sən qız, mən oğlan...

 

Hanı ulduzlar,

hanı buludlar,

hanı mələklər,

sən özün hardasan, sevdiciyim?

 

Öz-özümlə oynayacam deyəsən

mən dəlicik.

 

Sən...

Gözümdən içimə axdın qəfildən

baxdım ki, qəlbimdə qələmimdə

                                   Sən.

 

Uçan xalçatəki bir ağ vərəqin

qonursan üstünə səmalar

                                   Sənin.

 

İşıqlar zülmətlər dalır seyrinə

nə gözəl yaraşır bu uçuş

                                   Sənə.

 

Aşırsan göylərin uca səddini

dövrəyə alırlar mələklər

                                      Səni.

 

Açılır düyünlər gözüm önündə

bütün caduların açarı

                                         Səndə.

 

Bir yol da en yerə, tut qələmimdən

sındır bu tilsimi, qurtulum

                                           Səndən.

 

Eh, əzrayıl, əzrayıl...

Çəkdim sənsizliyi ağlaya-gülə,

eh, ötən günlər.

 

Sarmışdı içimi şirin duyğular,

eh, uyğular, uyğular.

 

Coşdu dalğaların, batdı gəmilər,

eh, ümidlər, ümidlər.

 

Aldım səni qafiyəli yazıya,

eh, poeziya, poeziya.

 

Hanı o bəsləyib dərdiyim güllər,

eh, sevgilər, sevgilər.

 

Öldü cəmi üşşaq məndən savayı

eh, əzrayıl, əzrayıl...

 

Yosun ətirli sevgilər

Doldun, doldun, doldun mənə

damla-damla, gilə-gilə.

Möhkəm dur, gəlir üstünə

dalğalı dəli sevgilər.

 

Dəniz çəkilər, qabarar,

səni endirər, qaldırar,

Min yol dadsam, yenə qalar

bakirə gəlin sevgilər.

 

Açar sübhü günəş çöhrən,

baxar-baxar məhrəm-məhrəm.

Məni yenə salar sehrə

yosun ətirli sevgilər.

 

Yaxalandıq

Yerimizdə-yurdumuzda

yüyənsiz yellər yüyürürdü,

yarğan-yarğan yarılırdı yurdumuz.

Yerimizi-yurdumuzu

yolub-yolmaclayırdı yellər,

yaralanırdı yurdumuz.

 

Yaralardan yıpranmadıq.

Yumurtadan yun yolmadıq,

yetimləri-yesirləri yedirtməkdən

yayınmadıq.

Yal yalayan yalaqların, yaltaqların

yuvasına yollanmadıq.

Yaraqlılara yarınmadıq.

Yad yerlərin yellərinə

yalmanmadıq...

 

Yollandıq yoxuşlara,

yoxuşlarda yıxılmadıq.

Yoxuşlar yaxındı yuxarılara,

yaxınlaşdıq yuxalmadıq.

Yalançı yağışlar yağırdı yoxuşlara,

yaşlanıb yumşalmadıq.

 

...Yollandıq yolların yaxşısına.

Yeriyirdik arxayın-arxayın,

yeriyirdik yayğın-yayğın.

Yarı yolda

yorğun-arğın yıxdıq yükümüzü

yolların yaxasına.

Yayxandıq.

Yuxuladıq.

Yaxalandıq.

 

http://edebiyyatqazeti.az/news/poeziya/1208-seirler

Read 201 times


XƏBƏR LENT

ƏN ÇOX OXUNAN XƏBƏRLƏR